Informacje dotyczące diagnostyki

Zakłócenia spalania 1/3

Główka tłoka została całkowicie zużyta? Powierzchnia międzyrowkowa pomiędzy pierwszym i drugim pierścieniem sprężania jest pęknięta? Nie widać jednak ani śladów zatarcia tłoka, ani objawów jego przegrzania. Skąd pojawiają się ślady uderzeń na główce tłoka? Nagar olejowy jest prawie całkowicie starty. Pierścienie tłokowe są zużyte. Jakie przyczyny mają te uszkodzenia? Najbardziej prawdopodobne przyczyny znajdziesz w tym artykule.

Spękania denka tłoka i wgłębienia komory spalania (silniki wysokoprężne)

Opis

 • Pęknięcia naprężeniowe przy krawędzi wgłębienia.
 • Główne pęknięcie do poziomu piasty sworznia tłokowego.
 • Wypalony kanał od wgłębienia pod pierścień zgarniający olej, powstały wskutek działania spalin przepływających przez pęknięcie główne.


Ocena

Materiał tłoka rozgrzewa się miejscowo do wysokiej temperatury – w przypadku silników wyposażonych w komorę wstępną w miejscach trafiania strumieni z komory wstępnej (Rys. 3 i Rys. 4), a w przypadku silników z układem wtrysku bezpośredniego przy krawędzi wgłębienia (Rys. 1). W tych miejscach materiał rozszerza się silniej. Przegrzane miejsca otoczone są zimniejszym materiałem, materiał odkształca się więc powyżej granicy plastyczności. W trakcie stygnięcia ma miejsce proces odwrotny: w miejscach, w których materiał został wcześniej spiętrzony i zepchnięty, jest go teraz za mało.

Powstają wskutek tego naprężenia rozciągające, które powodują pęknięcia naprężeniowe. Gdy naprężenia termiczne zostaną pokonane przez naprężenia spowodowane zgięciem sworznia, pęknięcia naprężeniowe tworzą znacznie poszerzone pęknięcie główne. Powoduje ono pęknięcie i awarię tłoka.


Możliwe przyczyny

 • Wadliwe sterowaniem składem mieszanki wskutek montażu nieprawidłowych wtryskiwaczy, zakłóceń w pracy pompy wtryskowej i uszkodzeń komory wstępnej.
 • Wysokie temperatury spowodowane usterkami układu chłodzenia.
 • Wady lub nadmierne wykorzystywanie hamulca silnikowego. Skutek: przegrzanie.
 • Niedostateczne chłodzenie tłoka z kanałem chłodzącym, np. wskutek zatkania lub deformacji wtryskiwaczy oleju chłodzącego.
 • Wahania temperatury w przypadku silników o bardzo zmiennym obciążeniu, np. autobusów miejskich albo maszyn ziemnych.
 • Nieprawidłowa specyfikacja tłoków, np. tłok bez kanału chłodzącego, mimo że jest on konieczny.
 • Tłoki innych producentów bez krawędzi wgłębienia wzmocnionej włóknem.
 • Tłoki o niepasującym do silnika kształcie wgłębienia (patrz rozdział „Otarcia główki tłoka wskutek użycia niewłaściwych tłoków“).

Pęknięcia powierzchni międzyrowkowych

Opis

 • Pęknięcie powierzchni międzyrowkowej po jednej stronie tłoka między pierwszym i drugim pierścieniem sprężającym (Rys. 1).
 • Pęknięcie, zaczynające się w dnie górnego rowka i przechodzące ukośnie w materiał tłoka. Wylot w leżącym poniżej dnie rowka (Rys. 2).
 • Pęknięcie rozszerza się do dołu.
 • Brak otarć tłoka albo objawów przegrzania.

Ocena

Przyczyną pęknięć powierzchni międzyrowkowych nie są wady materiału, lecz przeciążenia materiału. Dzieli się je według 3 przyczyn:

1. Spalanie stukowe:
Liczba oktanowa paliwa nie odpowiada wszystkim stanom i obciążeniom silnika (patrz rozdział „Informacje ogólne na temat uszkodzeń tłoków spowodowanych zakłóceniami spalania w silnikach benzynowych“). Pęknięcia powierzchni międzyrowkowych wskutek spalania stukowego występują przeważnie na stronie górnej. Przyczyną spalania stukowego w silnikach wysokoprężnych jest opóźniony zapłon.

2. Uderzenia cieczy:
Przy nieruchomym lub pracującym silniku ciecz (woda, płyn chłodzący, olej albo paliwo) dostaje się do komory spalania. Ze względu na fakt, że cieczy nie można sprężać, w układzie sprężania występują ekstremalne obciążenia tłoków i mechanizmu korbowego. Skutek: pęknięcia powierzchni międzyrowkowych, pęknięcia piast lub uszkodzenia korbowodów i wału korbowego. Rys. 3 pokazuje pęknięcie w przypadku spalania stukowego i uderzenia cieczy: siła powodująca pęknięcie i działająca na powierzchnię międzyrowkową od góry, poszerza powierzchnię pęknięcia w dół.


3. Błąd montażowy:
Nieprawidłowo zmontowane pierścienie tłokowe wymagają przy montażu tłoków użycia większej siły. Wciskanie lub wbijanie tłoka siłą powoduje mikropęknięcia powierzchni międzyrowkowych. Powierzchnie międzyrowkowe pękają w odwrotnym kierunku, ponieważ w tej sytuacji siła działa od dołu (Rys. 4).


Możliwe przyczyny

Spalanie stukowe w silnikach benzynowych:

 • Paliwo niedostatecznie odporne na spalanie stukowe. Jakość paliwa musi odpowiadać stosunkowi sprężania silnika, tj. liczba oktanowa paliwa musi w każdej sytuacji pokrywać wymagania silnika w zakresie jakości spalania.
 • Olej napędowy w benzynie, powodujący zmniejszenie liczby oktanowej paliwa.
 • Za wysoki stosunek sprężania spowodowany nadmiernym zużyciem płaszczyzny kadłuba silnika i głowicy cylindra, np. po remoncie albo tuningu silnika.
 • Za wczesny moment zapłonu.
 • Zbyt uboga mieszanka, a przez to nadmierne temperatury spalania.
 • Za wysokie temperatury powietrza zasysanego wskutek np. niedostatecznej wentylacji komory silnika albo nieprawidłowego przełączenia klapy zasysanego powietrza na tryb letni (szczególnie w przypadku starszych silników gaźnikowych).

Spalanie stukowe w silnikach wysokoprężnych:

 • Źle rozpylające albo nieszczelne wtryskiwacze.
 • Za niskie ciśnienie wtrysku wtryskiwaczy.
 • Za niskie ciśnienia sprężania wskutek montażu nieprawidłowych uszczelek głowicy cylindra, za małe występy tłoków, nieszczelne zawory albo uszkodzone lub zużyte tłoki.
 • Uszkodzone uszczelki głowicy cylindra.
 • Uszkodzenia komory wstępnej.
 • Nieprawidłowe lub nadmierne korzystanie z pomocy rozruchowych (spray rozruchowy) przy uruchamianiu zimnego silnika.
 • Uszkodzona turbosprężarka.

W przypadku uderzeń cieczy:

 • Przypadkowe zassanie wody przy przejeżdżaniu przez cieki i zbiorniki wodne albo rozbryzgiwanie dużych ilości wody przez jadące z przodu lub wymijane pojazdy.
 • Zalanie cylindra przy wyłączonym silniku przez:
  • wodę, przez nieszczelną uszczelkę głowicy cylindra albo pęknięcie części,
  • paliwo, przez nieszczelne wtryskiwacze (tylko silniki benzynowe z wtryskiem paliwa). Ciśnienie pozostające w układzie wtryskowym redukuje się przez nieszczelną dyszę wtryskiwacza do cylindra.

W obu przypadkach uszkodzenie powstaje przy uruchamianiu silnika.

Ślady bicia na główce tłoka (silniki wysokoprężne)

Opis

 • Wyraźne ślady bicia na główce tłoka (Rys. 1). Prawie usunięty nagar olejowy.
 • Blizny i wtłoczone osady nagaru olejowego w denku tłoka.
 • Silne zużycie pierścieni tłokowych, szczególnie pierścienia zgarniającego olej.
 • Odcisk komory wirowej przy przedniej krawędzi denka tłoka (Rys. 2).
 • Odcisk zaworu na prawej stronie denka.
 • Pierwsze oznaki zatarć spowodowanych niedostatecznym smarowaniem na trzonku (Rys. 4).Ocena

Podczas pracy tłoki uderzały w głowicę cylindra albo w komorę wirową i zawór. Wskutek działania tych sił nie wystąpiły jeszcze pęknięcia. Obraz zużycia pierścieni tłokowych i trzonka tłoka wskazuje jednak, że wskutek tych uderzeń doszło do zakłóceń spalania przez zalanie paliwem.

Bicie tłoka powoduje wstrząsy głowicy cylindrów. Wprawia to wtryskiwacz w drgania, zamknięty wtryskiwacz nie jest w stanie utrzymać ciśnienia i wtryskuje paliwo w niekontrolowany sposób do cylindra. Skutkiem jest zalanie cylindra paliwem i zniszczenie filmu olejowego. Uszkodzenie to prowadzi do zwiększenia tarcia półpłynnego, a przez to do nadmiernego zużycia pierścieni tłokowych i oleju. Charakterystyczne zatarcia spowodowane przez paliwo (patrz rozdział „Zatarcia wskutek zalania paliwem“) powstają dopiero, gdy film olejowy zostanie uszkodzony na tyle, że jakość smarowania jest niedostateczna.

Trzonek tłoka ulega początkowo lżejszemu uszkodzeniu, ponieważ jest regularnie zasilany z mechanizmu korbowego nowym, posiadającym jeszcze dobre właściwości smarne olejem. Po zmieszaniu cząsteczek ścieru ze strefy suwu tłoka z olejem smarnym i utracie przez rozcieńczony olej właściwości smarnych uszkodzenie rozprzestrzenia się dalej.

Możliwe przyczyny

 • Nieprawidłowy występ tłoka. Przy remoncie silnika nie został skontrolowany i w razie potrzeby skorygowany występ tłoka.
 • Pozaśrodkowo wywiercona tuleja korbowodu przy wymianie.
 • Pozaśrodkowo doszlifowany wał korbowy.
 • Pozaśrodkowa obróbka ślepego otworu łożyska (przy regulacji pokrywy łożyska wału korbowego).
 • Montaż zbyt cienkich uszczelek głowicy cylindra.
 • Osady nagaru olejowego na główce tłoka, przez to zawężenie lub wyeliminowanie szczeliny (odstępu).
 • Nieprawidłowe czasy rozrządu wskutek nieprawidłowego ustawienia, wydłużenia łańcucha, przeskok paska zębatego.
 • Nieprawidłowa długość korbowodu.
 • Nadmierna obróbka płaszczyzny głowicy cylindra, powodująca przesunięcie czasów rozrządu. (Odległość między kołem napędzającym i napędzanym ulega zmianie; korekta może być niemożliwa ze względu na fabryczne ustawienie paska lub łańcucha).
 • Przy wymianie gniazd zaworowych nie uwzględniono prawidłowej pozycji tych gniazd. Jeżeli powierzchnia gniazda zaworowego nie leży dość głęboko w głowicy cylindra, zawory nie mają prawidłowego dystansu względem głowicy cylindra i za bardzo wystają.
 • Nadmierna prędkość obrotowa silnika. Wskutek działania zwiększonej siły masowej zawory nie zamykają się we właściwym czasie i biją w tłok.
 • Za duży luz łożyska korbowodu albo zużycie łożyska korbowodu, w szczególności w połączeniu z nadmierną prędkością obrotową silnika przy zjazdach z wzniesień.

To może Cię również zainteresować

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.