jumpToMain
16604

Zużycie wskutek tarcia półpłynnego

Paskowate zużycie pośrodku łożyska

KS | Kolbenschmidt | Motorservice

Co oznacza pojęcie zużycia grzebieniowego w przypadku łożysk ślizgowych? Co stanie się w przypadku niewystarczającego zaokrąglenia kanału olejowego? Skąd pojawiają się pasmowe ślady na środkowej powierzchni dolnej panewki łożyska głównego? Jakie powiązanie ma z tym rowek olejowy w górnej panewce łożyska głównego? Tu znajdziesz poszukiwane informacje.

(1) W obszarze rowka olejowego w górnej panewce łożyska głównego nie występuje styk metaliczny. Zużycie czopa jest mniejsze niż w strefach występowania styku z powierzchnią łożyska.

16605

(3) W dolnym łożysku głównym, które nie posiada rowka olejowego, to podwyższenie powoduje zwiększone zużycie pośrodku łożyska. Prowadzi to do typowego paskowego obrazu zużycia komorowego.

16606

(2) Wskutek zmniejszonego zużycia czopa w strefie rowka olejowego może powstać minimalne podwyższenie (tu pokazane z nadmiarem dla ułatwienia zrozumienia).

16607

Opis

 • Paskowate zużycie pośrodku łożyska, na przedłużeniu rowka olejowego – w przypadku łożyska korbowego w obu panewkach łożysk w strefie kanału olejowego w czopie
 • Częściowo obiegowe rysy
 • Mniejsze zużycie krawędź łożyska
 • Ograniczony zasięg strefy zużycia
 • W poważnych przypadkach widoczne są objawy zmęczenia materiału i nadtarcia
16608
16609

Dolna panewka łożyska głównego, wykonana z kompozytu stalowoaluminiowego

Widoczne są ostro odgraniczone paski pośrodku łożyska. Odpowiadają one kształtem rowkowi olejowemu, znajdującemu się w górnej panewce łożyska głównego. Ślady zużycia występują w postaci zużycia adaptacyjnego i wskutek docierania.

Ocena

Ten rodzaj zużycia może wskazywać na brakujący lub niewystarczająco zaokrąglony kanał olejowy (Rys. 1). Najbardziej widoczne jest przy tym zużycie dolnej panewki w przypadku łożysk głównych lub obu panewek w przypadku łożysk korbowych, występujące w obszarze kanału olejowego w czopie.

Drugą przyczyną, mogącą prowadzić do takiego samego obrazu uszkodzenia, jest tak zwane zużycie komorowe (Rys. 2). Jest ono skutkiem mniejszego zużycia czopa w obszarze rowka olejowego. Ponieważ w obszarze rowka olejowego nie występuje metaliczny styk pomiędzy czopem a łożyskiem, nie dochodzi tu do ścierania się materiału i powstaje strefa podwyższenia na czopie. To podwyższenie powoduje paskowe zużycie panewki łożyska bez rowka olejowego. Oba procesy mogą powodować nadtarcia i uszkodzenia zmęczeniowe.

Możliwe przyczyny

 • Brakujący lub niewystarczająco zaokrąglony kanał olejowy (Rys. 1)
 • Niekorzystny parowanie materiału łożyska i czopa powoduje mniejsze zużycie czopa w obszarze rowka olejowego (Rys. 2)
16604

Środki zaradcze

W zależności od postępu zużycia możliwa jest dalsza eksploatacja łożysk. Jednak w chwili powstania nadtarć lub wystąpienia oznak zmęczenia materiału należy wymienić łożyska i przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu znalezienia przyczyny:

 • Kontrola i ponowna obróbka otworu wylotowego kanału oleju
 • Kontrola podwyższenia na wale w obszarze rowka olejowego
 • Kontrola pary materiałowej czopa i łożyska (twardość wału i łożyska)
 • Kontrola chropowatości czopa

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH