jumpToMain
3343

Uszkodzenia łożysk ślizgowych: Szkody wskutek przegrzania

KS | Kolbenschmidt | Motorservice

Łożysko ślizgowe jest stopione lub przysmażone? Czy w panewkach łożyska oprócz otarć, pęknięć krawędzi widoczne są też inne uszkodzenia? W tym artykule pokazujemy, w jaki sposób rozpoznać pęknięcia spowodowane wysoką temperaturą i jak postąpić w razie wystąpienia tego problemu.

Wprowadzenie

Szkody wskutek przegrzania wynikają z nadmiernego nagrzewania się panewki łożyska ślizgowego, związanego z silnym tarciem półpłynnym. Dlatego razem z nadtarciami lub zatarciami występują także pęknięcia termiczne, przebarwienia i nadtopienia.

Centralną rolę odgrywa przy tym odprowadzanie ciepła przez smar. W razie braku odprowadzania ciepła dochodzi do całkowitego zniszczenia łożyska. Już przy pierwszym przegrzaniu dochodzi miejscowo do zmian struktury i spada wytrzymałość zmęczeniowa materiału. W miejscach występowania przegrzania powstają pęknięcia termiczne.

Możliwe przyczyny

  • Szkody pośrednie wskutek wzrostu temperatury spowodowanego przez nadtarcia, zatarcia lub zużycie krawędzi
  • Niewystarczające odprowadzanie ciepła przez smar

Środki zaradcze

W razie wystąpienia uszkodzeń wskutek przegrzania konieczna jest wymiana łożyska i ustalenie przyczyn uszkodzenia. Po stwierdzeniu szkód pośrednich należy usunąć przyczynę szkody pierwotnej. Jeżeli nie są widoczne inne uszkodzenia łożyska, sprawdzić obieg smaru i obciążenie łożyska.

Pęknięcia termiczne

Opis

  • Widoczne są usieciowane pęknięcia
  • Nadtopienia i przebarwienia panewki łożyska
3344
3345

Panewka łożyska korbowego od strony pokrywy i korbowodu, wykonana z kompozytu stalowo-mosiężnego z powłoką galwaniczną

-> Na warstwie bieżnej zatartych panewek łożysk widoczne są wyraźne przebarwienia i nadtopienia. Powstawanie pęknięć jest widoczne przede wszystkim w obszarze krawędzi.

Nadtopienia powłoki łożyska

Opis:

  • Na powierzchni bieżnej widoczne są przesunięcia i rozmazy materiału
  • Powiązane z pęknięciami termicznymi i przebarwieniem panewki łożyska

Panewka łożyska korbowego od strony pokrywy, wykonana z kompozytu stalowo-brązowego z powłoką galwaniczną

-> W powierzchni galwanicznej widoczne są białe nadtopienia.

3346

Zabarwienia powłoki łożyska lub grzbietu łożyska

Opis

  • Niebieskie do czarnych przebarwienia powłoki bieżnej lub grzbietu łożyska
  • Powiązane z nadtopieniami i odwarstwieniami lub przesunięciami materiału

Panewka łożyska korbowego od strony korbowodu, wykonana z kompozytu stalowo-brązowego z powłoką galwaniczną

-> Po zatarciu łożyska jego grzbiet jest przebarwiony na czarno.

3343

Panewka łożyska korbowego od strony pokrywy, wykonana z kompozytu stalowo-brązowego z powłoką galwaniczną

-> W warstwie bieżnej widoczne jest zabarwienie wskutek tarcia.

3347

To może Cię również zainteresować

Montaż łożysk ślizgowych - Motorservice Group

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH