jumpToMain
Pokrywka rezerwuaru na wyciekający płyn chłodzący

Szczelność i otwór przeciekowy (odpowietrzający) w pompach wody w pojazdach

KS | Kolbenschmidt | Motorservice
Pierburg | Motorservice

Czym jest pakiet pierścieni ślizgowych i jak działa? Jaką funkcję pełnią pierścienie ślizgowe w uszczelnianiu pomp wody w pojazdach? Do czego służą otwory do odpowietrzania lub otwory przeciekowe w obudowie pompy? Czy występowanie cieczy w okolicy tych otworów pompy jest spowodowane uszkodzeniem? Czy ewentualna usterka musi zostać naprawiona przez warsztat i czy ewentualnie konieczna jest część zamienna? Czym jest rezerwuar na wyciekający płyn chłodzący i kiedy uszczelnienia elastomerowe, uszczelnienia płaskie lub płynne środki uszczelniające są stosowane jako uszczelnienia obudowy pomp wody w samochodzie? Ten artykuł zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych elementów, napraw i problemów, specjalnych cech obudowy pompy wody i sposobu jej odpowietrzania.

Pakiet pierścieni ślizgowych

Pakiet pierścieni ślizgowych stanowi właściwe uszczelnienie pompy wody. Składa się on zasadniczo z dwóch pierścieni ślizgowych i jednej sprężyny spiralnej. Połączenie ślizgowe składa się przeważnie z pierścieni ślizgowych wykonanych z różnych materiałów. W zależności od wymaganej żywotności eksploatacyjnej i warunków eksploatacji stosuje się twardy karbon (grafit), tlenek aluminium, węglik wolframu albo węglik krzemu. Sprężyna spiralna dociskapierścienie ślizgowe jeden do drugiego, aby utrzymać efekt uszczelniania w bezciśnieniowych układach chłodzenia.
44533
Gotowy do montażu, rozebrany pakiet pierścieni ślizgowych
Podobnie jak w przypadku prawie wszystkich konstrukcji, gdzie współpracują przeciwko sobie dwie stykające się powierzchnie, konieczny jest smar zapewniający redukcję tarcia. W przypadku pakietu pierścieni ślizgowych funkcję smarowania obu tych pierścieni realizuje płyn chłodzący znajdujący się w układzie chłodzenia. Płyn dostaje się pod działaniem ciśnienia panującego w układzie chłodzenia oraz obrotów wału pompy między pierścienie ślizgowe i zapewnia tam tarcie płynne. W celu zapewnienia tego efektu, a także przewidzianej żywotności eksploatacyjnej pakietu uszczelniającego konieczne jest wyciekanie niewielkiej ilości płynu chłodzącego z uszczelnienia.

UWAGA

Ze względu na tę zasadę działania po zewnętrznej stronie pompy mogą występować nieznaczne wycieki płynu chłodzącego. Takie niewielkie wycieki są konieczne ze względów konstrukcyjnych i nie stanowią powodu do reklamacji.
44536
Konstrukcja pakietu pierścieni ślizgowych
1 sprężyna spiralna
2 pierścień ślizgowy (stacjonarny)
3 pierścień ślizgowy (obrotowy)
4 mieszek sprężysty

Otwory odpowietrzające i drenażowe

Ilość płynu chłodzącego, która dostaje się między powierzchniami styku pierścieni ślizgowych na zewnątrz, jest bardzo nieznaczna i odparowuje z reguły już w pompie wody. Do tego celu służą znajdujące się na obudowie pompy tak zwane otwory odpowietrzające i drenażowe, z których płyn chłodzący może się ulatniać do atmosfery. Środki chłodzące na bazie glikolu zawierają barwniki i dodatki. Z tego powodu na zewnątrz silnika, w okolicy otworów drenażowych pompy wody, tworzą się kolorowe osady.

Bez otworów drenażowych między pakietem pierścieni ślizgowych i łożyskiem pompy gromadziłby się płyn chłodzący, który przedostawałby się następnie do łożyska pompy.
44539
Otwór odpowietrzający i drenażowy

Rezerwuar na wyciekający płyn
chłodzący środek chłodzący

Wspomniane wyżej widoczne pozostałości płynu chłodzącego w okolicy otworu drenażowego diagnozuje się często niepotrzebnie jako objawy nieszczelności pompy wody. Te nieznaczne przecieki nie stanowią jednak powodu do wymiany pompy wody.

Aby wykluczyć tego rodzaju nieporozumienia, wielu producentów silników wyposaża pompy wody w rezerwuar (zbiorniczek) na wyciekający płyn chłodzący. Wyciekające z pompy wody minimalne ilości płynu chłodzącego gromadzą się w tym rezerwuarze. Płyn chłodzący pozostaje w zbiorniczku, gdzie jest niewidoczny od zewnątrz, i wyparowuje.
44530
Pokrywka rezerwuaru na wyciekający płyn chłodzący

To może Cię również zainteresować

POMPY WODY LUB POMPY PŁYNU CHŁODZĄCEGO – PODSTAWY

Słowa kluczowe

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH