Informacje o produkcie

Chłodzony system recyrkulacji spalin

Funkcja i zastosowanie

Jak działa chłodzony układ recyrkulacji spalin (EGR)? Co powodują elektryczne i pneumatyczne klapy obejściowe w chłodnicy EGR? Co jest najważniejszymi elementami chłodzonego układu recyrkulacji spalin? Tu znajdziesz poszukiwane informacje.

W obliczu coraz ostrzejszych przepisów dotyczących emisji spalin metody redukcji substancji szkodliwych muszą być ciągle ulepszane. W przypadku silników Diesla chodzi w szczególności o dalszą redukcję tlenków azotu (NOx ). Istotnego znaczenia nabiera tu chłodzony system recyrkulacji spalin (EGR). 

Chłodzony system recyrkulacji spalin obniża temperatury panujące w komorze spalania i redukuje tym samym ilość wytwarzanych tlenków azotu. Korzystając z długoletniego doświadczenia w zakresie konstrukcji i produkcji systemów E GR, firma Pierburg opracowała szereg modułów chłodnic EGR, które pozwalają na precyzyjne schładzanie spalin.

Wiele chłodnic EGR wyposażonych jest dzisiaj w sterowaną elektrycznie lub pneumatycznie klapę obejściową. W fazie rozgrzewania silnika klapa obejściowa pozwala na poprowadzenie spalin obok chłodnicy EGR, aby zapewnić szybkie osiągniecie temperatury pracy przez silnik i katalizator. Poza tym pozwala to na zredukowanie poziomu hałasu, tak zwanego „klekotania” oraz emisji pierwotnej węglowodorów w fazie rozgrzewania. Obejście można stosować również, gdy wymagane są wysokie temperatury spalin, np. do regeneracji filtrów cząsteczek stałych.


Chłodzony system recyrkulacji spalin (schemat)

01 Filtr powietrza
02 Turbosprężarka (kompresor)
03 Turbosprężarka (turbina)
04 Chłodnica EGR
05 Kanał obejściowy
06 Klapa obejściowa (tu sterowana podciśnieniem)
07 Zawór EGR
08 Chłodnica powietrza doładowującego

W przypadku gazów istnieje ścisły związek pomiędzy ciśnieniem, temperaturą a objętością.

Mówiąc prościej:

 • Jeśli podgrzeje się określoną objętość gazu, rozszerzy on się; jeżeli zaś gaz się schłodzi, jego objętość ulegnie zmniejszeniu.
 • Jeśli objętość jest ograniczona, jak np. w ylindrze, ciśnienie wzrasta wraz z rosnącą temperaturą lub maleje przy schładzaniu.


W ten sposób staje się jasne, że przy stałej objętości „można zmieścić więcej gazu”, jeśli się go schłodzi.


Skutek: Im więcej gazu znajdzie się w ładunku cylindra, tym mniejszy będzie udział tlenu. Sam gaz nie bierze udziału w spalaniu, może jednak dzięki swojej „pojemności cieplnej” pobrać duże ilości ciepła. 

Obydwa efekty powodują obniżenie szczytowych wartości temperatury podczas spalania oraz zmniejszenie prędkości spalania, redukując przez to emisję tlenków azotu.


Pojęcie „tlenki azotu” jest nazwą wspólną dla tlenków azotu w postaci gazowej. Są one oznaczane skrótem NOx, ponieważ ze względu na wiele stopni utlenienia azotu istnieje wiele związków tlenu z azotem. Tlenki azotu podrażniają i uszkadzają narządy oddechowe, są współodpowiedzialne za powstawanie smogu i ozonu oraz powodują kwaśne deszcze.

To może Cię również zainteresować

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.