jumpToMain
3535

System OBD i zasilanie paliwem - Odszukiwanie i usuwanie błędów

Pierburg | Motorservice

Co jest przyczyną wyświetlania kodów błędu P0005, P0006, P0007, P0087, P0172, P0441, P0462 i P0463? Mogą one zostać wykryte przez system diagnozy OBD i wskazują na błąd występujący w obrębie zasilania paliwem w pojeździe. W tym artykule dowiedzą się Państwo, co jest przyczyną wyświetlania tych kodów błędu oraz jakie środki zaradcze można podjąć w sytuacji, gdy się pojawią. 

3535
PRODUKTY MARKI PIERBURG DIAGNOZA OBD
01 Moduły doprowadzania paliwa (in-tank) 10 Sterownik silnika
02 Czujniki poziomu paliwa 11 Lampka kontrolna błędu (MIL)
03 Zawory odcinające filtra węgla aktywnego 12 Wtyk diagnostyczny
04 Zawory regenerujące z filtrem węgla aktywnego 13 Czytnik OBD (skaner)
05 Pompy paliwa (in-line)
06 Filtry paliwa (Kolbenschmidt)
07 Zawór zwrotny paliwa
08 Pompy tandemowe paliwowo-próżniowe
09 Regulatory ciśnienia paliwa

Z PRAKTYKI

3536
Nadtopienie wskutek pracy na sucho
3538
Zatkany filtr sitowy i stan nowości
3537
Zardzewiały wlot pompy (uszkodzenie przez wodę)
3539
Korozja kontaktowa

ODSZUKIWANIE I USUWANIE BŁĘDÓW OBD

KOD BŁĘDU P0005/P0006/P0007 P0087 P0172
WYŚWIETLANE BŁĘDY Zawór elektromagnetyczny odcinający
dopływ paliwa – otwarty obwód elektryczny;
sygnał za wysoki/niski

• Uszkodzenie zaworu
elektromagnetycznego odcinającego
dopływ paliwa
• Uszkodzenie złącza wtykowego, przerwany
kabel
Za niskie ciśnienie w listwie rozdzielającej
paliwo/w układzie

• Uszkodzenie pompy paliwowej/regulatora
ciśnienia paliwa
• Zatkany dopływ paliwa/filtr paliwa
• Filtr po stronie ssącej pompy (po
doposażeniu/wymianie)
Za bogata mieszanka
• Zaklejony zawór elektromagnetyczny filtra
węgla aktywnego (ciągle otwarty):
Wzbogacone paliwem powietrze z filtra
węgla aktywnego jest zasysane do układu
dolotowego
• Nieszczelna membrana pneumatycznego
regulatora ciśnienia paliwa: Paliwo jest
wciągane przez przewód podciśnieniowy
do układu dolotowego
• Zaklejony/zanieczyszczony nagarem zawór
EGR jest ciągle otwarty
NASTĘPNE KROKI/
MOŻLIWE CZYNNOŚCI
ZARADCZE
• Zmierzyć zasilanie prądem/wiązkę kabli,
w razie potrzeby wymienić
• Sprawdzić zawór elektromagnetyczny
odcinający dopływ paliwa, w razie potrzeby
wymienić
• Sprawdzić pompę paliwową/regulator
ciśnienia paliwa, w razie potrzeby
wymienić
• Sprawdzić dopływ paliwa/filtr paliwa,
w razie potrzeby wymienić
• Wymontować ewentualny filtr po stronie
ssącej pompy
• Sprawdzić zawór elektromagnetyczny AKF,
w razie potrzeby wymienić
• Sprawdzić regulator ciśnienia paliwa, w
razie potrzeby wymienić
• Sprawdzić zawór EGR:
- jeżeli zawór EGR jest ciągle otwarty, ma
miejsce stała recyrkulacja spalin
- w razie sklejenia wymienić zawór EGR
i odszukać przyczyny sklejenia
KOD BŁĘDU P0441 P0462/P0463
WYŚWIETLANE BŁĘDY System separacji oparów paliwa –
nieprawidłowy współczynnik przepływu

• Nieszczelności w systemie filtra węgla
aktywnego (system AKF), np. nieszczelne
złączki węży
• Zaklejony zawór elektromagnetyczny AKF
(ciągle otwarty)
Czujnik poziomu paliwa – za niski/za wysoki
sygnał wejściowy

• Czujnik w zbiorniku paliwa pokazuje za
niski poziom paliwa
• Silnik wyłącza się samoczynnie albo nie
daje się uruchomić
NASTĘPNE KROKI/
MOŻLIWE CZYNNOŚCI
ZARADCZE
• Sprawdzić system AKF pod kątem
nieszczelności, np. sprawdzić złączki węży,
w razie potrzeby wymienić
• Sprawdzić zawór elektromagnetyczny AKF,
w razie potrzeby wymienić
• Sprawdzić czujnik w zbiorniku paliwa lub
moduł zawierający ten czujnik, w razie
potrzeby wymienić

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH