Zastosowania specjalne

Kompetencje techniczne i bogaty program dostaw dla branży budowlanej, rolniczej i silników montowanych.

SOE to zakres obejmujący małe serie produkcyjne oraz aplikacje specjalne z użyciem części sprawdzonych w ramach wyposażenia fabrycznego.

Nazwa Permaglide® to zarejestrowana nazwa handlowa łożysk ślizgowych charakteryzujących się ślizgiem o trwale niskim współczynniku zużycia.