jumpToMain
3515

System OBD – System powietrza wtórnego

Pierburg | Motorservice

System diagnozy OBD może wykryć zakłócenia w działaniu oraz błędy w obrębie systemu powietrza wtórnego. Kody błędu P0410, P0411, P0412, P0413, P0414, P0415, P0416, P0417, P0418 i P0419 wskazują na błędy w systemie powietrza wtórnego. W tym artykule dowiedzą się Państwo, do których komponentów odnoszą się poszczególne kody błędu oraz jak można przeprowadzić ich kontrolę.

3515
PRODUKTY MARKI PIERBURG DIAGNOZA OBD
01 Zawory powietrza wtórnego (elektryczne) 06 Sterownik silnika
02 Pompa powietrza wtórnego (SLP) 07 Lampka kontrolna błędu (MIL)
03 Sondy lambda 08 Wtyk diagnostyczny
04 Zawory powietrza wtórnego (pneumatyczne) 09 Czytnik OBD (skaner)
05 Zawór przełączający (EUV)

Z PRAKTYKI

3516
Prosta kontrola zaworu powietrza wtórnego
3518
Kondensat w pompie powietrza wtórnego
3517
Pompa powietrza wtórnego – skorodowane złącza elektryczne
3519
Pneumatyczny zawór powietrza wtórnego: Uszkodzenia spowodowane przez skropliny

ODSZUKIWANIE I USUWANIE BŁĘDÓW OBD

KOD BŁĘDU P0410 P0411 P0412, P0415
WYŚWIETLANE BŁĘDY System powietrza wtórnego –
zakłócenie działania

Sonda lambda nie wykrywa powietrza
wtórnego (brak sygnału mieszanki
ubogiej)
System powietrza wtórnego
– niewystarczająca ilość

Rozpoznana ilość powietrza wtórnego
jest zbyt niska (niewystarczający
sygnał mieszanki ubogiej)
Zawór przełączający powietrza
wtórnego A (EUV 1) / B (EUV 2)
błąd elektryczny

Zawór przełączający (EUV) nie
przełącza
NASTĘPNE KROKI/
MOŻLIWE CZYNNOŚCI
ZARADCZE
• Pompa powietrza wtórnego
ewentualnie uszkodzona.
Sprawdzić pompę powietrza
wtórnego, przewody i złącza
wtykowe
• Jeżeli w SLP występuje kondensat:
Sprawdzić szczelność zaworu
powietrza wtórnego i działanie
zaworu przełączającego
• Sprawdzić zawór zwrotny –
w przypadku zanieczyszczenia
wymienić
• Jeżeli w SLP występuje woda:
Sprawdzić szczelność przewodu
podciśnieniowego i zaworów
• Sprawdzić działanie wyłączanego
zaworu zwrotnego przy użyciu
ręcznej pompy podciśnieniowej
• Sprawdzić zawór przełączający
i przewód podciśnieniowy
• Sprawdzić swobodę przepływu
przez zawór zwrotny i przewody
powietrza wtórnego
• Sprawdzić przewody,
złącza wtykowe i EUV
KOD BŁĘDU P0413, P0416 P0414, P0417 P0418, P0419
WYŚWIETLANE BŁĘDY Zawór przełączający powietrza
wtórnego A (EUV 1) / B (EUV 2)
przerwanie

Zawór przełączający (EUV) nie
przełącza
Zawór przełączający powietrza
wtórnego A (EUV 1) / B (EUV 2)
zwarcie

Zawór przełączający (EUV) nie
przełącza
Przekaźnik systemu powietrza
wtórnego obwód A / obwód B
nieprawidłowe działanie

Przekaźniki pomp powietrza
wtórnego A lub B nie włączają się
NASTĘPNE KROKI/
MOŻLIWE CZYNNOŚCI
ZARADCZE
• Sprawdzić przewody, złącza
wtykowe i EUV
• Wysterowanie zaworu
przełączającego (EUV)
nieprawidłowe
• Sprawdzić przewody, złącza
wtykowe i EUV
• Sprawdzić przekaźniki, przewody,
złącza wtykowe i pompę powietrza
wtórnego

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH