jumpToMain
3777

OBD – diagnostyka pokładowa Część 2: Szczegóły

Pierburg | Motorservice

Dlaczego lampka kontrolna OBD gaśnie? Co oznaczają kody błędów OBD? Jak odczytać kody błędów? Gdzie jest złącze wtykowe OBD? Odpowiedzi zawiera niniejszy artykuł.

Monitorowanie systemów pojazdu 

System OBD monitoruje wszystkie systemy i elementy istotne dla emisji spalin. Niektóre elementy są monitorowane ciągle. Inne podzespoły są monitorowane tylko podczas cyklu jazdy, tzn. w określonych warunkach eksploatacyjnych lub po osiągnięciu określonych punktów pracy. Cyklicznie monitorowanymi układami są na przykład katalizator, odpowietrzanie zbiornika paliwa czy recyrkulacja spalin. Tylko w przypadku wystąpienia błędu w dwóch kolejnych cyklach jazdy kod zostaje zapisany i zaświeca lampka ostrzegawcza. Jeżeli błąd nie występuje ponownie, lampka gaśnie automatycznie po trzech kolejnych cyklach jazdy. Po 40 cyklach jazdy bez błędów kod błędu zostaje usunięty z pamięci OBD.

3777

Kody błędów OBD

Dla wszystkich typów pojazdów istnieją znormalizowane kody błędów.
Struktura kodu:
1) Pierwsza litera oznacza obszar wystąpienia błędu.
P oznacza napęd (Powertrain)
B oznacza nadwozie (Body)
C oznacza podwozie (Chassis)
U systemy sieciowe (Data bus)

2) Cyfra na drugim miejscu:
0 oznacza znormalizowany kod OBD 
1, 2, … oznaczają kody specyficzne dla producenta 

3) Trzecie miejsce oznacza podzespół, w którym wystąpił błąd: 
1/2 = zasilanie paliwem
3 = układ zapłonowy, spalanie przerywane 
4 = systemy oczyszczania spalin 
5 = systemy regulacji prędkości i biegu jałowego 
6 = sterownik wraz z sygnałami wyjściowymi 
7/8 = skrzynia biegów

4) Ostatnie dwie cyfry oznaczają rozpoznaną część i rodzaj błędu
 

3778

Złącze diagnostyczne 

Złącze musi być dostępne z fotela kierowcy. Złącze wtykowe jest znormalizowane, to znaczy przyporządkowanie styków i protokół transmisji są identyczne we wszystkich pojazdach. 

Lampka ostrzegawcza OBD 

Po włączeniu zapłonu lampka ostrzegawcza OBD (lampka kontrolna silnika) świeci, co sygnalizuje jej sprawność. Jeżeli wystąpił błąd istotny dla emisji spalin lub jeżeli błąd został rozpoznany w ramach autotestu sterownika, lampka ostrzegawcza OBD świeci ciągle. W razie wystąpienia poważnych błędów mogących doprowadzić do uszkodzenia lampka kontrolna miga. 

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH