jumpToMain
3356

Uszkodzenia łożysk ślizgowych:

Korozja

KS | Kolbenschmidt | Motorservice

Grzbiet łożyska ślizgowego jest chropowaty i pokryty karbami? Czy jest to korozja cierna? Czy korozję chemiczną łożyska ślizgowego można poznać tylko po porowatości i szorstkości powierzchni bieżnej, czy są tego inne oznaki? Jeżeli widoczne jest jedno z wyżej wymienionych uszkodzeń łożyska ślizgowego: czy trzeba wymieniać panewki łożyska i kozioł łożyskowy? Tu znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Korozja cierna

Opis

 • Powierzchnia grzbietu łożyska lub powierzchnia podziału z wżerami
 • Chropowate, matowe miejsca
3356

Dolna panewka łożyska głównego,
wykonana z kompozytu stalowoaluminiowego

Także w obszarze powierzchni podziału widoczne są ślady ruchów panewki łożyska w postaci korozji ciernej. Powierzchnia materiału wykazuje znaczne zmiany.

3357

Górne panewki łożyska głównego,
wykonane z kompozytu stalowoaluminiowego

Widoczne są wyraźne ślady korozji ciernej – częściowo z wyrwanymi fragmentami materiału (Rys. lewo).
Wyraźnie widoczne są tu oznaki powierzchniowej korozji ciernej z wyrwanymi fragmentami materiału i wżerami w powierzchni (Rys. prawo).

Ocena

Jeżeli panewka łożyska nie jest prawidłowo osadzona na koźle łożyskowym, powodowane tym faktem ruchy względne (mikropoślizgowe) prowadzą do korozji ciernej. Ciepło powstające wskutek tarcia powodowanego przez ruchy łożyska nie jest odprowadzane przez smar jak wewnątrz łożyska, lecz powoduje lokalne przegrzania stalowego grzbietu łożyska. Te przegrzania prowadzą do nadtopień wraz z typowymi dla tego zjawiska wżerami w powierzchni. Następuje wymiana materiału pomiędzy grzbietem łożyska a otworem. Medium otoczenia może penetrować schropowacone już i aktywowane powierzchnie, przyspieszając korozję. Korozja cierna powoduje spadek wytrzymałości zmęczeniowej materiału, gdyż ułatwia ona powstawanie mikropęknięć. Mogą wystąpić uszkodzenia zmęczeniowe z następstwami w postaci naderwać czy pęknięć zmęczeniowych.

Możliwe przyczyny
 • Niewystarczające naprężenie wstępne lub zbyt duży otwór nieprzelotowy bądź zbyt mała panewka łożyska
 • Zbyt mały występ panewki łożyska: występ panewki łożyska gwarantuje mocne osadzenie przez wystarczające pasowanie wtłaczane
 • Odkształcenie korpusu: w przypadku bloków silnika z aluminium duże wpływy termiczne mogą spowodować różne odkształcenia korpusu i panewki łożyska, przy czym osadzenie łożyska może stać się niewystarczające
 • Wygięcie wału korbowego: wygięcie wału korbowego pozostawia specjalne ślady przylegania na powierzchni bieżnej łożyska
 • Zbyt słabe dokręcenie śrub
 • Drgania lub wibracje korpusu bądź wału korbowego, powodujące mikroruchy (drgania i wibracje mogą być też wzmagane przez podkładki bądź puste przestrzenie)
Środki zaradcze

Jeżeli widoczne są objawy korozji ciernej, konieczna jest wymiana łożyska, gdyż jego wytrzymałość zmęczeniowa może być już zredukowana.

 • Otwór montażowy i średnica zewnętrzna panewki łożyska muszą mieścić się w przedziale tolerancji, aby zapewniony był wymagany luz łożyskowy
 • Występ: aby zagwarantować wymagane pasowanie wtłaczane do osadzenia łożyska jego panewki muszą mieć wystarczający występ
 • Sprawdzić otwór montażowy i korpus, czy nie wykazują ewentualnych odkształceń
 • Wyważyć wał korbowy podczas montażu i sprawdzić obciążenie wału
 • Zachować kolejność dokręcania i wymagany moment dokręcania śrub, podane przez producenta
 • Sprawdzić silnik, czy nie wykazuje drgań i wibracji podczas pracy

Korozja chemiczna

Opis

 • Przebarwienia powierzchni materiału, z reguły w obszarze obciążeń głównych
 • Powierzchnia bieżna chropowata i porowata
3358

Dolna panewka łożyska głównego,
wykonana z kompozytu stalowoaluminiowego

Na powierzchni bieżnej, zwłaszcza pośrodku łożyska widoczne są osady produktów korozji. Osady występują w postaci plam. Pod mikroskopem w skorodowanym obszarze widoczne jest schropowacenie powierzchni bieżnej łożyska.

 

Ocena

Korozja chemiczna jest powodowana przez reakcje chemiczne pomiędzy panewką łożyska a olejem silnikowym. Przyczyną reakcji chemicznych są agresywne dodatki w oleju lub zanieczyszczenia oleju, które dostały się do niego podczas eksploatacji. Oddziaływania chemiczne powodują spadek wytrzymałości zmęczeniowej materiału, przez co uszkodzenia zmęczeniowe mogą wystąpić już przy niewielkim obciążeniu.

Możliwe przyczyny
 • Zużycie, kawitacja i erozja mogą przyspieszać korozję, gdyż uszkadzają one powierzchnię materiału i aktywują ją chemicznie
 • Powstawanie kwasów i soli metali wskutek starzenia oleju
 • Niedopuszczalne, agresywne dodatki do olejów
 • Agresywne produkty spalania (siarka, siarkowodór)
 • Zanieczyszczenie oleju wodą lub środkami przeciw zamarzaniu
 • Wysoka temperatura pracy przyspiesza przebieg procesów chemicznych, takich jak starzenie oleju
Środki zaradcze

Skorodowane łożyska muszą zostać wymienione.

 • Wymianę oleju zawsze przeprowadzać zgodnie z wymaganiami producenta
 • Stosować tylko wysokiej jakości oleje bez agresywnych dodatków
 • Zapewnić wystarczające chłodzenie silnika

To może Cię również zainteresować

Montaż łożysk ślizgowych - Motorservice Group

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH