Korbowody pod lupą

  • Korbowody łączą wał korbowy z tłokami i przenoszą na wał korbowy siły nacisku gazów oraz siły masowe. Korbowód prowadzi tłok w cylindrze do góry i na dół.
  • Mała, niedzielona główka korbowodu po stronie tłoka, służąca za łożysko sworznia tłokowego, dysponuje wykonaną z brązu panewką łożyska korbowodu.
  • Korbowód jest ułożyskowany za pośrednictwem panewek łożyska korbowodu na czopie wału korbowego. Duża główka korbowodu jest podzielona w celu umożliwienia jej montażu na wale korbowym. Na potrzeby zasilania sworznia tłokowego olejem smarnym korbowód posiada często otwór między swoją małą i dużą główką.
  • Korbowód jest wykuwany lub odlewany ze stali, przy czym w zależności od oczekiwanych obciążeń stosuje się stal stopową lub stal uszlachetnioną.
  • Korbowody wymagają wymiany, jeżeli są pęknięte lub wygięte albo jeżeli doszło do zniszczenia gniazda łożyska korbowodu. Jeżeli inne korbowody nie wykazują uszkodzeń, w silnikach pojazdów użytkowych można wymieniać korbowody pojedynczo.

Budowa

1 mała główka korbowodu
2 tuleja korbowodu (niewidoczna na rysunku)
3 kanał olejowy
4 otwór ślepy łożyska
5 pokrywa łożyska
6 śruba korbowodu
7 duża główka korbowodu

Elementy składowe

Łeb korbowodu

Jako łeb korbowodu określa się małą główkę korbowodu i tuleję korbowodu. Tłok jest połączony z korbowodem przez sworzeń tłokowy.

Trzonek korbowodu

Trzonek korbowodu łączy łeb korbowodu ze stopą korbowodu. Trzonek korbowodu posiada przeważnie przekrój dwuteowy. W wielu korbowodach znajduje się kanał olejowy, który dodatkowo zasila małą główkę korbowodu olejem pod ciśnieniem.

Stopa korbowodu

Jako stopę korbowodu określa się dolną część korbowodu, która obejmuje czop łożyska korbowodu w wale korbowym.

Powierzchnia podziału dużej główki korbowodu

może być gładka, uzębiona lub krakowana. Pokrywa łożyska stopy korbowodu jest mocowana dwoma śrubami.

Warianty

Podział prosty i podział ukośny

W przypadku bardzo dużych czopów wałów korbowych korbowody mogą być podzielone ukośnie. Ukos jest konieczny w celu przesunięcia korbowodu, mimo dużej główki, przez otwór cylindra. W przypadku korbowodów dzielonych ukośnie konieczne jest – szczególnie w silnikach jednorzędowych – zachowanie właściwej pozycji montażowej.

Krakowane powierzchnie podziału

Korbowody krakowane wytwarza się jako elementy jednoczęściowe, a następnie celowo łamane na dwie części (krakowane), mechanicznie (korbowody spiekane) albo laserowo (korbowody stalowe). Obie pasujące do siebie części są ze sobą skręcane w jeden korbowód. Korbowód i pokrywa korbowodu muszą być ze względu na unikalną geometrię podziału użyte razem i nadają się wymieniać oddzielnie. Korbowody krakowane są bardziej wytrzymałem, tańsze i bardziej precyzyjne. Po montażu powierzchnie podziału są prawie niewidoczne. Korbowód i pokrywa korbowodu przylegają bardzo dokładnie do siebie, co zapewnia optymalne przenoszenie siły.

Frezowane lub szlifowane powierzchnie podziału

Inną metodą wytwarzania pokryw łożysk korbowodów jest rozcinanie lub piłowanie. Duża główka korbowodu jest rozpiłowywana, a powierzchnie podziału są frezowane i w razie potrzeby szlifowane. Pokrywy korbowodów mocowane są przy płaskich powierzchniach rozdziału na śruby lub kołki pasowane. Uzębione powierzchnie podziału nie wymagają dodatkowego mocowania dzięki uzębieniu.

Korbowody równoległe i trapezowe

Stale rosnące ciśnienia spalania prowadzą do coraz większych obciążeń gniazd sworzni tłokowych korbowodów. W celu ulepszenia kompensacji coraz większych sił powiększono użyteczną powierzchnię łożyskową panewek łożysk korbowodów przez zastosowanie korbowodów trapezowych.

Oferta produktów

Korbowody równoległe i trapezowe

  • krakowane
  • uzębione
  • gładkie

Oprzyrządowanie:

  • łożyska korbowodów
  • śruby korbowodów