jumpToMain
3213

Sterowniki pomp paliwowych

Wskazówki dotyczące wymiany

Pierburg | Motorservice

Zaświeciła lampka kontrola silnika w moim pojeździe. Co może być przyczyną? Dlaczego gwałtownie spada ciśnienie paliwa? Dlaczego silnik nagle traci moc?
Możliwą przyczyną jest uszkodzony sterownik pompy paliwowej.

3214
Możliwe objawy usterki:
strata mocy, nagły spadek ciśnienia paliwa, zaświecenie się lampki kontrolnej silnika, przejście w tryb awaryjny, silnik nie daje się uruchomić
Possible OBD diagnostic trouble codes:
P025A ... P025D, P027A ... P027D, P064A, P069E sterownik pompy paliwowej
P0087 układ paliwowy, za niskie ciśnienie w układzie / kolektorze
P0191

czujnik ciśnienia paliwa – nieprawdopodobny sygnał

Możliwe przyczyny:
Oprócz awarii sterownika pompy paliwowej możliwe są następujące przyczyny:
  • uszkodzenie czujnika ciśnienia paliwa
  • uszkodzenie przekaźnika pompy paliwowej
  • uszkodzenie wiązki przewodów
  • zatkanie filtra paliwa
  • pusty zbiornik paliwa (wskutek błędnego wskazania poziomu paliwa)
  • uszkodzenie pompy paliwowej
Przestrzegać podczas wymiany elementów:
Charakterystyka zapisana w sterowniku pompy paliwowej jest specyficzna dla danego silnika i modelu pojazdu. Podczas wymiany wersja oprogramowania (A) wydrukowana na naklejce musi być identyczna lub wyższa od tej w zamontowanym sterowniku. W zależności od pojazdu, sterownik pompy paliwowej musi być adaptowany w sterowniku silnika. W celu poprawy rozruchu silnika, już otwarcie drzwi kierowcy powoduje w wielu przypadkach włączenie na kilka sekund pompy paliwowej i tym samym wytworzenie ciśnienia w układzie paliwowym – również przy jeszcze wyłączonym zapłonie. Dlatego na czas wymiany sterownika pompy paliwowej trzeba usunąć odpowiedni bezpiecznik, jeżeli nie odłączono zacisków akumulatora (np. w Audi A3: bezpiecznik nr 27, patrz odpowiednie schematy instalacji elektrycznej).
3215
Wersja oprogramowania na naklejce

Uwaga:

Może dojść do uszkodzenia elektrycznych komponentów wskutek występowania wyładowania elektrostatycznego. Dlatego nie wolno nigdy dotykać bezpośrednio elektrycznych styków.

Informacje techniczne

W przypadku „nieregulowanego“ zasilania paliwem, pompa paliwowa w zbiorniku tłoczy zawsze z pełną wydajnością. Nadmiar paliwa powraca do zbiornika przewodem powrotnym. W przypadku zasilania „regulowanego“ lub „dostosowanego do potrzeb“, pompa paliwowa (11) jest załączana przez sterownik (10) sygnałem o modulowanej szerokości (sygnał typu PWM). Zalety:
  • Tłoczone jest tylko tyle paliwa, ile jest potrzebne.
  • Paliwo nagrzewa się w mniejszym stopniu, zmniejszając w ten sposób ryzyko powstawania pęcherzyków oparów.
  • Mniejsza emisja hałasu
  • Mniejszy pobór prądu i tym samym oszczędność paliwa
Pompa paliwowa w zbiorniku (11) tłoczy paliwo do obwodu niskiego ciśnienia pompy wysokiego ciśnienia (4). Ciśnienie paliwa w obwodzie niskiego ciśnienia wynosi przy normalnej pracy od 0,5 do 5 bar. Podczas rozruchu zimnego i gorącego silnika ciśnienie wzrasta do 6,5 bar: przy „zimnym“ rozruchu zapewnia to wyższe ciśnienie początkowe w obwodzie wysokiego ciśnienia i tym samym szybsze uruchomienie silnika. Przy rozruchu nagrzanego silnika, podwyższone ciśnienie zapobiega tworzeniu się pęcherzyków oparów. Może jednak występować powrót paliwa, np. wykorzystywany do pracy pompy strumieniowej w zbiorniku dwukomorowym.
3216
Zasilanie paliwem dostosowane do potrzeb (schemat)

To może Cię również zainteresować

autodiagnostyka pojazdów Część 1: Wprowadzenie

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH