jumpToMain
Uszkodzenie spowodowane przez skroplone spaliny

Krótki przegląd zaworów powietrza wtórnego

Pierburg | Motorservice

Pompa powietrza wtórnego generuje nietypowe odgłosy? Dlaczego przy nierozgrzanym silniku dochodzi do wahań prędkości obrotowej? Co jest przyczyną wyświetlania kodów błędu P0410 i P0411? W tym artykule dowiedzą się Państwo, dlaczego konieczna jest kontrola sterującego elektrycznego zaworu przełączającego i zaworu powietrza wtórnego.

19083

Podczas fazy zimnego rozruchu w pojazdach z układem powietrza wtórnego mogą wystąpić następujące problemy:

  • hałasy pompy powietrza wtórnego (SLP)
  • SLP nie działa
  • powtarzające się awarie SLP po krótkim działaniu
  • zmiany obrotów przy zimnym silniku Ewentualne kody błędów OBD: P0410; P0411

Źródło usterki pozostaje w pojeździe i może prowadzić do powtarzającej się awarii pompy powietrza wtórnego. Przy wymianie pompy elektryczny należy sprawdzić szczelność zaworu zmiany kierunku przepływu i zaworu powietrza wtórnego. 

Zawór powietrza wtórnego można szybko i łatwo sprawdzić:

  • Poluzować przewód łączący zawór zwrotny powietrza wtórnego z pompą. Patrz punkt przeglądu „P” na rysunku na odwrocie.
  • Jeśli po tej stronie zaworu są osady (sprawdzić placem, patrz rysunek 1), zawór zwrotny jest nieszczelny i musi zostać wymieniony. W tym przypadku pompa już mogła ulec uszkodzeniu.
  • Sprawdzić pompę powietrza wtórnego i wymienić w razie konieczności.

W prawie wszystkich przypadkach uszkodzenie jest spowodowane przez skraplanie się spalin w pompie powietrza wtórnego. Przy naprawie często wymieniana jest tylko sama pompa.

3529
Rysunek 1: Prosta kontrola zaworu zwrotnego
WSKAZÓWKA

Rzeczywistą przyczyną uszkodzenia nie jest jednak pompa powietrza wtórnego.                                 
3528
Uszkodzenie spowodowane przez skroplone spaliny
3530
Nowy stan: dla porównania
Dwa warianty układu powietrza wtórnego | Pierburg | Motorservice
Dwa warianty układu powietrza wtórnego

01 pompa powietrza wtórnego
02 zawór zmiany kier. przepł. (EUV)
03 zawór zwrotny wyłączający (ok.1995 )
04 zawór wyłączania powietrza wtórnego (ok. 1993 1997)
05 zawór zwrotny powietrza wtórnego (ok. 1993 1997)
P punkt szybkiego przeglądu

Zawory powietrza wtórnego stanowią integralną część układu pow. wtórnego. Montowane są pomiędzy pompą pow. wtórnego (1) a kolektorem wylotowym. Zapobiegają one uszkadzaniu układu powietrza wtóronego przez szczyty ciśnienia oraz przedostawaniu się spalin lub skroplin do pompy powietrza wtórnego. 

Istnieją różne konstrukcje tych zaworów: Zawory zwrotne wyłączające (3) są ogólnie sterowane próżnią. Późniejsze konstrukcje (od ok. 1998 do teraz ) otwiera ciśnienie powietrza wtórnego. Eliminuje to sterowanie pneumatyczne elektrycznym zaworem przepływu wstecznego (2). Zawory zwrotne powietrza wtórnego (5) są otwierane ciśnieniem przepływu powietrza wtórnego.

Krótki przegląd zaworu powietrza wtórnego w BMW 520i (zaznaczony)

3532
3533

Powiązane artykuły

Headquarter

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18

74196 Neuenstadt

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33

Telefaks: +49 (0) 7139 / 9376 - 28 64

info@ms-motorservice.com
© 2024 MS Motorservice International GmbH