jumpToMain
16715

Uszkodzenia tłoków

Nadmierne zużycie oleju

KS | Kolbenschmidt | Motorservice

Jakie są przyczyny zwiększonego zużycia oleju? Jakie następstwa może mieć nieprawidłowy montaż pierścienia zgarniającego oleju? Jak powstają zarysowanie na dnie rowka? Boki pierścieni uszczelniających tłokowych są zużyte? Dlaczego w przypadku ponownego użycia tłoków należy zawsze sprawdzać luz pionowy pierścieni uszczelniających? Tu znajdziesz odpowiedzi.

Nadmierne zużycie oleju

Na całkowite zużycie oleju składa się głównie zużycie oleju (spalanego w komorze spalania) i ubytek oleju (nieszczelności). Tę część oleju, która dostaje się przez pierścienie tłokowe i ściankę cylindra do komory spalania i ulega tam spaleniu, można dzisiaj pominąć. Dzięki ciągłemu ulepszaniu części silników, materiałów i procesów produkcyjnych ulega redukcji zużycie cylindrów, tłoków i pierścieni tłokowych, a więc także zużycie oleju. Dowodzą tego coraz wyższe przebiegi i malejąca ilość uszkodzeń mechanizmu korbowego.Spalania oleju w komorze spalania nie da się jednak uniknąć całkowicie, można je tylko zminimalizować: elementy współpracujące, czyli tłoki, pierścienie tłokowe i gładź cylindra, wymagają ciągłego smarowania. W czasie spalania film olejowy na ściance cylindra jest narażony na działanie wysokich temperatur spalania. W zależności od mocy i obciążenia silnika, jakości oleju silnikowego i temperatury wyparowuje i spala się tutaj pewna ilość oleju silnikowego. Powodem przyspieszonego zużycia tłoków, pierścieni tłokowych i cylindrów, a wskutek niego nadmiernego zużycia oleju, nie są przeważnie same te części. Prawie zawsze zużycie części spowodowane jest działaniem jakiegoś czynnika zewnętrznego: zakłócenia spalania wskutek błędów układu sterowania składem mieszanki, zanieczyszczenia dostające się z zewnątrz do silnika, niedostateczne chłodzenie silnika, zbyt mała ilość oleju, zła jakość oleju i błędy montażu. Szczegółowe opisy uszkodzeń dotyczących tłoków i cylindrów znajdują się na następnych stronach.

WSKAZÓWKA
Temat zużycia oleju omawia oddzielna broszura „Zużycie oleju i ubytek oleju“.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Błędy montażu pierścienia zgarniającego olej

19146
 • Pierścienie tłokowe i tłoki nie wykazują śladów zużycia (Rys. 1).
 • Ułamany koniec sprężyny rozprężnej 3-częściowego pierścienia zgarniającego olej.
 • Rysy w rowku pierścienia zgarniającego olej.

Ocena

Montaż sprężyny rozprężnej z zakładem skraca długość obwodu. Skutek: pęknięcie sprężyny i/albo utrata naprężenia blaszek. Nie przylegają one już ściśle do ścianki cylindra i nie zgarniają oleju. Olej dostaje się do komory spalania, gdzie ulega spaleniu. Skutek: nadmierne zużycie oleju.

16717

Możliwe przyczyny

16718
 • Nieprawidłowe pierścienie zgarniające olej.
 • Błędy montażowe.
UWAGA
Oba kolory sprężyny rozprężnej muszą być widoczne po montażu wielowarstwowych pierścieni tłokowych. Należy więc zawsze – nawet w przypadku wstępnie zmontowanych pierścieni tłokowych – kontrolować to ustawienie przed zamontowaniem tłoków (Rys. 2a).              

Zużycie tłoków, pierścieni tłokowych i gładzi cylindrów wskutek zanieczyszczeń

19145
 • Tłoki: matowo wyszlifowany obraz ruchu trzonka z drobnymi podłużnymi wyżłobieniami na progu ogniowym i trzonku tłoka.
 • Wytarte żłobki obrotowe na trzonku.
 • Zużyte boki pierścieni uszczelniających, w szczególności na pierwszym pierścieniu tłokowym oraz na bokach rowków pierścieniowych (Rys. 2b).
 • Znacznie zwiększony luz pierścieni uszczelniających, szczególnie pierwszego pierścienia tłokowego.
16720
16715

Ocena

Ciała obce w obiegu oleju powodują wyżłobienia tłoków i pierścieni tłokowych, matowy obraz zużycia na trzonku i ślady tarcia na bokach pierścieni (Rys. 4 i 5). Zużyte na bieżniach i bokach pierścienie tłokowe nie uszczelniają już dostatecznie cylindra i nie zapobiegają wnikaniu oleju do komory spalania. Jednocześnie spaliny przepływające przez tłok zwiększają ciśnienie w skrzyni korbowej. Możliwy skutek: wycieki oleju z radialnych pierścieni uszczelniających wałów, uszczelek trzonków tłoków i innych uszczelnień. Ślady tarcia na pierścieniach tłokowych powstają, jeżeli w rowku pierścienia nagromadziły się cząsteczki zanieczyszczeń. Obracający się pierścień tłokowy ciągle natrafia w rowku na twarde cząsteczki zanieczyszczeń, które pozostawiają charakterystyczne ślady tarcia.

16722
16723

Możliwe przyczyny

 • Powodujące efekt cierny zanieczyszczenia, które wskutek niedostatecznej filtracji dostają się z zasysanym powietrzem do silnika, np. w przypadku:
  • braku, uszkodzenia, deformacji i nieprawidłowej konserwacji filtrów powietrza,
  • nieszczelności układu ssania, np. zdeformowane kołnierze, brakujące uszczelki czy uszkodzone albo porowate węże.
 • Zanieczyszczenia, które pozostały po remoncie silnika. Części silnika czyści się często przy remoncie piaskiem lub perełkami szklanymi w celu oczyszczenia powierzchni z osadów i pozostałości produktów spalania. Jeżeli materiał użyty do piaskowania nie zostanie prawidłowo usunięty z materiału, może się uwolnić w trakcie eksploatacji silnika i spowodować nadmierne zużycie cierne. Zdjęcia mikroskopowe na Rys. 6 i 7 pokazują uszkodzenie przez zanieczyszczenia w spolaryzowanym oświetleniu. Widać na nich wyraźnie odłamki perełek szklanych, a nawet całe takie perełki.
 • Cząsteczki ścieru powstające podczas docierania silnika i w razie zbyt późnej wymiany oleju ponownie wnikają przez obieg oleju do elementów współpracujących, gdzie powodują uszkodzenia. Uszkodzeniom ulegają przy tym szczególnie ostre, zgarniające olej krawędzie pierścieni tłokowych.
16724
16725

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH