jumpToMain
Rys. 1: Trzepotanie pierścienia wskutek mechanicznego styku tłoka z głowicą cylindra

Problemy z uszczelnieniem i uszkodzenia pierścieni tłokowych

Trzepotania pierścieni

KS | Kolbenschmidt | Motorservice
Powrót do strony wyszukiwania

Informacje dotyczące diagnostyki

Trzepotanie pierścienia skutkuje stratą mocy i wysokim zużyciem oleju. Ale czym tak właściwie jest trzepotanie pierścienia? Jakie są jego rodzaje? Jakie są przyczyny osiowego i promieniowego trzepotania pierścienia? Tutaj znajdziesz mnóstwo informacji na ten temat.

Do trzepotania pierścieni może dojść szczególnie w przypadku silników benzynowych przy średnim obciążeniu i wysokiej prędkości obrotowej. Przez trzepotanie rozumie się tutaj zarówno podniesienie pierścienia tłokowego z dolnej płaszczyzny rowka, jak i zmniejszenie działania uszczelniającego pierścienia wskutek utraty przyłożenia promieniowego do ściany cylindra (zapadnięcie się). Obydwie te sytuacje pociągną za sobą stratę mocy i zwiększone zużycie oleju z powodu obniżenia lub zaniku funkcji uszczelniania.

OSIOWE TRZEPOTANIE PIERŚCIENIA

Osiowe trzepotanie pierścienia ma swój początek zwykle w zamku pierścienia. Zamek, z uwagi na swoje odkryte położenie, odznacza się szczególną tendencją do podnoszenia się z dolnej płaszczyzny przyłożenia, przy niekorzystnych warunkach pracy. Wpadający w drgania zamek wprowadza je wtedy falowo do całego pierścienia tłokowego.

UWAGA

Pierścienie o małej wysokości odznaczają się mniejszą skłonnością do drgań z uwagi na mniejsze siły bezwładnościowe. Wyższy nacisk na zamek przeciwdziała powstawaniu drgań.                                                         

Przyczyny osiowego trzepotania pierścieni

 • Nadmierny luz wysokości
 • Utrata naprężenia pierścienia (zużycie), a co za tym idzie, słabszy docisk zamka pierścienia, szczególnie w pierścieniach tłokowy o gruszkowatym rozkładzie nacisku promieniowego 
 • Styk mechaniczny tłoka z głowicą cylindra spowodowany błędami w naprawie, szczególnie w silnikach wysokoprężnych (Rys. 1)
 • Spalanie stukowe powstające wskutek błędnych ustawień silnika (tworzenie mieszanki, zapłon) oraz wskutek niedostatecznej jakości paliwa (niska liczba oktanowa, dodatki do oleju napędowego)
 • Zużyte rowki pierścieni tłokowych
 • Zbyt niska objętość gazu na dnie rowka, spowodowana obecnością nagaru na dnie rowka (powód: zbyt wysokie temperatury spalania) i/lub niedostateczna jakość oleju silnikowego
3460
Rys. 1: Trzepotanie pierścienia wskutek mechanicznego styku tłoka z głowicą cylindra

PROMIENIOWE TRZEPOTANIE PIERŚCIENIA

Nadmierny wzrost ciśnienia gazów na powierzchnię bieżną pierścienia podczas spalania (Rys. 2) zakłóca na krótko proporcję sił, pierścień tłokowy podnosi się z powierzchni
bieżnej i nie uszczelnia prawidłowo. Stałe powtarzanie się tego procesu prowadzi do trzepotania pierścienia tłokowego.

3461
Rys. 2: Ciśnienie gazów na powierzchnię bieżną pierścienia

Przyczyny promieniowego trzepotania pierścienia

 • Zużyte pierścienie tłokowe (spadek promieniowej grubości ścianki), a co się z tym wiąże, spadek siły docisku pierścienia tłokowego do ściany cylindra i obniżona sztywność pierścienia
 • Nieokrągłe otwory cylindrów i powiązane z tym zwiększone przenikanie ciśnienia spalania w szczelinie uszczelniającej pomiędzy powierzchnią bieżną pierścienia tłokowego a szczeliną pierścienia
 • Ukośny ruch tłoka wskutek wygięcia korbowodu: Z uwagi na ruch skosem wewnątrz otworu cylindra, pierścień zakreśla lekko owalny tor. W ten sposób z jednej strony cylindra, tam, gdzie tłok gorzej przylega, zwiększona ilość gazów wpada w obręb progu ogniowego oraz pomiędzy pierścień tłokowy a ścianę cylindra
 • Nadmierne wytarcie powierzchni bieżnej pierścienia tłokowego o baryłkowatym kształcie z uwagi na zbyt duży luz pionowy pierścienia
 • Uszkodzone krawędzie pierścienia powstałe przez błędne honowanie (tworzenie płaszcza stalowego): Pierścień pęka na krawędziach i jest wystrzępiony (głównie w przypadku zwykłych pierścieni żeliwnych bez powłoki powierzchni bieżnej), gaz dostaje się do szczeliny uszczelniającej i podnosi pierścień tłokowy z powierzchni bieżnej.
3462
Podnoszenie pierścienia tłokowego z powierzchni bieżnej

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH