jumpToMain
3369

Ubytek oleju wskutek ...

KS | Kolbenschmidt | Motorservice
Powrót do strony wyszukiwania

Informacje dotyczące diagnostyki

Samochód traci olej? Utrata oleju może mieć wiele przyczyn: niewłaściwe zastosowanie uszczelniacza, ciała obce pomiędzy powierzchniami uszczelniającymi, wady powierzchni uszczelniających, nieszczelne uszczelki promieniowe wałów, uszkodzone pompy podciśnieniowe lub zbyt wysokie ciśnienie oleju. W tym artykule dowiesz się, co zrobić w takiej sytuacji.

Ubytek oleju wskutek używania nieprawidłowych środków uszczelniających

W nowoczesnych silnikach uszczelnienie różnych układów względem otoczenia i wzajemnie wobec siebie zapewniają płynne środki uszczelniające. Płynne środki uszczelniające wolno stosować tylko tam, gdzie jest to jednoznacznie przewidziane. Jeżeli przewidziane są inne typy uszczelnień (metal, elastomery, miękki kauczuk itd.), nie wolno na nie dodatkowo nanosić płynnego środka uszczelniającego.

Naniesienie nadmiernej ilości lub niepotrzebnych środków uszczelniających, szczególnie gdy przewidziane jest stosowanie uszczelek, może powodować nieszczelności. Poza tym resztki środków uszczelniających mogą powodować zanieczyszczenie lub niedrożność obiegu oleju lub płynu chłodzącego.

18956

Uwaga:

Wytrzymałość termiczna i skład środków uszczelniających muszą być dostosowane do przeznaczenia

Rada:

Przez montażem uszczelki oczyścić wszystkie powierzchnie uszczelnień z płynnego środka uszczelniającego i oleju, generalnie przy użyciu rozpuszczalnika (rozcieńczalnika, środka do czyszczenia hamulców itd.). Jeżeli płynny środek uszczelniający zostanie naniesiony na niewyczyszczone, zaolejone powierzchnie, masa uszczelniająca nie połączy się z powierzchnią uszczelnienia. Pod ciśnieniem cieczy środek uszczelniający zostanie wyparty po bokach ze szczeliny, powodując nieskuteczność uszczelnienia. Dochodzi do wycieku oleju silnikowego i płynu chłodzącego.

3370

Ubytek oleju wskutek obecności ciał obcych między powierzchniami uszczelnień

Ciała obce dostające się pomiędzy uszczelkę i część konstrukcyjną naruszają skuteczność uszczelnienia i mogą spowodować deformację części. Niedokładnie usunięte resztki rdzy, środka uszczelniającego i lakieru mogą spowodować tę samą nieprawidłowość.

3371

Rada:

Przeoczone ciała obce należą do najczęstszych i najłatwiejszych do wyeliminowania przyczyn uszkodzeń. Przed zmontowaniem silnika należy więc starannie wyczyścić jego części.

Ubytek oleju wskutek nieszczelnych promieniowych pierścieni uszczelniających wałów

Promieniowe pierścienie uszczelniające wał składają się metalowej obudowy z elastomerowym płaszczem zewnętrznym, który odpowiada za uszczelnienie statyczne wobec obudowy. Jako dynamiczne uszczelnienia wałów stosuje się różne rodzaje uszczelek:

 1. Uszczelki wargowe z PTFE, bezsprężynowe
 2. Membrany elastomerowe ze sfazowanymi krawędziami, które są dodatkowo stabilizowane przez nierdzewne sprężyny naciągowe

Oprócz prawidłowego działania, decydującym warunkiem szczelności promieniowych pierścieni uszczelniających wałów jest właściwa jakość powierzchni wału.

18956

Uwaga:

Promieniowe pierścienie uszczelniające wałów z PTFE są przeważnie montowane na sucho. Po montażu należy zachować podany przez producenta czas oczekiwania, po upływie którego wolno dopiero uruchomić silnik.

Ubytek oleju wskutek wad powierzchni uszczelnień

3372

Gdy powierzchnie części są uszkodzone (porysowane, skorodowane, zardzewiałe, wgniecione) lub nie są idealnie płaskie, uszczelka nie może spełniać swojej funkcji konstrukcyjnej. Po połączeniu części między uszczelką i powierzchnią uszczelnienia pozostają szczeliny, przez które może wyciekać olej silnikowy albo płyn chłodzący.

Wskazówki montażowe:

 • Przed montażem uszczelki oczyścić wszystkie powierzchnie uszczelnień z płynnego środka uszczelniającego i oleju, generalnie przy użyciu rozpuszczalnika (rozcieńczalnika, płynu do czyszczenia hamulców itd.).
 • Skontrolować powierzchnie przy użyciu liniału krawędziowego, ewentualnie konieczna jest dodatkowa obróbka części.
 • Sprawdzić chropowatość powierzchni. Prawidłowe działanie uszczelki jest między innymi zależne od chropowatości powierzchni uszczelnień.

Ubytek oleju wskutek uszkodzonych pomp próżniowych

Przez uszkodzone pompy próżniowe olej silnikowy może się dostawać do układu podciśnienia. Taki olej silnikowy nie może już spełniać funkcji smarowania w silniku. W układzie podciśnienia olej silnikowy powoduje zakłócenia działania i awarie podzespołów.

Ubytek oleju wskutek za wysokiego ciśnienia oleju

3369

Gdy ciśnienie oleju jest za wysokie, uszczelki obudów, filtry oleju, chłodnice
oleju i przewody mogą się rozszczelnić, a nawet rozerwać.

Przyczyny za wysokiego ciśnienia oleju:

 • nieprawidłowa pompa oleju lub pompa oleju o nieprawidłowych wymiarach
 • niedrożne filtry oleju bez zaworów przelewowych
 • nieprawidłowe filtry oleju
 • zniszczony filtr oleju (oderwany element papierowy)
 • nieprawidłowe uszczelki bez przepustów albo ze zbyt wąskimi przepustami oleju silnikowego
 • zapomniane podczas naprawy zatyczki i czyściwo
 • zatkane, załamane albo zaciśnięte przewody oleju i węże
 • uszkodzone regulatory ciśnienia oleju albo zawory nadciśnieniowe
 • wadliwa praca obiegu oleju wskutek użycia nieprawidłowych części, na przykład nieprawidłowych zaworów zwrotnych czy węży
 • nieprawidłowa lepkość użytego oleju silnikowego
 • wypracowany, zużyty olej silnikowy, który przy niższych temperaturach zewnętrznych lub mrozie przybiera galaretowatą konsystencję

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH