Informacje dotyczące diagnostyki

Zakłócenia spalania 3/3

Czym jest spalanie żarzeniowe i jak do niego dochodzi? Co stanie się w razie zamontowania nieprawidłowego tłoka? Jaka rolę odgrywa przy tym średnica wgłębienia? Czym jest spalanie stukowe? Jak do niego dochodzi i jakie ma konsekwencje? Ten artykuł zawiera odpowiedzi.

Otwór w denku tłoka (silnik benzynowy)

Opis

 • W denku tłoka znajduje się przelotowy otwór, pokryty wytopionym materiałem.
 • Na trzonku występują otarcia. Przyczyna: wysokie temperatury i zdarty materiał tłoka.

Ocena

Uszkodzenia tego typu powoduje spalanie żarzeniowe. Żarzące się elementy powodują przekroczenie temperatury samozapłonu mieszanki w komorze spalania. Są to przede wszystkim świeca zapłonowa, zawór wydechowy i pozostałości procesu spalania w komorze spalania. Zapłon mieszanki następuje tu przed właściwym zapłonem przez iskrę świecy. Wskutek tego płomień, inaczej niż podczas normalnego spalania, dłużej działa na denko tłoka.

Wskutek spalania żarzeniowego denko tłoka szybko i silnie się rozgrzewa, przez co konsystencja materiału staje się ciastowata. Siły masowe występujące podczas suwów tłoka i szybko przepływające spaliny powodują erozję zmiękczonego materiału. W ten sposób ciśnienie spalania wpycha ściankę denka tłoka do wewnątrz. W wielu przypadkach nie występują otarcia.


WSKAZÓWKA

Tak szybkie rozgrzanie denka tłoka jest możliwe tylko wskutek spalania żarzeniowego.


Możliwe przyczyny

 • Świece zapłonowe o niskiej wartości cieplnej.
 • Zbyt uboga mieszanka, a przez to nadmierne temperatury spalania.
 • Uszkodzone, nieszczelne zawory albo za mały luz zaworowy. Zawory nie zamykają się przez to prawidłowo. Przepływające spaliny silnie rozgrzewają zawory i powodują żarzenie. Dotyczy to przede wszystkim zaworów wydechowych, ponieważ zawory wlotowe są chłodzone świeżymi gazami.
 • Żarzące się pozostałości procesu spalania i osady nagaru olejowego w komorze spalania.
 • Nieprawidłowy wymiar montażowy wtryskiwaczy (brakujące albo podwójne pierścienie uszczelniające).
 • Nieodpowiednie paliwo o niskiej liczbie oktanowej. Jakość paliwa musi odpowiadać stosunkowi sprężania silnika, tzn. liczba oktanowa paliwa musi w każdej sytuacji pokrywać wymagania silnika w zakresie jakości spalania.
 • Olej napędowy w benzynie, powodujący zmniejszenie liczby oktanowej paliwa.
 • Wysoka temperatura silnika i zasysanego powietrza wskutek niewystarczającej wentylacji komory

Otarcia główki tłoka wskutek użycia niewłaściwych tłoków (silnik wysokoprężny)

Opis

 • Blizny o ograniczonym zasięgu na główce tłoka, na całym obwodzie tłoka.
 • Blizny biegną od denka tłoka do 2-go pierścienia sprężającego.
 • Blizny występują głównie na progu ogniowym.

Ocena

To uszkodzenie jest skutkiem zakłóceń spalania. Usterka nie leży jednak w układzie wtryskowym, lecz jest spowodowana przez montaż nieprawidłowego tłoka. Silniki są konstruowane zgodnie z ustawowymi normami emisji spalin. Tłoki przyporządkowane poszczególnym normom często prawie nie różnią się od siebie optycznie.

W przypadku tego uszkodzenia w obrębie jednego typoszeregu silników stosuje się tłoki o różnych średnicach wgłębienia, odpowiadające różnym normom emisji spalin. Tłok odpowiadający normie Euro 1 (średnica wgłębienia: 77 mm) został przy naprawie silnika wymieniony na tłok odpowiadający normie Euro 2 (średnica wgłębienia: 75 mm).

Ze względu na mniejszą średnicę wgłębienia wtryskiwacz nie trafia paliwem w samo wgłębienie, ale także w krawędź wgłębienia. W punktach uderzenia strumieniem krawędź wgłębienia lub materiał tłoka rozgrzewa się i ulega nadmiernemu rozszerzeniu termicznemu. Rezultatem są otarcia o ograniczonym zasięgu.

Użycie tłoków nieprzystosowanych do typu silnika i normy emisji spalin może spowodować poważne zakłócenia spalania, a wskutek nich nieprzewidywalne uszkodzenia wtórne. Mniej widocznym objawem błędu jest nieosiągnięcie przez pojazd przepisowych wartości emisji, redukcja mocy i zwiększenie zużycia paliwa.


Możliwe przyczyny

 • Tłok o nieprawidłowym kształcie, nieprawidłowej głębokości albo nieprawidłowej średnicy wgłębienia.
 • Nieprawidłowe wymiary tłoków (np. odległość od sworznia do denka).
 • Nieprawidłowy typ tłoków. Jeżeli producent silnika przewidział np. do konkretnego celu kanał chłodzący, nie wolno użyć tłoka bez kanału chłodzącego.
 • Użycie nieprawidłowych albo nieprzystosowanych do sposobu działania silnika części (wtryskiwaczy albo pomp wtryskowych, uszczelek głowicy cylindra i innych elementów mających wpływ na skład mieszanki bądź spalanie).

Erozja progu ogniowego i denka tłoka (silnik benzynowy)

Opis

Erozyjne ubytki materiału z progu ogniowego (Rys. 2) albo powierzchni denka tłoka (Rys. 3).


Ocena

Erozyjne ubytki materiału z progu ogniowego i denka tłoka są zawsze skutkiem długotrwałego spalania stukowego o średnim natężeniu. Powoduje ono rozchodzenie się po cylindrze fal ciśnieniowych, które przemieszczają się między progiem ogniowym i ścianką cylindra do pierwszego pierścienia zgarniającego olej. W miejscu nawrotu fali ciśnieniowej pod działaniem energii kinetycznej z powierzchni tłoka wyrywane są cząsteczki.Możliwe przyczyny

 • Paliwo niedostatecznie odporne na spalanie stukowe. Jakość paliwa musi odpowiadać stosunkowi sprężania silnika, tj. liczba oktanowa paliwa musi w każdej sytuacji pokrywać wymagania silnika w zakresie jakości spalania.
 • Zanieczyszczenie benzyny olejem napędowym. Przyczyna: zatankowanie niewłaściwego paliwa albo używanie zbiorników albo kanistrów na zmianę dla jednego i drugiego rodzaju paliwa. Już najmniejsze domieszki oleju napędowego powodują znaczną redukcję liczby oktanowej benzyny.
 • Duże ilości oleju w komorze spalania, przepuszczone np. przez zużyte pierścienie tłokowe, prowadnice zaworów i turbosprężarkę spalin. Zmniejszają one odporność paliwa na spalanie skutkowe.
 • Za wysoki stosunek sprężenia. Przyczyna: pozostałości procesu spalania na denku cylindra względnie nadmierne zeszlifowanie powierzchni kadłuba i głowicy cylindra przy remoncie silnika albo przy tuningu.
 • Za wczesny moment zapłonu.
 • Zbyt uboga mieszanka, a przez to nadmierne temperatury spalania.
 • Za wysokie temperatury powietrza zasysanego. Przyczyny: Niedostateczna wentylacja komory silnika albo zator spalin w układzie wydechowym, nieodpowiedni moment przełączenia klapy zasysanego powietrza na tryb letni albo defekt automatycznego przełącznika (szczególnie w przypadku starszych silników gaźnikowych)
 • Awaria układu regulacji spalania skutkowego.
 • Modyfikacja oprogramowania sterownika.

WSKAZÓWKA

Nowoczesne silniki są wyposażone w systemy detekcji spalania skutkowego. Układ regulacji spalania skutkowego przeciwdziała spalaniu stukowemu przez odpowiednią adaptację momentu zapłonu. Układ regulacji spalania skutkowego może jednak zadziałać dopiero, gdy wystąpi już spalanie skutkowe. Mimo sprawnego układu regulacji spalania skutkowego nie można wykluczyć uszkodzeń, jeżeli:

 • zakres regulacji sterownika silnika jest już niewystarczający
 • albo jest ciągle osiągana wartość graniczna spalania skutkowego.

To może Cię również zainteresować

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.