jumpToMain
3491

System OBD i doprowadzanie powietrza - Odszukiwanie i usuwanie błędów

Pierburg | Motorservice

System diagnozy OBD może wyświetlić kody błędu P0097, P0102, P0400, P0172 i P0506. Wskazują one na błąd w obrębie systemu doprowadzenia powietrza w pojeździe. W tym artykule dowiedzą się Państwo, co jest przyczyną wyświetlania kodów błędu oraz jakie działania można podjąć w takiej sytuacji. 

3491
PRODUKTY MARKI PIERBURG DIAGNOZA OBD
01 Zawór filtra węgla aktywnego 12 Sterownik silnika
02 Zawór EGR 13 Lampka kontrolna błędu (MIL)
03 Elektryczne moduły napędowe 14 Wtyk diagnostyczny
04 Kolektory dolotowe/przełączane kolektory dolotowe 15 Czytnik OBD (skaner)
05 Czujnik ciśnienia kolektora wlotowego
06 Przepustnica/zawór motylkowy
07 Czujnik przepływu powietrza (LMS)
08 Zawory recyrkulacji powietrza
09 Przetwornik ciśnienia
(do sterowania turbosprężarki VTG)
10 Filtry powietrza (Kolbenschmidt)
11 Regulator biegu jałowego

Z PRAKTYKI

3492
Osady na klapach zawirowujących
3494
Zanieczyszczony czujnik przepływu powietrza - Osad soli na przepływomierzu powietrza
3493
Zaklejona przepustnica

ODSZUKIWANIE I USUWANIE BŁĘDÓW OBD

KOD BŁĘDU P0097 P0102, P0400
WYŚWIETLANE BŁĘDY Za niski sygnał wejściowy czujnika temperatury
powietrza zasysanego
• Kontrola spójności daje nieprawidłowe wartości
odniesienia
• Uszkodzony czujnik temperatury w LMS
• Uszkodzony czujnik temperatury powietrza zasysanego
Za niski sygnał wejściowy przepływomierza powietrza /
wadliwy przepływ w systemie recyrkulacji spalin
• Uszkodzony czujnik przepływu powietrza
• Zaklejony/zanieczyszczony nagarem zawór EGR jest
ciągle otwarty
• Nie zostało przeprowadzone ustawienie podstawowe
zaworu EGR
NASTĘPNE KROKI/
MOŻLIWE CZYNNOŚCI
ZARADCZE
• Sprawdzić przepływomierz powietrza, w razie potrzeby
wymienić
• Sprawdzić czujnik temperatury powietrza zasysanego,
w razie potrzeby wymienić
• Sprawdzić zasilanie przepływomierza powietrza
i zaworu EGR
• Sprawdzić przepływomierz powietrza, w razie potrzeby
wymienić
• Sprawdzić zawór EGR:
- jeżeli zawór EGR jest ciągle otwarty, ma miejsce stała
recyrkulacja spalin
- w razie sklejenia wymienić zawór EGR i odszukać
przyczyny sklejenia
• Po zamontowaniu nowego zaworu EGR: zaprogramować
ustawienie podstawowe (tester silnika)
KOD BŁĘDU P0172 P0506
WYŚWIETLANE BŁĘDY Za bogata mieszanka
• Zaklejony zawór elektromagnetyczny filtra węgla
aktywnego (ciągle otwarty):
Wzbogacone paliwem powietrze z filtra węgla
aktywnego jest zasysane do układu dolotowego
• Nieszczelna membrana pneumatycznego regulatora
ciśnienia paliwa: Paliwo jest wciągane przez przewód
podciśnieniowy do układu dolotowego
• Zaklejony/zanieczyszczony nagarem zawór EGR jest
ciągle otwarty
Regulacja biegu jałowego – prędkość obrotowa poniżej
wartości zadanej
• Zabrudzony/zaklejony regulator biegu jałowego
• Nieprawidłowe sygnały wejściowe ze sterownika silnika
• Utrudniony ruch/zaklejenie przepustnicy
NASTĘPNE KROKI/
MOŻLIWE CZYNNOŚCI
ZARADCZE
• Sprawdzić zawór elektromagnetyczny filtra z węglem
aktywnym, ewentualnie wymienić
• Sprawdzić regulator ciśnienia paliwa, w razie potrzeby
wymienić.
• Sprawdzić zawór EGR:
- jeżeli zawór EGR jest ciągle otwarty, ma miejsce stała
recyrkulacja spalin
- w razie sklejenia wymienić zawór EGR i odszukać
przyczyny sklejenia
• Sprawdzić nastawnik biegu jałowego używając
oscyloskopu
• Wymienić zablokowany/sklejony nastawnik biegu
jałowego
• Odczytać sygnały wejściowe nastawnika biegu
jałowego przy użyciu testera diagnostycznego
• Wymienić zablokowaną/sklejoną przepustnicę
i odszukać przyczyny sklejenia

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH