Informacje dotyczące diagnostyki

W razie problemów z pompami paliwa: kontrola jakości kontaktu

Pompa paliwa straciła wydajność? Przed wymianą pompy paliwa należy sprawdzić styki elektryczne. Często to nie pompa jest uszkodzona, lecz jej przyłącza. Jak mierzone jest ciśnienie systemowe i strumień objętościowy pompy paliwa? W którym miejscu należy zmierzyć napięcie na pompie paliwa? Ten artykuł zawiera odpowiedzi. 

W przypadku problemów w układzie paliwowym należy najpierw zmierzyć ciśnienie systemowe i przepływ objętościowy pompy paliwa.

Gdy zmierzone wartości nie są zgodne z wartościami zadanymi podanymi przez producenta, może dojść do niepotrzebnej wymiany nieuszkodzonej pompy paliwa na nową. Przed wymianą pompy należy się jednak upewnić, że przyczyną redukcji wydajności nie jest skorodowane złącze elektryczne.

Zależnie od wydajności tłoczenia i ciśnieni systemowego pobór prądu pompy paliwa wynosi 5 - 8 amperów lub więcej. Przy tak wysokich wartościach prądu duże znaczenie mają czyste i niezawodne miejsca kontaktu, ponieważ każdy rodzaj korozji lub złej jakości kontaktu zwiększa rezystancję styku. Podwyższona rezystancja powoduje jednak zawsze spadek napięcia w pompie paliwa.

Typowy obwód elektryczny pompy paliwa pokazany na rys. 1 obejmuje liczne połączenia wykonane przy użyciu styków śrubowych lub wtykowych, które mogą się wykazywać złą jakość kontaktu. Dochodzą do tego styki sterujące znajdujące się w obrębie włącznika zapłonu i przekaźnika pompy paliwa oraz ewentualne dodatkowe elementy zainstalowane w systemie, takie jak np. urządzenia przeciwwłamaniowe.

Każdy z tych styków może wykazywać podwyższą rezystancję wskutek utlenienia, korozji i złej jakości połączenia. Powoduje to niepożądany spadek napięcia w tym obwodzie elektrycznym. Spadek napięcia może z kolei powodować redukcję wydajności pompy paliwa. Skutki: spadek ciśnienia i wydajności tłoczenia.

01 akumulator
02 włącznik zapłonu
03 bezpiecznik pompy paliwa
04 przekaźnik pompy
05 sterownik przekaźnika pompy (do sterownika silnika)
06 pompa paliwa
c = styki (wtykowe, śrubowe)


WSKAZÓWKI

W nowoczesnych pojazdach pompa paliwa znajduje się w zbiorniku paliwa, przeważnie jako moduł doprowadzania paliwa. W tej sytuacji pomiar na zaciskach samej pompy paliwa jest utrudniony. Pomiar napięcia musi jednak zostać przeprowadzony jak najbliżej pompy paliwa. Zaleca się więc przeprowadzanie pomiaru na elektrycznych stykach wtykowych, które znajdują się zazwyczaj w pokrywie modułu doprowadzania paliwa (rys. 2).

Uzyskanie prawidłowego wyniku jest możliwe tylko pod warunkiem, że obwód elektryczny jest zamknięty, tzn. jest zasilany napięciem. W czasie pomiaru musi więc pracować silnik.

Straty na stykach są nieuniknione, nawet gdy same styki są czyste i dokładnie połączone. Napięcie na stykach pompy paliwa jest więc zawsze niższe od wartości napięcia instalacji elektrycznej pojazdu. Jego wartość powinna być jak najbliższa wartości napięcia instalacji elektrycznej pojazdu. Różnica nie powinna jednak przekraczać 1 - 1,5 V.ZALECANY SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

 • Określić ciśnienie systemowe i wydajność tłoczenia
 • Zmierzyć wartość spadku napięcia na pompie paliwa: Podłączyć miernik przy podłączonej wtyczce do odpowiednich końcówek pomiarowych na tylnej stronie wtyczki (rys. 3). Nigdy nie „nakłuwać” przewodów (rys. 4)!
 • Zmierzona przy pracującym silniku i pracującej pompie paliwa wartość napięcia musi wynosić co najmniej 12,5 - 13,0 V.
 • Jeżeli wartość napięcia zmierzona na zaciskach lub wtyczce pompy paliwa jest znacznie niższa od wartości napięcia instalacji elektrycznej pojazdu, np. mniejsza od 11 V, oznacza to usterkę.
 • W tej sytuacji należy sprawdzić stan wszystkich styków obwodu elektrycznego, np. pod kątem korozji (rys. 5).

WSKAZÓWKA

W nowoczesnych pojazdach, które są wyposażone „adaptacyjny” lub „zależny od zapotrzebowania” układ zasilania paliwem, pompa paliwa jest sterowana przez sterownik przy użyciu oddzielnego sygnału o modulowanej szerokości impulsów. Do sprawdzania takich systemów nie wystarcza zwykły cyfrowy miernik uniwersalny, ponieważ wymaga ono pomiaru napięcia przez określony okres czasu. W tej sytuacji potrzebny jest oscyloskop.

To może Cię również zainteresować

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.