jumpToMain
3420

Montaż i rozruch silników

lista kontrolna zapewniające wykluczenie wad następczych

KS | Kolbenschmidt | Motorservice
Pierburg | Motorservice
TRW Engine Components | Motorservice

Silnik nie działa po naprawie? Jakie uszkodzenia mogą wystąpić przy pierwszym rozruchu silnika? Jakie błędy mogą być popełniane przy naprawie silnika? I jak można unikać błędów pochodny? Ten artykuł zawiera dokładny opis sposobu postępowania.

SYTUACJA

Po naprawie silnika często dochodzi do poważnych uszkodzeń. Mechaniczne lub elektryczne wady pozostawione w urządzeniach peryferyjnych silnika mogą powodować kosztowne usterki pochodne. Poniższa lista kontrola pozwala wykluczyć większość możliwych błędów popełnianych podczas montażu silnika.

3420

Mechanika silnika

Komponent

Czynność

Powód

Układ dolotowy

sprawdzić,
wyczyścić

W układzie dolotowym mogą się jeszcze znajdować odłamki, cząsteczki metalu czy inne
zanieczyszczenia związane z awarią silnika. Ich pozostanie w silniku może spowodować jego ponowne
awarię lub przedwczesne zużycie.

Chłodnice powietrza
doładowującego

wyczyścić lub
wymienić

Po awarii silnika w chłodnicy powietrza doładowującego znajdują się często duże ilości oleju silnikowego.
W przypadku zamontowania jej do nowego silnika może to natychmiast spowodować jego awarię.

Przewody
przyłączeniowe
turbosprężarek

sprawdzić,
wyczyścić,
wymienić

Wskutek czynników termicznych przewody dolotowe i wylotowe ulegają zatkaniu nagarem olejowym,
a spowodowane tym niewystarczające zasilanie olejem prowadzi do uszkodzenia turbosprężarek.
Przewody wymagają mechanicznego wyczyszczenia (metalowymi szczotkami) albo wymiany. Odradza się
przedmuchiwanie przewodu sprężonym powietrzem.

Turbosprężarka

sprawdzić,
wymienić

Wirnik turbiny i sprężarki musi być w nienagannym stanie, nie może być zdeformowany, wykazywać
wyłamań czy oznak tarcia o obudowę.

Filtr oleju, chłodnica
oleju i przewody oleju

wyczyścić lub
wymienić

Cząsteczki metalu powstałe wskutek awarii silnika mogły zostać spłukane na czystą stronę filtra oleju.
Chłodnicę oleju i obudowę filtra należy starannie wymyć i wyczyścić. Odradza się przedmuchiwanie
przewodu sprężonym powietrzem. Należy wymienić kompletną chłodnicy oleju i wszystkie przewody
przyłączeniowe.

Obieg oleju

napełnić

Po podłączeniu wszystkich zasilanych olejem komponentów (chłodnica oleju, turbosprężarka, pompy
hydrauliczne itd.) silnik należy napełnić olejem pod ciśnieniem, aby wykluczyć pracę na sucho i wskutek
niej uszkodzenie łożysk. Ten proces jest szczegółowo opisany w dokumencie Service Information SI 1639.

Układ wydechowy

sprawdzić,
wyczyścić,
wymienić

Wskutek awarii silnika do układu wydechowego dostają się zarówno odłamki tłoków, zaworów
i turbosprężarki, jak i paliwo oraz olej, powodując dodatkowe uszkodzenia katalizatora albo filtra
cząstek stałych.

Filtr paliwa i obudowa
filtra

sprawdzić,
wyczyścić

Wtryskiwacze i pompy wysokociśnieniowe silników wysokoprężnych reagują bardzo czule na
zanieczyszczenia paliwa. Dlatego po naprawie silnika zalecane jest sprawdzenie również tych
elementów, które w razie potrzeby należy wyczyścić lub wymienić.

Paliwo, zawartość
zbiornika

sprawdzić,
ewentualnie
wymienić

Zatankowanie niewłaściwego paliwa często powoduje uszkodzenie silnika. W razie wątpliwości co do
składu zawartości zbiornika paliwa należy całkowicie opróżnić zbiornik, a następnie napełnić go
prawidłowym paliwem.

Układ chłodzenia

wyczyścić

Przed montażem silnika pozostające w pojeździe komponenty układu chłodzenia należy wypłukać
czystą wodą.

Środek chłodzący

wymienić

Używać tylko przepisowego środka chłodzącego po odpowiednim rozcieńczeniu. Silnika nie wolno
uruchamiać nawet na krótko bez napełnionego układu chłodzenia. Jeżeli pompa wody pracuje na sucho,
dochodzi natychmiast do przepalenia uszczelnienia pierścieniem ślizgowym i pompa traci szczelność.

Przed uruchomieniem nowego silnika

Komponent

Czynność

Powód

Przewody elektryczne
i połączenia
przewodami giętkimi

sprawdzić

Na podstawie schematu sprawdzić prawidłowość połączenia wszystkich przewodów podciśnieniowych
i elektrycznych złączy wtykowych. Dotyczy to też przewodu masy między silnikiem a karoserią/
akumulatorem rozruchowym. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom części i przewodów elektrycznych
wskutek przeciążenia.

Silnik

uruchomić

Przed uruchomieniem silnika powinno wytworzyć się ciśnienie oleju. W razie potrzeby należy
odpowiednimi środkami uniemożliwić uruchomienie silnika przed wytworzeniem potrzebnego ciśnienia
oleju.

Silnik

po
uruchomieniu

Po uruchomieniu nie dopuścić do uszkodzenia silnika przez wielokrotne przedwczesne dodawanie gazu.
Obieg oleju potrzebuje pewnego czasu na całkowite odpowietrzenie, dopiero potem części zasilane są
świeżym olejem.

Elementy elektroniczne

Komponent

Czynność

Powód

Sterownik(i) silnika

sprawdzić brak
usterek

Odczytać pamięć błędów, zanotować kod błędu, a następnie skasować pamięć błędów.

Elektronika silnika i jej
podzespoły

test
nastawników

Funkcja testowania nastawników umożliwia kontrolę działania odpowiednich części.
Pomaga to na przykład w odszukaniu zamienionych miejscami wtyków i wadliwych członów
wykonawczych.

Dokonać adaptacji

zaadaptować,
przyuczyć

Po wymianie wiele części wymaga dzisiaj adaptacji (ustawienia). Dotyczy to na przykład: czujników
przepływu powietrza, silników krokowych, przepustnic i zaworów motylkowych oraz zaworów EGR. Patrz
także dokumenty Pierburg Service Information SI 0090 i SI 0092.

Wtryskiwacze
Common Rail

zaprogramować

Po zamianie miejscami lub wymianie wtryskiwacze Common Rail wymagają zaprogramowania
w sterowniku, oddzielnie dla każdego cylindra. Jest to konieczne w celu kompensacji tolerancji
produkcyjnych. Każdy wtryskiwacz ma nadrukowany kod, który musi zostać zaprogramowany
w sterowniku przy użyciu testera diagnostycznego.
Niektórzy producenci wtryskiwaczy nie drukują na wtryskiwaczach kodów, te wtryskiwacze nie wymagają
programowania. Wtryskiwacze te programują się samoczynnie za pomocą wbudowanego rezystora
stałego. Można je rozpoznać po 4-stykowym wtyku i braku nadruku.

Jazda próbna, prace końcowe, kontrola końcowa

Komponent

Czynność

Powód

Jazda próbna

zachować cykl
OBD

Jazda próbna powinna objąć rozruch zimnego silnika, rozgrzanie silnika, jazdę po mieście oraz jazdę
drogą krajową i autostradą. Należy poza tym pamiętać, że na przykład w samochodach osobowych
system OBD nie monitoruje niektórych części powyżej szybkości 120 km/h.

Pamięć błędów

sprawdzić,
wyczyścić

Pamięć błędów należy zawsze sprawdzać przed jazdą próbną i po niej, nawet jeżeli w czasie jazdy
próbnej lub po jej zakończeniu nie zaświeciła lampka kontrolna błędu (MIL). W systemach OBD lampka
kontrolna błędu jest często włączana dopiero po dwukrotnym wystąpieniu błędu. W pamięci błędów kod
błędu jest jednak zapisywany już przy pierwszym wystąpieniu.

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH