jumpToMain
16679

Uszkodzenia łożyska ślizgowego wskutek przegrzania

KS | Kolbenschmidt | Motorservice

Na krawędziach panewek łożyska widoczne są pęknięcia. Powłoka łożyska jest silnie przebarwiona. Jakie są tego przyczyny? W powierzchni galwanicznej panewki łożyskowej widoczne są białe nadtopienia? Jakie są przyczyny pęknięć termicznych i nadtopień w łożyskach ślizgowych? Tu znajdziesz poszukiwane informacje.

Wprowadzenie

Szkody wskutek przegrzania wynikają z nadmiernego nagrzewania się panewki łożyska ślizgowego, związanego z silnym tarciem półpłynnym. Dlatego razem z nadtarciami lub zatarciami występują także pęknięcia termiczne, przebarwienia i nadtopienia.

Centralną rolę odgrywa przy tym odprowadzanie ciepła przez smar. W razie braku odprowadzania ciepła dochodzi do całkowitego zniszczenia łożyska. Już przy pierwszym przegrzaniu dochodzi miejscowo do zmian struktury i spada wytrzymałość zmęczeniowa materiału. W miejscach występowania przegrzania powstają pęknięcia termiczne.

Możliwe przyczyny

  • Szkody pośrednie wskutek wzrostu temperatury spowodowanego przez nadtarcia, zatarcia lub zużycie krawędzi
  • Niewystarczające odprowadzanie ciepła przez smar (patrz rozdział: „Możliwe przyczyny – nadtarcia”)


Środki zaradcze
W razie wystąpienia uszkodzeń wskutek przegrzania konieczna jest wymiana łożyska i ustalenie przyczyn uszkodzenia. Po stwierdzeniu szkód pośrednich należy usunąć przyczynę szkody pierwotnej. Jeżeli nie są widoczne inne uszkodzenia łożyska, sprawdzić obieg smaru (patrz rozdział „Środki zaradcze – nadtarcia”) i obciążenie łożyska.

Pęknięcia termiczne

Opis

  • Widoczne są usieciowane pęknięcia
  • Nadtopienia i przebarwienia panewki łożyska
16681

Nadtopienia powłoki łożyska

Opis:

  • Na powierzchni bieżnej widoczne są przesunięcia i rozmazy materiału
  • Powiązane z pęknięciami termicznymi i przebarwieniem panewki łożyska
16679

Zabarwienia powłoki łożyska lub grzbietu łożyska

Opis

  • Niebieskie do czarnych przebarwienia powłoki bieżnej lub grzbietu łożyska
  • Powiązane z nadtopieniami i odwarstwieniami lub przesunięciami materiału
16682

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH