jumpToMain
Uszkodzenie spowodowane przez skroplone spaliny

Krótki przegląd zaworów powietrza wtórnego

17858

Pompa powietrza wtórnego generuje nietypowe odgłosy? Dlaczego przy nierozgrzanym silniku dochodzi do wahań prędkości obrotowej? Co jest przyczyną wyświetlania kodów błędu P0410 i P0411? W tym artykule dowiedzą się Państwo, dlaczego konieczna jest kontrola sterującego elektrycznego zaworu przełączającego i zaworu powietrza wtórnego.

19083

Podczas fazy zimnego rozruchu w pojazdach z układem powietrza wtórnego mogą wystąpić następujące problemy:

  • hałasy pompy powietrza wtórnego (SLP)
  • SLP nie działa
  • powtarzające się awarie SLP po krótkim działaniu
  • zmiany obrotów przy zimnym silniku Ewentualne kody błędów OBD: P0410; P0411

Źródło usterki pozostaje w pojeździe i może prowadzić do powtarzającej się awarii pompy powietrza wtórnego. Przy wymianie pompy elektryczny należy sprawdzić szczelność zaworu zmiany kierunku przepływu i zaworu powietrza wtórnego. 

Zawór powietrza wtórnego można szybko i łatwo sprawdzić:

  • Poluzować przewód łączący zawór zwrotny powietrza wtórnego z pompą. Patrz punkt przeglądu „P” na rysunku na odwrocie.
  • Jeśli po tej stronie zaworu są osady (sprawdzić placem, patrz rysunek 1), zawór zwrotny jest nieszczelny i musi zostać wymieniony. W tym przypadku pompa już mogła ulec uszkodzeniu.
  • Sprawdzić pompę powietrza wtórnego i wymienić w razie konieczności.

W prawie wszystkich przypadkach uszkodzenie jest spowodowane przez skraplanie się spalin w pompie powietrza wtórnego. Przy naprawie często wymieniana jest tylko sama pompa.

3529
Rysunek 1: Prosta kontrola zaworu zwrotnego
WSKAZÓWKA

Rzeczywistą przyczyną uszkodzenia nie jest jednak pompa powietrza wtórnego.                                 
3528
Uszkodzenie spowodowane przez skroplone spaliny
3530
Nowy stan: dla porównania
3531
Dwa warianty układu powietrza wtórnego

01 pompa powietrza wtórnego
02 zawór zmiany kier. przepł. (EUV)
03 zawór zwrotny wyłączający (ok.1995 )
04 zawór wyłączania powietrza wtórnego (ok. 1993 1997)
05 zawór zwrotny powietrza wtórnego (ok. 1993 1997)
P punkt szybkiego przeglądu

Zawory powietrza wtórnego stanowią integralną część układu pow. wtórnego. Montowane są pomiędzy pompą pow. wtórnego (1) a kolektorem wylotowym. Zapobiegają one uszkadzaniu układu powietrza wtóronego przez szczyty ciśnienia oraz przedostawaniu się spalin lub skroplin do pompy powietrza wtórnego. 

Istnieją różne konstrukcje tych zaworów: Zawory zwrotne wyłączające (3) są ogólnie sterowane próżnią. Późniejsze konstrukcje (od ok. 1998 do teraz ) otwiera ciśnienie powietrza wtórnego. Eliminuje to sterowanie pneumatyczne elektrycznym zaworem przepływu wstecznego (2). Zawory zwrotne powietrza wtórnego (5) są otwierane ciśnieniem przepływu powietrza wtórnego.

Krótki przegląd zaworu powietrza wtórnego w BMW 520i (zaznaczony)

3532
3533

Powiązane artykuły

Passion for Technology.
Kontakt

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2023 MS Motorservice International GmbH