jumpToMain
16629

Zużycie wskutek tarcia półpłynnego

Wąskie pasma wolne od zużycia na brzegach łożyska

KS | Kolbenschmidt | Motorservice

Na krawędziach panewek łożysk głównych występują pasma bez śladów zużycia? Środkowa część łożysk jest zabarwiona na czarno. Co dzieje się w razie występowania jednostronnego lub obustronnego występu osiowego panewek łożysk? Informacje znajdziesz w tym artykule.

Opis

  • Wąskie pasma wolne od zużycia na krawędziach łożyska
  • Brak widocznych śladów tarcia w tym obszarze
  • Można tu jeszcze rozpoznać strukturę obróbki produkcyjnej
  • Widoczne wyraźne rozgraniczenie pomiędzy pasmami bez zużycia i zużytym obszarem
16631
16632

Dolna panewka łożyska głównego, wykonana z kompozytu stalowoaluminiowego

Na krawędziach łożyska widoczne są dwa wolne od zużycia pasma bez wyraźnych śladów podparcia. Pozostała część łożyska ma nieznacznie zaczernione zabarwienie, stanowiące możliwą konsekwencję korozji lub zużycia.

Górna panewka łożyska głównego, wykonana z kompozytu stalowoaluminiowego

Na krawędzi łożyska widoczne jest wolne od zużycia pasmo bez wyraźnych śladów podparcia. Pozostała część łożyska wykazuje wyraźne powstawanie rowków.

16633

Ocena

Wskutek jednostronnego (Rys. 1) lub obustronnego (Rys. 2) występu osiowego panewki łożyska powstają wąskie pasma wolne od zużycia na krawędziach łożyska, które nie wykazują także typowego zużycia adaptacyjnego i podczas docierania. Niezależna od prędkości obrotowej czopa w tym obszarze nigdy nie dochodzi do styku metalicznego powierzchni.
16629
16634

Możliwe przyczyny

  • Nieprawidłowa geometria czopa
  • Wybrana niewłaściwa szerokość łożyska
  • Luz montażowy (przesunięcie wału lub czopa)

Środki zaradcze

W zależności od postępu zużycia możliwa jest dalsza eksploatacja łożysk. Jednak w chwili powstania nadtarć lub wystąpienia oznak zmęczenia materiału należy wymienić łożyska i przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu znalezienia przyczyny:

  • Przed montażem sprawdzić prawidłową geometrię wału korbowego: wymiar, odchyłka kołowości
  • Wymienić wał korbowy lub zamontować nowe łożyska, dopasowane do geometrii wału korbowego

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH