Wały korbowe

 • Zadaniem wału korbowego jest w silniku przekształcanie ruchów skokowych tłoków przy użyciu korbowodów w ruch obrotowy. Generowany w ten sposób moment obrotowy jest przenoszony na koło zamachowe.
 • Rozróżnia się między odlewanymi i kutymi wałami korbowymi ze zintegrowanymi lub przykręcanymi przeciwciężarami. Tłoki, korbowód i wał korbowy tworzą razem mechanizm korbowy.
 • W celu zapewnienia wysokich standardów jakościowych wały korbowe BF są w większości wytwarzane przy użyciu własnych narzędzi i poddawane najsurowszym kontrolom.
 • Ze względu na wysokie obciążenia występujących w pojazdów użytkowych BF stosuje się do specyfikacji OE i oferuje prawie wyłącznie kute wały korbowe.
 • W celu zapewnienia wysokiej żywotności eksploatacyjnej nowo instalowanych wałów korbowych zalecamy jednoczesną wymianę następujących części:
  • panwie łożyska głównego
  • śruby łożyska głównego
  • panwie łożyska korbowodu
  • śruby łożyska korbowodu
  • komplet uszczelniający

Budowa

1 łańcuch rozrządu wzgl. łańcuch napędowy
2 przeciwciężary
3 czop łożyska głównego
4 czop łożyska korbowodu
5 strona koła zamachowego/przekazywania siły
6 kanał olejowy

Elementy składowe

Czop łożyska głównego

 • Liczba czopów łożyska głównego jest zależna od konstrukcji silnika.
 • Wał korbowy jest ułożyskowany na czopach łożyska głównego w bloku silnika.

Czop łożyska korbowodu

 • Odległość środka czopu łożyska korbowodu od środka czopu łożyska głównego definiuje skok (promień ruchu korby).
 • Skok, średnica i liczba cylindrów określa pojemność skokową silnika.

Strona koła zamachowego

 • Gniazdo koła zamachowego.

Strona rozrządu wzgl. napędu

 • Gniazdo amortyzatorów drgań/koła pasowego.
 • Koło zębate napędu wałka rozrządu

Kanały olejowe

 • Przez kanały olejowe łożysko korbowodu i łożysko główne zasilane są olejem.
 • Czopy łożyska korbowodu są zasilane olejem z czopu łożyska głównego przez kanał olejowy znajdujący się w wale korbowym.

Przeciwciężary wału korbowego

 • Działające jednostronnie masy tłoków i korbowodów są kompensowane przez przeciwciężary na ramionach korb. Kompensuje to momenty zewnętrzne, minimalizuje momenty wewnętrzne i redukuje amplitudy drgań i obciążenia łożysk.

Strefy hartowane

 • W celu zmniejszenia zużycia i zwiększenia obciążalności wału korbowego czopy łożyska korbowodu i łożyska głównego są hartowane i polerowane.

Warianty

Zintegrowane przeciwciężary
• np. silnik jednorzędowy OM 611 z 5 cylindrami

Przeciwciężary przykręcane
• np. silnik jednorzędowy OM 335 z 6 cylindrami

Przesunięte czopy łożysk korbowodów
• np. silnik widłowy OM 501 z 6 cylindrami

Skręcane czopy łożysk korbowodów – Twisted

 • „Twisted“ – w celu uzyskania innych kątów obrotu korby przy czopach łożysk korbowodów po wykuciu matrycowym łożyska główne wału korbowego są ponownie rozgrzewane i skręcane.
 • np. silnik jednorzędowy OM 906 z 6 cylindrami

Dwa korbowody na każdy czop łożyska korbowodu
• np. silnik widłowy OM 422 z 8 cylindrami

Mechanizm korbowy

1 Tłoki
2 Korbowód
3 Koło zamachowe
4 Wał korbowy

Oferta produktów

Kute wały korbowe dla:

 • silników pojazdów użytkowych
 • silników przemysłowych
 • silników gazowych
 • silników maszyn rolniczych i leśniczych

Oprzyrządowanie wałów korbowych:

 • koła zębate
 • pierścienie obrotowe
 • śruby przeciwciężarów