Informacje dotyczące diagnostyki

Zużycie wskutek tarcia półpłynnego

Paskowate zużycie pośrodku łożyska

Co oznacza pojęcie zużycia grzebieniowego w przypadku łożysk ślizgowych? Co stanie się w przypadku niewystarczającego zaokrąglenia kanału olejowego? Skąd pojawiają się pasmowe ślady na środkowej powierzchni dolnej panewki łożyska głównego? Jakie powiązanie ma z tym rowek olejowy w górnej panewce łożyska głównego? Tu znajdziesz poszukiwane informacje.

Opis

 • Paskowate zużycie pośrodku łożyska, na przedłużeniu rowka olejowego – w przypadku łożyska korbowego w obu panewkach łożysk w strefie kanału olejowego w czopie
 • Częściowo obiegowe rysy
 • Mniejsze zużycie krawędź łożyska
 • Ograniczony zasięg strefy zużycia
 • W poważnych przypadkach widoczne są objawy zmęczenia materiału i nadtarcia

Dolna panewka łożyska głównego, wykonana z kompozytu stalowoaluminiowego

Widoczne są ostro odgraniczone paski pośrodku łożyska. Odpowiadają one kształtem rowkowi olejowemu, znajdującemu się w górnej panewce łożyska głównego. Ślady zużycia występują w postaci zużycia adaptacyjnego i wskutek docierania.


Ocena

Ten rodzaj zużycia może wskazywać na brakujący lub niewystarczająco zaokrąglony kanał olejowy (Rys. 1). Najbardziej widoczne jest przy tym zużycie dolnej panewki w przypadku łożysk głównych lub obu panewek w przypadku łożysk korbowych, występujące w obszarze kanału olejowego w czopie.

Drugą przyczyną, mogącą prowadzić do takiego samego obrazu uszkodzenia, jest tak zwane zużycie komorowe (Rys. 2). Jest ono skutkiem mniejszego zużycia czopa w obszarze rowka olejowego. Ponieważ w obszarze rowka olejowego nie występuje metaliczny styk pomiędzy czopem a łożyskiem, nie dochodzi tu do ścierania się materiału i powstaje strefa podwyższenia na czopie. To podwyższenie powoduje paskowe zużycie panewki łożyska bez rowka olejowego. Oba procesy mogą powodować nadtarcia i uszkodzenia zmęczeniowe.

Możliwe przyczyny

 • Brakujący lub niewystarczająco zaokrąglony kanał olejowy (Rys. 1)
 • Niekorzystny parowanie materiału łożyska i czopa powoduje mniejsze zużycie czopa w obszarze rowka olejowego (Rys. 2)

Rys. 2

(1) W obszarze rowka olejowego w górnej panewce łożyska głównego nie występuje styk metaliczny. Zużycie czopa jest mniejsze niż w strefach występowania styku z powierzchnią łożyska.

(2) Wskutek zmniejszonego zużycia czopa w strefie rowka olejowego może powstać minimalne podwyższenie (tu pokazane z nadmiarem dla ułatwienia zrozumienia).

(3) W dolnym łożysku głównym, które nie posiada rowka olejowego, to podwyższenie powoduje zwiększone zużycie pośrodku łożyska. Prowadzi to do typowego paskowego obrazu zużycia komorowego.


Środki zaradcze

W zależności od postępu zużycia możliwa jest dalsza eksploatacja łożysk. Jednak w chwili powstania nadtarć lub wystąpienia oznak zmęczenia materiału należy wymienić łożyska i przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu znalezienia przyczyny:

 • Kontrola i ponowna obróbka otworu wylotowego kanału oleju
 • Kontrola podwyższenia na wale w obszarze rowka olejowego
 • Kontrola pary materiałowej czopa i łożyska (twardość wału i łożyska)
 • Kontrola chropowatości czopa

To może Cię również zainteresować

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.