jumpToMain

Medya materyalleri için kullanım koşulları

 1. Bundan sonra "İçerik" olarak anılacak olan kataloglar, el ilanları, broşürler, ürün bilgileri, servis bilgileri, ürün haberleri, posterler, teknik videolar, animasyonlar, diğer teknik belgeler ve diğer resim materyalleri ((temsili işaretli) ticari markalar hariç), Motorservice Group'un web sitelerindeki (bundan böyle "Motorservice" olarak anılacaktır) ücretsiz olarak erişilebilen indirme alanında, kaynak ve varsa fotoğrafçı belirtilerek yalnızca editoryal kullanım için çevrimiçi ve basılı yayınlarda ve dahili veya özel kullanım için (bundan böyle "ücretsiz kullanım" olarak anılacaktır) ücretsiz olarak sunulur. Motorservice içeriğin tüm kullanım haklarının sahibi olmayı sürdürür ve makul bir bildirim süresi geçtikten sonra kullanıcının içeriği kullanmasını yasaklama hakkına sahiptir. Kullanıcı, içeriği indirerek, kopyalayarak veya başka bir şekilde alarak kullanım koşullarını okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmiş olur.
   
 2. Motorservice web sitelerindeki ücretsiz erişilebilir indirme alanında açıkça sunulmayan veya ücretsiz kullanım kapsamı dışında başka bir şekilde kullanılacak içerikler veya Motorservice web sitelerinden indirilmek üzere sunulan tüm (temsili işaretli) ticari markalar, yalnızca ayrı istek üzerine ve MS Motorservice International GmbH'nin (bundan sonra "Motorservice" olarak anılacaktır) yazılı izniyle (bundan böyle "saklı kullanım"olarak anılacaktır) kullanılabilir. Taraf bu amaçla ilgili, içeriğin ve ilgili (temsili işaretli) markanın planlanan kullanımını bu amaç için sunulan formu (bundan sonra "Kullanım ve Amaç Beyanı" olarak anılacaktır) kullanarak Motorservice'e bildirmelidir. Buradan indirin. Motorservice'in bununla ilgili verdiği onay makul bir bildirim süresi geçtikten sonra istenen bir zamanda iptal edilebilir. Kullanıcı (temsili işaretli) markaları kullanırken geçerli (temsili işaretli) markaların tüm kullanım süresi boyunca sürekli kullanıldığından emin olmalıdır.
   
 3. İçeriğin veya ilgili (temsili işaretli) ticari markanın fiili kullanımı, ilgili tarafın/kullanıcının kullanım beyanı ve amacına uygun değilse Motorservice'in onayı alınamaz veya alınmışsa hemen sona erer. Motorservice tazminat ve/veya ihtiyati tedbir talebinde bulunma hakkını saklı tutar. İlgili taraf zararları ve/veya sözleşmeden doğan cezaları ödeyerek içerik veya ilgili (temsili işaretli) marka üzerinde ne mülkiyet hakkı ne de kullanım hakkı elde eder.
   
 4. İçeriğin veya (temsili işaretli) ticari markaların saklı kullanım kapsamında Motorservice'in izni olmadan özellikle ticari reklam ve ürünle ilgili broşürlerde izin verilmediği gibi, kendi şirketi dışında afiş veya poster tasarımında kullanılmasına izin verilmez.
   
 5. Tüm içerik telif hakkıyla korunmaktadır. Her bir içerikle verilen telif hakkı bildirimi kullanılmalıdır. Motorservice şirketine veya Motorservice tarafından görevlendirilen fotoğrafçıya atfedilmiştir: "Motorservice/Ad".
   
 6. İçerik kullanımdan veya kullanım izninin iptalinden sonra silinmeli ve kanunen arşivleme gerekliliği yoksa arşivleme amacıyla saklanmamalıdır. Motorservice kötüye kullanım şüphesi halinde yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.
   
 7. Motorservice'in içerik ve/veya (temsili işaretli) markalarıyla birlikte her bir basılı yayının (ör. kataloglardaki) iki ücretsiz örnek kopyası aşağıda belirtilen adrese gönderilmelidir. İçerik internette yayımlanıyorsa aşağıdaki e-posta adresine ilgili bir bağlantı gönderilmelidir:

  marketing@ms-motorservice.com
   
 8. Kullanım şartlarından sapmalar/değişiklikler yalnızca Motorservice'in yazılı izni ile yapılabilir. Kullanım koşullarında yapılan değişiklikler de yazılı olarak yapılmalıdır. Bu aynı zamanda bu yazılı form ibaresinden feragat edilmesi için de geçerlidir.
   
 9. İçeriğin kullanımı yasalar ihtilafı haricinde Almanya yasalarına tabidir.

 

MS Motorservice International GmbH
Marketing
Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
74196 Neuenstadt a. K.
ALMANYA

E-posta: marketing@ms-motorservice.com

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Almanya

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Faks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH