Tłoki

Niezawodność i żywotność eksploatacyjna wyremontowanego silnika zależy przede wszystkim od użytych tłoków i jakości pracy montera. Przy remoncie w silniku należy stworzyć warunki zapewniające pełne wykorzystanie wysokiej jakości tłoków KS Kolbenschmidt.

Montaż tłoka marki KS Kolbenschmidt w ramach remontu silnika zaczyna się więc już z chwilą przygotowania wzgl. obróbki remontowanego silnika.

Wszystkie oryginalne tłoki KS Kolbenschmidt są przygotowane do montażu i wyposażone w odpowiednie pierścienie tłokowe, sworznie tłokowe i zamki sworzni tłokowych.

Rodzaje tłoków

Kolbenschmidt jest dostawcą oryginalnego wyposażenia fabrycznego (OEM), dostarczającym części wszystkich renomowanym producentom silników – na całym świecie. Tłoki KS Kolbenschmidt są projektowane i produkowane z uwzględnieniem najnowocześniejszych wymagań technicznych. Dla każdego typu silnika używany jest optymalny stop z programu KS Kolbenschmidt oraz odpowiedni wariant konstrukcyjny tłoka.

Motorservice zawsze dostarcza kompletne tłoki z pierścieniami tłokowymi, sworzniami tłokowymi i odpowiednimi pierścieniami osadczymi sworzni.

Tłoki silników wysokoprężnych z kanałem chłodzącym, tuleją sworzniową i gniazdem pierścieniowym

Tłok wahadłowy z kutą stalową częścią górną i trzonkiem aluminiowym

Tłok silnika benzynowego w zoptymalizowanym wagowo wariancie LiteKS® z gniazdem pierścieniowym

Różne warianty tłoków

Odlewane gniazda pierścieniowe z żeliwa wielokrotnie zwiększają żywotność eksploatacyjną pierwszego rowka pierścieniowego tłoków silników wysokoprężnych. Kolbenschmidt zajmuje wiodącą pozycję w zakresie alfinowego połączenia gniazd pierścieniowych.

Twardo anodowane rowki pierścieniowe zapobiegają zużyciu i powstawaniu mikrospawów w przypadku tłoków silników benzynowych.

Hartowane laserowo rowki zapewniają tłokom stalowym optymalną wytrzymałość na zużycie i wysoką żywotność eksploatacyjną.

Trzonki tłoków KS Kolbenschmidt pokryte są specjalnymi powłokami LofriKS®-, NanofriKS® lub powłokami grafitowymi. Redukują one tarcie wewnątrzsilnikowe i zapewniają dobre parametry pracy awaryjnej. Powłoki LofriKS® są też stosowane ze względów akustycznych. Ich stosowanie redukuje odgłos ruchu tłoków. NanofriKS® to unowocześniona wersja sprawdzonej powłoki LofriKS®, która zawiera nanocząsteczki tlenku tytanu, zwiększające jej odporność na zużycie i żywotność eksploatacyjną.

Powlekane żelazem (Ferrocoat®) trzonki tłoków zapewniają niezawodną pracę w powierzchniach aluminiowo-krzemowych (Alusil®).

Specjalne wyfrezowania otworów sworzni tłokowych (Hi-SpeKS®) zwiększają obciążalność dynamiczną łożysk sworzni, a więc i żywotność eksploatacyjną tłoków.

Terminy specjalistyczne i określenia na tłoku

1 Ø wgłębienia
2 denko tłoka
3 wgłębienie
4 krawędź denka
5 próg ogniowy
6 rowek pod pierścień sprężający
7 powierzchnia międzyrowkowa
8 dno rowka
9 cofnięta powierzchnia międzyrowkowa
10 bok rowka
11 rowek pod pierścień zgarniający olej
12 otwór odpływu oleju
13 piasta sworznia tłokowego
14 zabezpieczenie dystansu rowków
15 rowek pod pierścień zabezpieczający
16 odległość międzyotworowa
17 powierzchnia pasowania
18 dolna krawędź trzonka
19 średnica tłoka 90° od otworu na sworzeń
20 otwór pod sworzeń tłokowy
21 głębokość wgłębienia
22 strefa trzonka
23 strefa pierścieni
24 odległość osi sworznia od denka
25 długość tłoka
26 kanał chłodzący olej
27 gniazdo pierścieniowe
28 tuleja sworzniowa
29 Ø okna pomiarowego
30 przewyższenie

Wymiar szczeliny i pozycja tłoka w górnym martwym punkcie

Wymiar szczeliny

Jako wymiar szczeliny (B) rozumie się występ lub wgłębienie tłoka w górnym martwym punkcie względem powierzchni uszczelniającej bloku cylindrów. Pomiar uwzględnia grubość uszczelki głowicy cylindrów i możliwe zagłębienie w głowicy cylindrów. Wymiar ten nazywany jest również „pionem“.

Występ dodatni lub ujemny tłoka w górnym martwym punkcie w różnych wariantach silników

Jako wymiar C należy rozumieć występ dodatni (oznaczony symbolem +) albo ujemny (oznaczony symbolem -) tłoka w górnym martwym punkcie w stosunku do powierzchni uszczelniającej bloku cylindrowego. Nie uwzględnia on grubości uszczelki ani kształtów geometrycznych głowicy cylindrów.

W silnikach z mokrą tuleją bieżną cylindra dodatni lub ujemny występ tłoka mierzy się również w odniesieniu do powierzchni bloku cylindrowego. Występ tulei bieżnej cylindra albo istniejący pierścień ogniowy nie są uwzględniane.

W przypadku cylindrów żeberkowych wymiar C odnosi się do odległości między denkiem tłoka a powierzchnią przyłożenia głowicy cylindrów do cylindra żeberkowego.

Na potrzeby regulacji występu tłoka dostępne są oprócz tłoków standardowych także tłoki o zredukowanej odległości osi sworznia od denka (wysokości sprężania).

W przypadku tłoków nie wolno obtaczać denka w celu uzyskania wymaganego występu.