jumpToMain
92926

Yüksek basınç/alçak basınç egzoz gazı resirkülasyonu

Farkı nedir?

Pierburg | Motorservice

Yanmalı motorda veya benzinli motorda egzoz gazı resirkülasyonu nasıl çalışır ve bu, karbondioksit emisyonlarının azalmasına nasıl etki ediyor? Egzoz gazı sıcaklığı ile yakıt tüketimi arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu makalede bu sorulara cevap bulacak ve egzoz gazı resirkülasyon valfinin nasıl kontrol edildiğini ve bu sistemin yakıtın yanması sırasında kurum parçacıklarının azaltılmasını nasıl sağladığını öğreneceksiniz.

Motorlardan kaynaklanan ham emisyonlar teknik önlemler sayesinde sürekli düşürülebildi. Ancak emisyon sınır değerlerinin her sıkılaştırılması motor dışı önlemler için kullanılan teknolojilerin de sürekli olarak iyileştirilmesiyle sonuçlanıyor.

Egzoz gazı resirkülasyonu (EGR) zararlı maddelerin azaltılmasına yönelik kendini kanıtlamış bir yöntemdir. Klasik yüksek basınç EGR'de egzoz gazı, silindirin hemen arkasından alınır ve tekrar emilen havaya eklenir. Euro 6 / Tier 2'den itibaren daha katı sınır değerlerine ulaşmak için ek bir alçak basınç EGR yaygın bir yöntemdir.

Fakat farkı nedir?
Aşağıdaki tablo hızlı bir genel bakış sağlar. Ayrıntılı bilgileri takip eden sayfalarda bulabilirsiniz.
92941
  Yüksek basınç EGR Alçak basınç EGR
EGR hattına giriş basıncı yüksek (yakl. 3,5 bara kadar) alçak (yakl. 1,3 bara kadar)
EGR hattına giriş sıcaklığı çok yüksek (yakl. 950 °C'ye kadar) yüksek (yakl. 800 °C'ye kadar)
EGR hattı boyunca basınç farkı Δp yüksek (yakl. 1,5 bara kadar) alçak (yakl. 0,3 bara kadar)
Döngüsel basınç dalgalanmaları büyük az
Egzoz gazı bileşimi Egzoz gazı ardıl işlemeden önce çıkarma Egzoz gazı ardıl işlemeden sonra çıkarma

Egzoz gazi resirkülasyonu – genel bakiş

Egzoz gazı resirkülasyonunda emme havasına tekrar bir miktar egzoz gazı eklenir. Bu sayede silindire daha az oksijen girer. Bu da yanma sıcaklığının düşmesine neden olur. Böylece egzoz gazındaki azot oksit miktarı %50'ye kadar düşürülebilir. Bu sayede benzinli motorlarda ayrıca karbondioksit emisyonu ve tüketim de azaltılabilir.

Bu sırada farklı egzoz gazı alma pozisyonları arasında bir ayrım yapılır:
DAHILI YA DA "IÇ" EGR
 • Valf kesişmesi nedeniyle yanma odasında egzoz gazı artığı kalır ya da çıkış kanalından silindire geri emilir.
 • Giriş ve egzoz valfinin kumanda sürelerindeki değişiklik, ayarlanabilir kamlarla yapılır.
HARICI YA DA "DIŞ" EGR
 • Egzoz, egzoz tarafındaki silindir kapağının dışına çıkarılır ve hatlar ya da kanallar üzerinden harici bir valfle temiz hava tarafına geri beslenir.
 • Bu, baypas klapeli / klapesiz opsiyonel bir soğutucuyla ek bir egzoz gazı soğutma imkanı sağlar.

Dış EGR'de şu farklar bulunur:
YÜKSEK BASINÇ EGR
Egzoz gazı,
 • silindirlerin hemen arkasından turbo türbinlerinden önce alınır ve
 • temiz hava tarafının gaz kelebeğinin arkasından beslenir.
ALÇAK BASINÇ EGR
Egzoz gazı,
 • turbo türbinlerinden sonra ya da egzoz art işleme sistemlerinden sonra alınır ve
 • turbonun kompresöründen önce beslenir.
Egzoz gazı kapağı, talep edilen EGR kütle akışları için basınç farkı yetersiz olduğunda gerekli egzoz karşı basıncını sağlar. Ek olarak egzoz gazı özel bir alçak basınç EGR soğutucuyla soğutulur.
01 Egzoz gazı kapağı
02 Alçak basınç EGR valfi
03 Alçak basınç EGR soğutucu
04 Turbo (kompresör)
05 Turbo (türbin)
06 Partikül filtresi
07 Şarj havası soğutucusu
08 Kısma / ayar klapesi
09 Yüksek basınç EGR valfi

mavi: Yüksek basınç alanı
yeşil: Alçak basınç alanı
92950
Egzoz gazı resirkülasyonu (şematik)

Alçak basinç EGR

Alçak basınç EGR, dizel motorlarda güncel teknolojiyi temsil eder.

Yüksek basınç EGR'ye ek olarak bir alçak basınç EGR'nin avantajları:
 • türbinde daha yüksek performans ve verimlilik derecesi
 • daha büyük EGR karakteristik eğrisi
 • Kompresör aracılığıyla egzoz gazı ile temiz havanın daha homojen karışımı
 • böylece daha az NOx ve partikül emisyonları
 • iyileştirilmiş EGR soğutması (EGR ve şarj havası soğutucusu aracılığıyla)

Yüksek basınç EGR'ye kıyasla dezavantajlar:
 • daha uzun yollar ve ek üniteler
 • turbodaki kompresörün kirlenmesi ya da hasar görmesi sebebiyle olası tehlikeler örn. erozyon nedeniyle

Soğuk çalıştırmada ve kısa vadeli durum değişikliklerinde, örneğin ivmelenmede, çoğunlukla yüksek basınç EGR kullanılmaktadır. Pierburg'un alçak basınç EGR valfleri çoğunlukla alüminyum pres döküm muhafazanın içine merkezi konumlandırılmış bir klapeden ("kelebek") oluşur. Entegre ayar tahriki standart olarak bir doğru akım motorundan ve iki kademeli bir düz dişliden oluşur. Alçak basınç valflerin konstrüksiyonunda halihazırda yıllardır test edilen ve kendini kanıtlamış seri kullanımdaki gibi mevcut gaz kelebeği ve EGR valfi ürün serisi modüller kullanılmıştır.

Alçak basınç EGR kombine valf, aynı zamanda alçak basınç EGR valfinin ve bir emiş havasının kısılmasının görevlerini üstlenir. Kısmayla emiş tarafında bir basınç kaybı oluşur. Böylece egzoz gazı kontrollü bir şekilde kompresörün önündeki alana akar. Alçak basınç kombine valfi kombine bir ünite olarak sadece daha ekonomik değil aynı zamanda hafif olması sebebiyle ön plana çıkar.
92917
Alçak basınç EGR valfi (kelebek)
92920
Alçak basınç EGR kombine valfi
BILGI
Alçak basınç EGR alanındaki tipik hasarlar:
 • Egzoz gazı hatlarında ya da soğutucu hattında kaçak
 • EGR soğutucusunda ya da bunun içinde kaçak
 • Alçak basınç EGR valfinde kaçak var, açılmıyor ya da kapanmıyor
 • Ayar motorunun elektrikli kumandası arızalı

Egzoz gazi resirkülasyonu ve pierburg

Sayısız modern araçta kullanılan EGR valfleri ve EGR soğutucularile Pierburg'un ilk donanım sağlayıcısı olması boşuna değildir. Pierburg ürünlerinde kullanılan korozyona ve ısıya dayanıklı malzemeler, en zorlu koşullarda bile uzun bir kullanım ömrünü garanti eder - örn. agresif egzoz gazı yoğuşuğu, 700° C seviyesine çıkan sıcaklıklar ve 3 bar seviyesine çıkan basınç değerleri.
92926
92923
1 - EGR VALFLERI (AB)
92929
2 - EGZOZ GAZI KAPAKLARI
92932
3 - EGZOZ GAZI SISTEMI
92935
4 - EGR VALFLERI VE EGR SOĞUTUCU (YB)
92938
5 - HAVA KÜTLESI SENSÖRLERI
92947
6 - EGR KOMBI VALFLERI (ND)
92944
7 - KISMA / AYAR KLAPELERI

Bunlar da ilginizi çekebilir

EGZOZ GAZI GERİ DÖNÜŞÜMÜ (EGR) KOLAYLAŞTIRILDI (İngilizce)

İlgili makaleler

Selvili Sokak No 2

Helis Beyaz Ofis İş Merkezi / A Blok - No 311

Yeşilbağlar Mahallesi

34893 Istanbul

Türkiye

Telefon: +90 216 488 18 70

Faks: +90 216 488 18 72

Erdinc.Oerencik@de.kspg.com
© 2024 BF Engine Parts L.C