jumpToMain
Uszkodzenia pompy łopatkowej spowodowane obecnością wody Dla porównania: z prawej strony pompa paliwowa o porównywalnym przebiegu, nie narażona na działanie wody. | Pierburg | Motorservice

Uszkodzenie silnika samochodu przez wodę

Zanieczyszczone paliwo czy problem z kondensacją?

Pierburg | Motorservice
Powrót do strony wyszukiwania

Informacje dotyczące diagnostyki

Obecność wody lub zanieczyszczeń w układzie paliwowym może mieć wiele przyczyn. Ten artykuł wyjaśnia, w jaki sposób zanieczyszczenia mogą dostać się do układu wtryskowego, a tym samym do filtra paliwa i przewodów w silnikach wysokoprężnych i z zapłonem iskrowym. Pokazano różnice w paliwie (benzyna lub olej napędowy) ze stacji benzynowej oraz ryzyko kondensacji podczas postoju przy niskim poziomie napełnienia zbiornika. Znajduje się tam również informacja o tym, jak określić zawartość wody w paliwie.

Szczególnym przypadkiem uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniami są uszkodzenia wywołane obecnością wody w układzie paliwowym. Cząstki rdzy albo wapnia, które powstały w wyniku obecności wody w układzie paliwowym, mogą doprowadzić do zapchania fi ltra i tym samym do pracy na sucho. Osady wapnia i rdzy w albo na pompie paliwowej zmniejszają luz pomiędzy ruchomymi częściami. Zmniejszona swoboda ruchu powoduje zwiększony pobór prądu i zmniejszenie wydajności, aż do zablokowania pompy paliwowej.

Określenie «szkody spowodowane obecnością wody» może na pierwszy rzut oka wydawać się dziwne w przypadku pomp paliwowych. Jednak paliwo może zostać w różny sposób zanieczyszczone wodą:

Powstawanie kondensatu w zbiorniku W

powietrzu atmosferycznym zawsze znajduje się woda, również w powietrzu nad lustrem paliwa w zbiorniku. Zawartość wody w powietrzu jest określana jako «wilgotność względna». W zimniejszym powietrzu może się zgromadzić mniej wody niż w ciepłym powietrzu, wskutek czego obniżenie temperatury powietrza może doprowadzić do kondensacji wody. Może to stanowić problem w przypadku pojazdów garażowanych. Jeżeli pojazd z częściowo opróżnionym zbiornikiem paliwa nie jest używany przez dłuższy czas, wówczas z powodu zawartości dużej ilości powietrza w zbiorniku może również dojść do kondensacji większej ilości wody.
Ważna wskazówka:
Jeżeli pojazd nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go zatankować do pełna.

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Pompy paliwowe są przewidziane do tłoczenia paliw (benzyna, olej napędowy). Zdarzają się jednak przypadki, w których pompy paliwowej używa się jako «pompy wody».

Jakość paliwa

Woda może znajdować się w paliwie już podczas tankowania.
Może to być spowodowane:
 • różną jakością paliw w niektórych krajach
 • tankowaniem z wilgotnych beczek/ kanistrów
 • niewłaściwym wykonaniem instalacji zbiorników
 • zastosowaniem biodiesla (patrz roz. 3.3)
 • dużą zawartością alkoholu - Alkohol pochłania wodę. Po przekroczeniu wartości granicznej woda wytrąca się.
Uszkodzenia pompy łopatkowej spowodowane obecnością wody Dla porównania: z prawej strony pompa paliwowa o porównywalnym przebiegu, nie narażona na działanie wody. | Pierburg | Motorservice
Uszkodzenia pompy łopatkowej spowodowane obecnością wody Dla porównania: z prawej strony pompa paliwowa o porównywalnym przebiegu, nie narażona na działanie wody.

Nieszczelności w układzie paliwowym

Woda z opadów może w różny sposób przeniknąć do układu paliwowego:

 • tankowanie w deszczu
 • nieszczelna uszczelka korka wlewu paliwa albo brak uszczelki
 • brak korka wlewu paliwa
 • przez otwory napowietrzające zaworów pneumatycznych, narażonych na działanie wody opadowej, np. zawory w systemie AKF (system fi ltra węgla aktywnego)
 • wadliwy montaż króćca wlewu paliwa po naprawie powypadkowej albo po naprawie karoserii
 • przetarty wężyk odpowietrzający zbiornik lub niewłaściwy późniejszy montaż wężyka odpowietrzającego
Pompa z pierścieniem zębatym E3T z osadami rdzy i wapnia | Pierburg | Motorservice
Pompa z pierścieniem zębatym E3T z osadami rdzy i wapnia
Dla porównania: pompa z pierścieniem zębatym E3T w dobrym stanie mimo dużego przebiegu | Pierburg | Motorservice
Dla porównania: pompa z pierścieniem zębatym E3T w dobrym stanie mimo dużego przebiegu
Ważna wskazówka:
Sposób sprawdzenia, czy w paliwie znajduje się woda: wlać niewielką ilość paliwa, pobranego z nisko położonej części zbiornika, do naczynia szklanego odpornego na działanie paliwa (probówka) – po chwili oddzieli się woda.

Uwaga:
Przestrzegać przepisów przeciwpożarowych!
Woda w paliwie | Pierburg | Motorservice
Woda w paliwie
1 = Paliwo
2 = Woda
Korpus pompy paliwowej jest wykonany z reguły z aluminium. Ponieważ aluminium nie może «rdzewieć», pracownik warsztatu powinien w takim wypadku zastanowić się, jaka może być tego przyczyna.

Jeżeli w filtrze sitkowym po stronie ssania pompy paliwowej występują osady rdzy albo wapnia, jest to oznaką obecności wody w paliwie.
Skorodowany wlot do pompy łopatkowej E1F | Pierburg | Motorservice
Skorodowany wlot do pompy łopatkowej E1F
Z lewej strony: fi ltr sitkowy zapchany rdzą; z prawej strony: nowy fi ltr sitkowy | Pierburg | Motorservice
Z lewej strony: fi ltr sitkowy zapchany rdzą; z prawej strony: nowy fi ltr sitkowy
Osady wapnia na wlocie do pompy zbiornikowej | Pierburg | Motorservice
Osady wapnia na wlocie do pompy zbiornikowej
Z lewej strony: osady wapnia w fi ltrze pompy zbiornikowej; z prawej strony: dla porównania nowy fi ltr | Pierburg | Motorservice
Z lewej strony: osady wapnia w fi ltrze pompy zbiornikowej; z prawej strony: dla porównania nowy fi ltr
Woda w pompie paliwowej | Pierburg | Motorservice
Woda w pompie paliwowej
W tym wypadku woda wręcz «stała» w pompie. Zespół tłoczenia był tak skorodowany, że woda nie mogła już wypływać. Pompa paliwowa była używana niezgodnie z przeznaczeniem jako «pompa wodna».
Cząstki rdzy i wapnia | Pierburg | Motorservice
Cząstki rdzy i wapnia
Gdy osady rdzy albo wapnia wzrosną tak bardzo, że utworzą cząstki albo ziarna, wówczas może dojść do zablokowania albo uszkodzenia obrotowych części zespołu tłoczenia, podobnie jak w przypadku zassania ciał obcych.

Po rozmontowaniu tej pompy stwierdzono obecność «wapiennego piasku», który zniszczył żebra wirnika.

Dzięki nieuszkodzonemu filtrowi sitkowemu cząstki te nie mogły się przedostać do pompy – musiały więc wytworzyć się w pompie.

To może Cię również zainteresować

POMPY WODY LUB POMPY PŁYNU CHŁODZĄCEGO – PODSTAWY

Słowa kluczowe

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH