jumpToMain

Rheinmetall Group uygulama süreci için veri koruma bilgileri

Başvuru sahibi veri koruma bilgileri

I. Sorumlu taraf

Elektronik başvuru yönetim sistemi, Rheinmetall AG tarafından, Rheinmetall Group'un diğer şirketleri için işe alım ve başvuru sürecinin yönetilmesine yönelik merkezi bir işe alım hizmeti olarak işletilmektedir. İlgili iş ilanında belirtilen Rheinmetall Group şirketi, ilgili iş ilanından ve başvuru sürecinde kişisel verilerin işlenmesinden genel anlamda sorumludur.

 

II. Kişisel veriler

Başvuru belgelerinizi gönderirken asgari olarak aşağıdaki bilgileri vermeniz gerekir:

 • Adı
 • Soyadı
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası
 • Adres
 • Ön Yazı
 • CV

Başvuru sürecinin ilerleyen aşamalarında, başvuru belgelerinizi tamamlamak için başvurunuzla ilgili daha fazla bilgi sağlayabilirsiniz.

Özel kategorilerdeki kişisel veriler (ırk ve etnik köken bilgileri, siyasi görüşler, dini ve felsefi inançlar, sendika üyeliği, sağlık veya cinsel yönelim, genetik ve biyometrik veriler) Rheinmetall tarafından kasıtlı olarak toplanmaz. Bu nedenle, başvurunuzun bir parçası olarak yukarıdaki kriterlerle ilgili bir bilgi sağlamamanızı rica ederiz.

Girilecek pozisyon sebebiyle özel bilgiler gerekiyorsa ör.

 • Adli sicil belgesi
 • Kredi bilgisi
 • İstidat testi sonuçları
 • Tıbbi yeterlilik inceleme sonucu (uygun, uygun değil, koşullu/sınırlı uygunluk)
 • SÜG (Güvenlik Soruşturması Kontrol Kanunu) uyarınca güvenlik inceleme sonucu

Başvuru sürecinde sizi ayrı olarak bilgilendirecek ve bu bilgileri toplayacağız.

Kişisel verilerin sağlanması kanunen veya sözleşme uyarınca gerekli değildir ve kişisel verileri sağlamakla yükümlü değilsiniz. Ancak başvuru sürecinin uygulanması için kişisel verilerin sağlanması gereklidir. Başka bir deyişle başvuru sırasında bize kişisel verileri sağlamazsanız başvuru sürecini yürütemeyiz.

 

III. Veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri

Rheinmetall AG'nin Veri koruma görevlisi ile aşağıdaki bilgilerden iletişime geçebilirsiniz:

Rheinmetall AG
Corporate Compliance
Veri Koruma Görevlisi
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Almanya
DSB-RhAG@rheinmetall.com

 

IV. Veri kaynağı

Prensip olarak, verileri başvuru sürecinin bir parçası olarak doğrudan sizden alırız.

Değerlendirmeniz başvuru sürecinin ileri aşamalarına gelirse yaptırımlar ve terör listeleriyle karşılaştırma yapacağız. Seçilen pozisyonlarla ilgili sizinle görüştükten sonra bilgilerinizi kontrol edeceğiz. Gerekli görülürse belirttiğiniz işverenlerin yanında Dun & Bradstreet, Thomson Reuters World Check, Google, XING, LinkedIn ve diğer sosyal medya platformları üzerinden bilgilerinizi kontrol edeceğiz.

 

V. Veri işlemenin amacı ve yasal dayanağı

Tarafınızdan başvuru portalına eklenen tüm eklerden elde edilen veriler de dahil, tarafınızdan sağlanan tüm kişisel veriler Rheinmetall AG veya ilgili iş ilanından sorumlu Rheinmetall Group şirketi tarafından yalnızca başvurunuza yönelik şekilde işlenecektir.

Rheinmetall Group kişisel verilerinizi özellikle Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) ve diğer ilgili kanunlara uygun şekilde işler.

Adayların kişisel verileri, bizimle bir iş ilişkisi kurma kararı için gerekli olması halinde başvuru süreci amaçları doğrultusunda işlenebilir. Yasal dayanak Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) Mad. 26 Pgf. 1 ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Mad. 6 Pgf. 1 Fkr. 1 b bendidir.

Veri toplamanın gerekliliği ve kapsamı girilecek pozisyona göre değerlendirilir. İstediğiniz pozisyon özellikle özel görevlerin yerine getirilmesini gerektiriyorsa, daha fazla çalışanın ve/veya mali sorumluluğu kapsıyorsa veya belirli fiziksel ve sağlık koşulları gerektiriyorsa daha kapsamlı veri toplama gerekebilir. Veri korumasını sürdürmek için bu türde verileri işleme yalnızca başvuranın seçimi tamamlandıktan sonra ve işe alınmadan hemen önce gerçekleşir.

Belirli durumlarda bize veya üçüncü taraflara yönelik meşru bir menfaati korumak için verilerinizi işleriz:

 • Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki duruşmalarda yasal iddiaların savunulması için. Yasal bir anlaşmazlık durumunda verilerin kanıt amaçlı işlenmesinde meşru bir menfaatimiz vardır.
 • (EC) No 2580/2001 ve 881/2002 yönetmeliklerine uygun olarak AB terörle mücadele listeleriyle veri karşılaştırması: Bir şirket olarak AB yasaları tarafından terörle mücadeleye katılmakla yükümlüyüz. Terör listelerinde yer alan kişiler ve kuruluşlar için kaynak sağlanamaz (tedarik yasağı). Bu nedenle elimizde bulunan isimleri terör listeleriyle eşleştirmemiz gerekir.
 • Seçilen pozisyonlar için başvuru sahibini ve ayrıntılarını durumunu tespit etmek için kontrol etmemiz gerekir. Bu durumlarda istihdam öncesi tarama (Pre Employment Screening) olarak adlandırılan bir inceleme yapılır. Bunlar pozisyonunuz için gerekliyse sizi (kişisel olarak) tür, biçim ve kapsam hakkında ayrıca önceden bilgilendireceğiz.
 • Verilerin başka bir grup şirketinin çalışanı tarafından profesyonel bir yönetim kapsamında aktarılması.

Yasal dayanak; Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Mad. 6 Pgf. 1 Fkr. 1, f bendi.

Belirli kişisel verilerin işlenmesini gönüllü olarak onayladıysanız bu onay bu verilerin işlenmesi için yasal dayanak oluşturur. (Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Mad. 6 Pgf. 1 Fkr. 1 a bendi ve Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) Mad. 26 Pgf. 2 uyarınca). Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi onayınıza göre işleriz:

 • Başvuran havuzuna dahil etme, yani başvuru belgelerini mevcut başvuru sürecinden daha sonraki başvuru prosedürlerinde değerlendirmek üzere kaydederiz (bkz. bölüm X)
 • Başvurunun ulusal grup şirketlerine iletilmesi (bkz. bölüm XI)
 • Başvurunun grup şirketlerine uluslararası olarak iletilmesi (bkz. bölüm XII)

Talebimizin aksine özel kategorilerdeki kişisel verileri bizimle paylaştıysanız bunların toplanması ve saklanması Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Mad. 9 Pgf. 2 e bendi uyarınca desteklenir. Tarafımızca başka bir işleme yapılmaz.

 

VI. Verilerin gönderildiği yer

Kişisel verilerinize Rheinmetall Group'daki sorumlu personel yöneticileri erişebilir ve bu belirli durumlarda belirli yöneticilere sunulur. Bu eylem teknik kontrol kapsamında diğer grup şirketlerinin yöneticilerini de içerebilir. Teknik kontrol, tüm grup genelinde belirli konuların tüm şirketlerde tek bir yönetim sistemi altında gruplandırılması demektir. Bu nedenle bir şirkette ilanı verilen pozisyona bağlı olarak çalışıyorken yöneticinizin başka bir şirkette çalışıyor olması mümkündür.

Başvuran sistemi bir BT hizmet sağlayıcısı tarafından "hizmet olarak bir yazılım" olarak işletilir; dolayısıyla BT servis sağlayıcısı bakım ve hizmet faaliyetlerinin bir parçası olarak sisteme erişim sağlayabilir.

 

VII. Avrupa Birliği dışındaki ülkeler

Prensip olarak kişisel verileriniz AB içinde Rheinmetall Group şirketlerinde işlenecektir.

İlan verilen pozisyon Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") dışındaki bir Rheinmetall Group şirketindeki bir pozisyon ise veya uzman yöneticiniz AEA dışında çalışıyorsa kişisel verileriniz bu grup şirketine de aktarılacaktır. Verilerinizin korunması amacıyla kişisel verilerinizin üçüncü ülkelerde Avrupa Birliği'nde olduğu kadar güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamak amacıyla özel önlemler alırız.

 

VIII. Saklama süresi

Kişisel verilerinizi başvurunuzla ilgili karar vermek için gerekli olduğu sürece saklarız. Siz ve Rheinmetall arasında bir iş ilişkisi kurulmasa da olası yasal iddialara karşı savunma amaçlı gerekli olacağından verilerinizi sekiz ay daha saklarız.

Bu süreç bireysel başvuru sürecinin (ret veya kabul) tamamlanmasıyla başlar. Bu süreç başvurularınızın her biri için geçerlidir.

Kaydınızın yetenek havuzuna (bkz. bölüm X) dahil edilmesi ve kişisel verilerinizin bu havuza dahil edilmesi durumunda, verilerinizin yirmi dört ay sonra güncellenmesini talep etmemiz kaydıyla, verileriniz yukarıda belirtilen ilgili veri koruma ilkelerine uygun olarak silinir. Talebe yanıt vermezseniz veya bilgilerinizi güncellemezseniz sizi yetenek havuzundan çıkarırız ve kişisel verilerinizi ve başvuru profilinizi sileriz.

 

IX. Veri öznesi hakları

Her bir veri öznesi şu haklara sahiptir:

 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 15'e göre bilgi edinme hakkı,
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 16'ya göre düzeltme hakkı,
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 17'ye göre silme hakkı,
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 18'e göre işlemeyi sınırlandırma hakkı,
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 21'e göre itiraz hakkı ve
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 20'ye göre veri taşınabilirliği hakkı.

Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) Mad. 34 ve 35'e göre kısıtlamalar, bilgi edinme ve silme hakkı için geçerlidir.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 21 Pgf. 1 uyarınca her zaman sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine, sizin durumunuzdan kaynaklanan ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 6 Pgf. 1 Fkr. 1 e bendine dayanarak (kamu yararına veri işleme) veya

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 6 Pgf. 1 Fkr. 1 f bendine dayanarak (meşru bir menfaati korumak için veri işleme) profil oluşturma için de geçerli şekilde itiraz hakkınız saklıdır. İtiraz durumunda, yasal gerekçeleri çıkarlarınızın, haklarınızın ve özgürlüklerinizin üstünde kalacağı şekilde (veri) işlemeyi meşru gösteremediğimiz veya işlemenin hak iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmeyeceği durumda kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Geri çekme yalnızca geleceğe yöneliktir.

Hakkınızdaki kişisel verilerin saklanmış olup olmadığına dair bilgi talep edebilirsiniz. İsterseniz söz konusu verilerin hangi amaçlarla işleneceği, bu verilerin kimlere açıklanacağı, verilerin ne kadar süreyle saklanacağı ve bu verilerle ilgili diğer haklarınızın neler olduğu hakkında sizi bilgilendiririz.

Ek olarak yanlış verileri düzeltme veya verilerinizi silme hakkınız vardır. Daha fazla depolama için herhangi bir neden yoksa verilerinizi sileriz, aksi takdirde işlemeyi kısıtlarız. Ayrıca bize sağladığınız tüm kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir biçimde, size veya seçtiğiniz bir kişiye ya da şirkete sağlamamızı talep edebilirsiniz.

Ayrıca, veri koruma denetim yetkilisine başvurma hakkınız vardır (Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) Mad. 19 ile bağlantılı Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Mad. 77).

Haklarınızı kullanmak için verilen iletişim bilgilerinden sorumlu kişi veya veri koruma sorumlusuna ya da Datenschutz-im-bewerbungsprozess@rheinmetall.com adresinden veya "Veri koruma başvurusu" başlığı altında Recruiting Center, Hammfelddamm 7, 41460 Neuss'a başvurarak iletişim kurabilirsiniz. Taleplerinizi derhal ve yasal gerekliliklere uygun olarak işleme alacak ve size aldığımız önlemler hakkında bilgi vereceğiz.

 

X. Yetenek havuzuna dahil edilme

Başvuru sürecinin bir parçası olarak sizi yetenek havuzumuza dahil edip edemeyeceğimizi kontrol edeceğiz. Bu, başvuran olarak verilerinizi sakladığımız ve gelecekte uygun bir boş konum olduğunda doğrudan değerlendirmeye almamızı sağlayan bir veri tabanıdır. Başvuru sürecinde size bu ihtimal hakkında bilgi vereceğiz ve sizi yetenek havuzumuza davet edeceğiz. Bu davetin bir parçası olarak yetenek havuzuna kabul edilmeyi kabul etme seçeneğiniz vardır.

 

XI. İstihdam öncesi tarama (Pre Employment Screening (PES))

PES yalnızca şeffaf bir sisteme göre riskli ilan edilen seçili pozisyonlarda uygulanır. Prensip olarak PES şu anda aşağıdaki pozisyonlar için uygulanmaktadır:

 • Yönetim Kurulları
 • Denetleme Kurulları
 • Yönetici
 • Şirket yönetimi
 • Satış, satın alma, araştırma ve geliştirme ve finans alanlarında yönetim kadrosu seviyesinden kıdemli daire başkanlığına
 • Kurumsal güvenlik, uyum görevlisi ve uyum yöneticisi gibi güvenlikle ilgili alanlardaki pozisyonlar
 • Ayrımcılıkla mücadele/çeşitlilik alanlarından görevliler, veri koruma görevlisi, güvenlik görevlisi, Savaş Silahları Kontrol Kanunu (KWKG) görevlisi ve Güvenlik Soruşturması Kontrol Kanunu (SÜG) güvenlik görevlisi

Hedeflediğiniz pozisyon PES'le ilgiliyse PES gerçekleştirilmeden önce sizi ayrıca bilgilendireceğiz.

PES'e temel olarak şunlar dahildir:

 • Devlet listeleri ve yaptırımlar/terörist listeleri ile karşılaştırma (ör. AB Mali Yaptırımlar Listesi veya OFAC listesi);
 • Lisanslı araştırma kaynakları/veri tabanları (ör. Dun&Bradstreet veya Thomson Reuters World Check) üzerinden inceleme, çevrimiçi araştırma (ör. Google veya yabancı arama motoru);
 • Sosyal medya platformları üzerinden inceleme (ör. iş ağları veya Twitter);
 • Eski işverenlerinizin araştırmaları (mevcut işveren ise yalnızca danışma ve onayınızdan sonra).

PES kapsamında hakkınızda aşağıdaki kişisel veriler işlenecektir:

 • Ad;
 • Adres (iş ve özel);
 • Telefon ve faks numarası/e-posta adresi;
 • CV bilgileri;
 • İşveren referansları;
 • Eğitim ve niteliklerin belgeleri;
 • Kredi bilgileri (yalnızca seçili pozisyonlarda istenir, ör.: bütçe sorumluluğu veya güvenlikle ilgili alanlarda faaliyet nitelikleri);
 • Adli sicil belgesi (yalnızca seçili pozisyonlarda istenir, ör.: bütçe sorumluluğu veya güvenlikle ilgili alanlarda faaliyet nitelikleri).

Kişisel verilerimin alıcıları, istihdam istediğim Rheinmetall şirketi, Rheinmetall AG'ye ait Recruiting Center ve Compliance Assessment & Monitoring departmanıdır.

Veri işlemeyi reddedebilir veya her zaman ileri tarihte geçerli olacak şekilde itiraz edebilirsiniz. Ancak bu koşulda seçilen pozisyon için sizi dikkate alamayabiliriz.

PES, uyumluluk, güvenlik veya diğer itibar riskleriyle ilgili personel seçmeyi önlemeye ve yönetimin personeli dikkatli seçme yükümlülüklerini yerine getirmeye hizmet eder (İdari Kabahatler Kanunu Mad. 130 (OWiG)).

Ayrıca veri işleme faaliyetinin temel amacı Rheinmetall Group'un ve çeşitli şirketlerinin itibarının zarar görmesini önlemektir.

Veri koruma yasası kapsamında izin hali Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Mad. 6 Pgf. 1 Fkr. 1, f bendinden (meşru menfaat) ve özel kişisel veri kategorilerinin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Mad. 9 Pgf. 1) yalnızca veri konusu kişinin açıkça kamuya açıkladığı veriler için işlenmesinden doğmaktadır (Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Mad. 9 Pgf. 2 e bendi).

PES Rheinmetall Group için özellikle aşağıdaki riskleri tespit edecektir:

 • "Dolandırıcıların" işe alınmasından kaynaklanan itibar zedelenmesi
 • Terörizme ve aşırılıkçılığa karşı savunma
 • Endüstriyel casusluk riski
 • İstenmeyen bilgi akışı

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Almanya

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Faks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH