jumpToMain
Rys. 1: Widok zewnętrzny przetworniki ciśnienia

Przetworniki ciśnienia

Problem: niewystarczające osiągi, hałasy

Pierburg | Motorservice
Powrót do strony wyszukiwania

Informacje dotyczące diagnostyki

Przetwornik ciśnienia pracuje głośno? Turbosprężarka nie ma mocy? Jakie są przyczyny? Czy przetwornik ciśnienia jest niesprawny? Dlaczego bardzo sztywne węże łączące mogą być przyczyną pozornej niesprawności przetworników ciśnienia? Tutaj się tego dowiesz.

OPIS PRODUKTU

Przetworniki ciśnienia są używane w dużych ilościach w układach recyrkulacji spalin (EGR) w turbosprężarkach VTG (o zmiennej geometrii łopatek). Przetworniki te działają w podobnysposób, jak ściemniacze: z niskiego ciśnienia oraz ciśnienia atmosferycznego przetwornik przetworniki ciśnienia wytwraza ciśnienie mieszane (sterujące), które można dowolnie regulować poprzez siłownik pneumatyczny.

3765
Rys. 1: Widok zewnętrzny przetworniki ciśnienia

PROBLEM

  • Przetworniki ciśnienia wydaje głośny hałas.
  • Słabe osiągi turbosprężarki.
  • Brak recyrkulacji spalin, tzn. zwiększony poziom tlenku azotu w spalinach.

PRZYCZYNY

Nasze badania wykazały, że źródłem nieprawidłowego działania nie może być usterka przetworniki ciśnienia. Słup powietrza uwięziony w przewodach łączących siłownik i przetworniki ciśnienia może drgać, w szczególności w przypadku bardzo sztywnych przewodów oraz przewodów o niewielkim przekroju wewnętrznym. W niektórych przypadkach może wystąpić rezonans, który spowoduje nieprawidłowe działanie przetworniki ciśnienia.

"Odpowiedni EPW nie uległawarii. Jego działanie jest jedynie pogorszone ze względu na rezonans wywołany drgającym powietrzem w przewodzie."

ŚRODKI ZARADCZE

  • Wymień wąż łączący na nieco dłuższy lub krótszy wąż łączący.
  • Użyj węża łączącego o większej średnicy wewnętrznej lub mniejszej sztywności.
  • Zamień złącza węża łączącego: ściągnij ewentualny zamontowany element kątowy ze złącza „OUT” przetwornika ciśnienia i zastąp go łącznikiem przy nastawniku.
  • W razie potrzeby zamocuj dodatkowy tłumik.
3766

01 Siłownik pneumatyczny (czujnik ciśnienia, zawór EGR)
02 Przewód łączący
03 Przetworniki ciśnienia
04 Połączenie elektryczne
05 Do pompy próżniowej
06 Świeże powietrze

UWAGA

Upewnić się, że nie występują załamania przewodów. Zapobiec stykaniu się przewodów z rozgrzanymi częściami silnika. W takich wypadkach występuje zagrożenie pożarem. Opisane powyżej prace może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.

PRZETWORNIK CIŚNIENIA I EOBD

W pojazdach wyposażonych w układy OBD, urządzenia przetworniki ciśnienia są monito-rowane elektrycznie

Możliwe kody błędów EOBD
P0033 Zawór regulacji ciśnienia doładowania - błąd działania obwodu
elektrycznego
P0245 Zawór regulacji ciśnienia doładowania A - sygnał za niski
P0034 Zawór regulacji ciśnienia doładowania - sygnał za niski P0246 Zawór regulacji ciśnienia doładowania A - sygnał za wysoki
P0035 Zawór regulacji ciśnienia doładowania - sygnał za wysoki P0247 Zawór regulacji ciśnienia doładowania B - błąd działania obwodu
elektrycznego
P0234 Doładowanie silnika - przekroczona wartość graniczna P0248 Zawór regulacji ciśnienia doładowania B - błąd zakresu lub działania
P0235 Doładowanie silnika - wartość graniczna nieosiągnięta P0249 Zawór regulacji ciśnienia doładowania B - sygnał za niski
P0243 Zawór regulacji ciśnienia doładowania A -
błąd działania obwodu elektrycznego
P0250 Zawór regulacji ciśnienia doładowania B - sygnał za wysoki
P0244 Zawór regulacji ciśnienia doładowania A -
błąd zakresu lub działania
Pośrednie monitorowanie przetwornika ciśnienia jest realizowane przez nadzór działania zaworu EGR
P0400 Recyrkulacja spalin - nieprawidłowa prędkość przepływu P0405 Zawór EGR - czujnik A - sygnał wejściowy za niski
P0401 Recyrkulacja spalin - stwierdzona niewystarczająca prędkość
przepływu
P0406 Zawór EGR - czujnik A - sygnał wejściowy za wysoki
P0402 Recyrkulacja spalin - stwierdzona nadmierna prędkość przepływu P0407 Zawór EGR - czujnik B - sygnał wejściowy za niski
P0403 Recyrkulacja spalin - błąd działania obwodu elektrycznego P0408 Zawór EGR - czujnik B - sygnał wejściowy za wysoki
P0404 Recyrkulacja spalin - błąd zakresu lub działania

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH