jumpToMain
3688

Basınç konvertörü

Ürüne genel bakış

Pierburg | Motorservice

Egzoz gazı resirkülasyon sistemindeki (EGR) bir basınç konvertörünün görevi nedir? Bir VTG şarj ünitesinde neden bir basınç konvertörüne ihtiyaç vardır? Hangi basınç konvertörü tipleri vardır? Yapısı nasıldır? Bir basınç konvertörü bozulduğunda hangi arızalar oluşur? Bir basınç konvertörünün bozuk olup olmadığı nasıl kontrol edilir? Bunu buradan öğrenebilirsiniz.

ÜRÜN TARIFI

Basınç konvertörleri büyük çapta egzoz gazı resirkülasyonu sistemleri (EGR) ve VTG şarj üniteleri ("Variable Turbo Geometrie" (Değişken Turbo Geometrisi), ayarlanabilir sevk kanatlı turbo) için kullanılmaktadır. Fonksiyonları, bir elektrik devresindeki "Dimmer" ile benzerlik gösterir: Basınç konvertörünün içinde vakum ile atmosferik basınçtan bir karışık basınç (kumanda basıncı) oluşturularak, bununla pnömatik ayarlayıcılar ("Vakum kutusu") kademesiz olarak ayarlanabilmektedir. Bir pnömatik ayarlayıcı ile bağlantılı bir basınç konvertörü Basınç konvertörleri büyük çapta egzoz gazı resirkülasyonu sistemleri (EGR) ve VTG şarj üniteleri ("Variable Turbo Geometrie" (Değişken Turbo Geometrisi), ayarlanabilir sevk kanatlı turbo) için kullanılmaktadır.

Fonksiyonları, bir elektrik devresindeki "Dimmer" ile benzerlik gösterir: Basınç konvertörünün içinde vakum ile atmosferik basınçtan bir karışık basınç (kumanda basıncı) oluşturularak, bununla pnömatik ayarlayıcılar ("Vakum kutusu") kademesiz olarak ayarlanabilmektedir. Bir pnömatik ayarlayıcı ile bağlantılı bir basınç konvertörü üzerinden, "Dimmer" ve ayar tahriki ile bir elektrikli sistemde mümkün olabilenden çok daha yüksek kuvvetler uygulanabilir ve bu daha küçük yapı büyüklüklerinde.
Gerekli vakum neredeyse tüm araçlarda mevcuttur (örn. emme borusundan veya bir vakum pompasından).üzerinden, "Dimmer" ve ayar tahriki ile bir elektrikli sistemde mümkün olabilenden çok daha yüksek kuvvetler uygulanabilir ve bu daha küçük yapı büyüklüklerinde. Gerekli vakum neredeyse tüm araçlarda mevcuttur (örn. emme borusundan veya bir vakum pompasından).

VARYANTLAR

Basınç konvertörleri uygulamaya göre yapılmaktadır. Bu sırada ihtiyaçlara göre ayırt edilmektedir (Şek. 1):

 • Type of position of electrical connection (connector variants, contacting)
 • Position of pipe connections
 • Method of attachment (bracket)
 • Characteristic
 • With / without temperature compensation
 • Current or pulse controlled
 • Dynamic (evacuation / vent time)
 • With / without filter at vent connection (ATM)
3688
UYGULAMA OLANAKLARI

Egzoz gazı resirkülasyonu (EGR)

01 Hava filtresi
02 Basınç konvertörü
03 Vakum pompası
04 Motor kontrol ünitesi
05 Katalitik konvertör
06 EGR valfi
07 EGR soğutucu

3689

Egzoz gazı resirkülasyonu,egzoz gazındaki zararlı maddelerin azaltılması için bir tedbirdir. Bu sırada motora aktarılan taze havaya egzoz gazı ilave edilir. Bu sayede yanma odasındaki oksijen oranı azaltılır ve yanma sıcaklığı düşürülür. Düşük yanma sıcaklığı, daha düşük azot oksit (NOx) salımına etki eder.

Bir egzoz gazı resirkülasyonu sadece tam kumanda edildiğinde verimli çalışır. EGR valfleri tiplerine bağlı olarak pnömatik veya elektrik ile kumanda edilebilir. Pnömatik kumanda sırasında vakumun bunun için gerekli modülasyonu ("Kumanda basıncı") bir basınç konvertörü ile gerçekleşir.

Basınç konvertörü, motor kontrol ünitesi tarafından ilgili bir karakteristik eğri üzerinden kumanda edilir. Sinyalin görev döngüsüne bağlı olarak EGR valfinin işletilmesini sağlayan kumanda basıncı ayarlanır.

VTG şarj ünitesi

01 Hava filtresi
02 Basınç konvertörü
03 Vakum pompası
04 Motor kontrol ünitesi
05 Katalitik konvertör
06 VTG şarj ünitesi
07 Vakum kutusu
08 ayarlanabilir sevk kanatları
09 Şarj havası soğutucusu

3690

Yanmalı motora sahip bir aracın erişebileceği motor torku, silindir dolumundaki taze gaz oranına bağlıdır.

Egzoz gazı turbo şarjları, bağlı bir kompresör üzerinden silindir dolumunu artırmak için bir türbindeki egzoz gazlarının enerjisinden faydalanır. VTG şarj üniteleri, türbindeki sevk kanatlarını ayarlayarak, talep edilen şarj basıncını değiştirir. Ayarlama çok net bir şekilde yapılmalıdır.

Basınç konvertörü, motor kontrol ünitesi tarafından ilgili bir karakteristik eğri üzerinden kumanda edilir. Sinyalin görev döngüsüne bağlı olarak, türbinin sevk kanatlarını bir vakum kutusu vasıtasıyla ayarlanmasını sağlayan kumanda basıncı ayarlanır. Bu değişken türbin geometrisi, düşük devirlerde oldukça hızlı bir tepkiyi ve üst devir aralığında yüksek bir etki derecesini mümkün kılmaktadır.

TIPIK KARAKTERISTIK DEĞERLER

Anma gerilimi [V] 12
İşletme gerilimi [V] 10 - 16
Direnç [Ω] 11 - 16
İndüktans [mH] 40
Görev döngüsü [%] 20 ... 95
Frekans [Hz] 250 ... 300
Ortam sıcaklığı [°C] -30 - 120


TEMEL YAPI

Basınç konvertörü,vakumdan (örn. bir vakum pompası üzerinden) ve ortam basıncından bir karışık basınç ("Kumanda basıncı") oluşturur.
Bu kumanda basıncı ile

 • egzoz gazı resirkülasyonunun pnömatik EGR valfi kumanda edilebilir veya
 • bir vakum kutusu üzerinden VTG şarj ünitesindeki sevk kanatlarının konumu değiştirilebilir.

Basınç konvertörünün motor kontrol ünitesi tarafından kumanda edilmesi için bir kumanda akımı gereklidir. Ancak bu bir doğrusal akım değil, bilakis sabit bir frekans ile zamanlanmış akımdır ("Darbe genişliği modülasyonu"). Bir palsın açılma süresi burada "Görev döngüsü" olarak tanımlanır. Ayar devresi için kılavuz büyüklüğü olarak akım şiddeti veya görev döngüsünün etki etmesine bağlı olarak bir EPW "akım kumandalı" veya "görev döngüsü kumandalı" (ya da "zaman kumandalı") olarak tanımlanır.

Sıcaklık dengelemeli basınç konvertöründe manyetik kuvvet büyük bir aralıkta sıcaklıktan bağımsız olarak tutulur. Bu sayede kontrol ünitesindeki külfetli bir akım ayarlamasından imtina edilebilir. Kumanda bu durumda sadece ilgili bir görev döngüsü üzerinden gerçekleşir. Kullanılan basınç konvertörlerinin büyük bölümü görev döngüsü kumandalıdır.

BAĞLANTILAR

01 Besleme vakumu (VAC)
02 değişken kumanda basıncı (OUT)
03 Havalandırma bağlantısı (ATM)
04 Elektrik bağlantısı

3691
BILGI

Bağlantıların konumu modele göre değişebilir.

ARIZALAR
Arızalı bir basınç konvertörü kendini şu şekilde gösterir:

EGR sistemi

 • Acil durum çalıştırmasına geçiş
 • Motorda güç kaybı
 • EGR artık sağlanmıyor
 • Araçta silkeleme
 • Siyah duman

VTG şarj ünitesi

 • Motorda güç kaybı
 • Düşük devirlerden ivmelenme sırasında düşük tork ("Turbo boşluğu")

KONTROL
Basınç konvertörü ve EOBD

Basınç konvertörleri araçlarda OBD sistemleri üzerinden elektriksel olarak denetlenir.

Olası EOBD hata kodları
P0033 Şarj basıncı ayar valfi - Akım devresi hatalı fonksiyon P0245 Şarj basıncı ayar valfi A - Sinyal çok düşük
P0034 Şarj basıncı ayar valfi - Sinyal çok düşük P0246 Şarj basıncı ayar valfi A - Sinyal çok yüksek
P0035 Şarj basıncı ayar valfi - Sinyal çok yüksek P0247 Şarj basıncı ayar valfi B - Akım devresi hatalı fonksiyon
P0234 Motor turbo şarjı - Sınır değer aşıldı P0248 Şarj basıncı ayar valfi B - Bölge / fonksiyon hatası
P0235 Motor turbo şarjı - Sınır değere ulaşılamadı P0249 Şarj basıncı ayar valfi B - Sinyal çok düşük
P0243 Şarj basıncı ayar valfi A - Akım devresi hatalı fonksiyon P0250 Şarj basıncı ayar valfi B - Sinyal çok yüksek
P0244 Şarj basıncı ayar valfi A - Bölge / fonksiyon hatası
Basınç konvertörünün bir dolaylı denetimi ise EGR valfi fonksiyonunun denetlenmesi üzerinden gerçekleşir
P0400 Egzoz gazı resirkülasyonu - Akış oranı hatalı fonksiyon P0405 EGR valfi - Sensör A - Giriş sinyali çok düşük
P0401 Egzoz gazı resirkülasyonu - Yetersiz akış oranı tespit edildi P0406 EGR valfi - Sensör A - Giriş sinyali çok yüksek
P0402 Egzoz gazı resirkülasyonu - Aşırı akış oranı tespit edildi P0407 EGR valfi - Sensör B - Giriş sinyali çok düşük
P0403 Egzoz gazı resirkülasyonu - Akım devresi hatalı fonksiyon P0408 EGR valfi - Sensör B - Giriş sinyali çok yüksek
P0404 Egzoz gazı resirkülasyonu - Bölge / Fonksiyon hatası
Arızalı bir hava kütlesi sensörü, motor kontrol ünitesine yanlış giriş sinyalleri gönderebilir ve bunun sonucunda EPW yanlış kumanda edilir
P0100 Hava kütle ölçer - Akım devresi hatalı fonksiyon P0103 Hava kütle ölçer - Giriş sinyali çok yüksek
P0101 Hava kütle ölçer - Bölge / Fonksiyon hatası P0104 Hava kütle ölçer - arada sırada akım devresi kesintileri
P0102 Hava kütle ölçer - Giriş sinyali çok düşük

DIKKAT

 • Kontak açıkken soket bağlantıları ayrılmamalı veya bağlanmamalıdır. Bunun sonucunda oluşan gerilim eşikleri, elektronik üniteleri tahrip edebilir.
 • Basınç konvertöründeki direnç ölçümleri sadece konnektör çekili durumda yapılmalıdır, aksi taktirde kontrol ünitesinin iç devreleri zarar görebilir.

Hata araması sırasında şuna da dikkat edin:

 • Hortum hatlarında kaçaklar
 • Soket bağlantılarında kötü kontaklar
 • Aktüatörlerin gevşemesi (Basınç kutusu veya EGR valfi)
 • Hava kütle ölçerin hatasız fonksiyonu

BILGI

 • Araç üreticisine ve okuyucu cihaza ("Scan-Tool") bağlı olarak basınç konvertörleri bir aktüatör diyagnozu çerçevesinde etkinleştirilebilir. Önce hata kayıtlarının okunması ve sonra diyagnoz cihazının üretici bilgilerine göre aktüatör diyagnozunun yapılması yerinde olacaktır.
 • Aktüatör diyagnozu ile etkinleştirilmiş bir basınç konvertörü,i işitilir veya hissedilir şekilde devrelenecek aralıklarla kumanda edilir. İşitilir veya hissedilir şekilde devreleniyorsa, gerili beslemesi ve basınç konvertörü elektriksel bakımdan sorunsuzdur. Ancak bu sırada kaçaklar veya iç kirlenmeler tespit edilemez.
 • Kontrol ve muhtemelen değişim sonrasında hata kayıtları silinmelidir. Kablo demetindeki veya basınç konvertörünün kendisindeki elektriksel hatalar, çoğu uygulama durumunda hata olarak kaydedilir ve geleneksel kontrol gereçleriyle belirlenmelidir; örneğin kaçaklar, valfin yapışması gibi mekanik hatalarda da olduğu gibi.
3693

Gerilim beslemesinin kontrolü

 • Konnektörü basınç konvertöründen çıkartın.
 • Aracın kontağını açın.
 • Kontaklar ve motor şasisi arasındaki gerilimi ölçün (bkz. şek. 5).
  Kontaklardan biri akü gerilimini göstermelidir.
BILGI
Çeşitli araçların konnektörlerinin kutupları farklıdır. Gerilim beslemesi kontak 1 ve 2 üzerindedir.

Kontağı tekrar kapatın.

Basınç konvertöründeki elektrik direncini ölçme

 • Basınç konvertörünün kontakları arasındaki direnci ölçün (bkz. şek. 6). Nominal değer: 11 - 18 Ω
 • Konnektörü tekrar takın.
3694

Fonksiyonu kontrol etme

 • Manometreyi / el vakum pompasını bağlantıya (02) şek. 2 uyarınca bağlayın. Diğer hortum bağlantıları korunur.
 • Motoru rölantide çalıştırın ve basıncı ölçün. Nominal değer: en az 480 mbar
 • Gerilim beslemesi konnektörünü basınç konvertöründen çekin ve basıncı ölçün. Nominal değer: 0 - maks. 60 mbar
3695

Kumanda sinyalini kontrol etme

Gereken hallerde ayrıca motor kontrol ünitesinden basınç konvertörüne giden sinyal bir osiloskop yardımıyla kontrol edilebilir. Burada şasi kumandalı bir dikdörtgen sinyal söz konusudur.

 • Basınç konvertöründeki konnektörün pin yerleşimi farklı olduğundan öncelikle, gerilim beslemesinin hangi kontakta bulunduğu tespit edilmelidir (bkz. şek. 5).
 • Diğer kontakta osiloskoptaki giriş için şasi sinyali yakalanır.
 • İşletme sıcaklığındaki motoru rölantide çalıştırın.
 • Gaz pedalın basıldığında dikdörtgen sinyalin genişliği değişmelidir.

Gerekli yardımcı malzemeler

 • Multimetre
 • Manometre veya Pierburg basınç / vakum el pompası 12 00001 11 900
 • gerekirse osiloskop

Bunlar da ilginizi çekebilir

İlgili makaleler

Selvili Sokak No 2

Helis Beyaz Ofis İş Merkezi / A Blok - No 311

Yeşilbağlar Mahallesi

34893 Istanbul

Türkiye

Telefon: +90 216 488 18 70

Faks: +90 216 488 18 72

Erdinc.Oerencik@de.kspg.com
© 2024 BF Engine Parts L.C