jumpToMain
Pompa przewodowa zastosowana jako pompa zbiornikowa | Pierburg | Motorservice

Czy pompa paliwa to to samo, co pompa wody?

Konsekwencje nieprawidłowego doboru/zastosowania

Pierburg | Motorservice
Powrót do strony wyszukiwania

Informacje dotyczące diagnostyki

Nieprawidłowy dobór pompy paliwa (pompa benzyny, pompa oleju napędowego) może doprowadzić do poważnych problemów w silniku pojazdu. Czasami pompy służą również do pompowania cieczy innych niż paliwo. W tym artykule opisane są problemy, jakie mogą z tego wyniknąć.

Niewłaściwy dobór

Wciąż zdarza się, że przy wymianie albo dodatkowym wyposażeniu zostanie dobrana z katalogu albo z mediów elektronicznych pompa paliwowa nieodpowiednia do przewidzianego zastosowania.

Wytwarza ona wówczas za wysokie lub za niskie ciśnienie.
 

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Decydującym jest fakt, że pompa paliwowa została zastosowana niezgodnie z przeznaczeniem.

Pompy paliwowe są przewidziane do tłoczenia paliw (benzyna, olej napędowy).

Stwierdzenie to wydaje się dla większości użytkowników oczywiste. Wciąż jednak zdarzają się przypadki reklamacji po zastosowaniu pomp paliwowych do tłoczenia innych cieczy (woda, olej, elektrolit).

Na rys. 2 przedstawiono np. przewodową pompę paliwową typu E3T, a więc pompę przewidzianą do zamontowania w przewodzie paliwa – poza zbiornikiem – która jednak została umieszczona w zbiorniku. Koszulka gumowa, otaczająca pompę paliwową, została rozpuszczona przez paliwo i doprowadziła do zapchania pompy paliwowej i całego układu paliwowego.
Wytworzenie się krystalicznych osadów wskutek zastosowania nieodpowiedniego medium Przyczynę powstania takich osadów można ustalić tylko na podstawie pracochłonnych badań chemicznych. | Pierburg | Motorservice
Rys. 1: Wytworzenie się krystalicznych osadów wskutek zastosowania nieodpowiedniego medium Przyczynę powstania takich osadów można ustalić tylko na podstawie pracochłonnych badań chemicznych.
Pompa przewodowa zastosowana jako pompa zbiornikowa | Pierburg | Motorservice
Rys. 2: Pompa przewodowa zastosowana jako pompa zbiornikowa
Pompa konkurencji (z lewej strony) i E3T fi rmy Pierburg z koszulką gumową | Pierburg | Motorservice
Rys. 3: Pompa konkurencji (z lewej strony) i E3T fi rmy Pierburg z koszulką gumową

Koszulka gumowa

Koszulka gumowa umożliwia zamontowanie pomp paliwowych, dostarczanych przez Motor Service, w uchwytach dostosowanych do większych pomp fi rm konkurencyjnych (patrz rys. 3). Koszulka ta ma dodatkowo tę zaletę, że drgania nie są przenoszone na karoserię.

Słowa kluczowe

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH