jumpToMain

Gizlilik Beyanı

Maddeye göre veri koruma bilgileri. Web sitesi için GDPR 13

www.ms-motorservice.com

 

I. Genel bilgiler

1. Giriş

Aşağıdaki Veri Koruma Bilgileri (Gizlilik Politikası) ile, www.ms-motorservice.com web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizin hangi kategorilerini (bundan böyle "veriler" olarak da anılacaktır) hangi amaçlarla ve ne ölçüde işlediğimiz konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kontrolör

Madde uyarınca kontrolör bu web sitesindeki veri işleme için Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (bundan böyle GDPR olarak anılacaktır) 4 (7):

MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Strasse 14-18
74196 Neuenstadt
Telefon: +49 (0) 7139 / 9376 - 33 33
E-posta adresi: info@rheinmetall.com

3. Veri koruma görevlisi

Veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri şunlardır:

Rheinmetall AG

Grup Koruma Görevlisi

Rheinmetall Platz 1

40476 Düsseldorf, Almanya

E-posta adresi: DSB-RhAG@rheinmetall.com

 

II. Web sitemizdeki veri işleme faaliyetleri

Prensip olarak, web sitemizi kimliğinizi açıklamadan ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizin belirli işlevlerini/alanlarını kullanmanız durumunda, koşullara bağlı olarak kişisel verilerin sağklanması veya toplanması gerekebilir. Aşağıda, web sitemizdeki ilgili veri işleme faaliyetlerinin ayrıntılarına gireceğiz.

1. Web sitesinin barındırılması / Web sitesi ziyaretlerinin günlüğe kaydedilmesi.

Web sitemizi güvenli ve verimli bir şekilde sunmak için, web sitesine sunucularından erişilen web barındırma sağlayıcısı net.DE AG'nin (Büttnerstraße 57, 30165 Hannover, Almanya; bundan böyle "net.DE" olarak anılacaktır) hizmetlerini kullanıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda, net.DE tarafından sağlanan altyapı ve platform hizmetleri, bilgi işlem kapasitesi, depolama alanı ve veritabanı hizmetlerinin yanı sıra güvenlik hizmetleri ve teknik bakım hizmetlerini kullanabiliriz. Net.DE, Madde 28 GDPR uyarınca bizim için görevlendirilmiş işleme sağlar. 28 GDPR'YE UYGUN OLARAK BIZIM IÇIN GÖREVLENDIRILMIŞ IŞLEME SAĞLAR. Sunucular Almanya'da bulunmaktadır.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, biz veya net.DE sunucuya her erişimde veri toplarız (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılır). Toplanan veriler şunları içerir:

-        IP adresi

-        Ziyaretinizin tarihi ve saati

-        Sürüm dahil kullandığınız tarayıcı

-        Sürüm dahil kullandığınız işletim sistemi

-        Web sitemizde hangi kaynakları (örn. alt sayfa, iletişim formu) çağırdığınız (URL olarak adlandırılan biçimde kaydedilir)

Bu sunucu günlük dosyalarını, Madde 6 (1) f GDPR uyarınca meşru menfaatimiz temelinde işliyoruz. 6 (1) lit. f GDPR uyarınca aşağıdaki amaçlar için işlemekteyiz:

-        Web sitesinin güvenliğinin ve istikrarının sağlanması (örneğin, DDoS saldırıları olarak adlandırılan kötü niyetli saldırılar nedeniyle sunucu aşırı yüklenmelerinin önlenmesi).

-        Web sitesinin sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlamak

-        Web sitesinin rahat kullanımının sağlanması

-        Sistem güvenliği ve kararlılığının değerlendirilmesi

-        Diğer idari amaçlar için

Yasadışı kullanımın belirli göstergelerinin farkına varırsak, bu sunucu günlük dosyalarını geriye dönük olarak analiz edebiliriz. Sunucu günlük dosyaları, bu amaçlara ulaşmak için artık gerekli olmadıklarında derhal, ancak toplandıktan sonra en geç 90 gün içinde silinecektir.

Size belirli içerikleri göstermek için Medya Varlık Yönetim Sistemi (MAM Sistemi) olarak adlandırılan bir sistem kullanıyoruz. Verilerin bir kısmı hizmet sağlayıcımız  Bertsch Innovation GmbH (Kronenstraße 25, 70174 Stuttgart, lmanya) tarafından barındırılmaktadır. Bu hizmet sağlayıcı ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık.  

2. Çerez kullanımı, web analizi & izleme

Bu web sitesi "çerezler" ve benzer teknolojileri kullanmaktadır. Çerezler, terminal cihazınızda depolanan ve örneğin web sitesinin tercihlerinize göre kişiselleştirilmesini/uyarlanmasını, bir sonraki ziyaretinizde otomatik olarak tanınmasını, web sitesinin düzgün çalışmasını veya web sitesinin kullanımının analiz edilmesini sağlayan metin dosyalarıdır.

Web sitemizdeki çerezlerin özel kullanımı, özellikle web sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde size gösterilen çerez başlığındaki gönüllü seçiminiz ve/veya tarayıcınızın ilgili ayarları tarafından belirlenir.

Burada üç çerez kategorisi arasında ayrım yapıyoruz:

(1)    Temel veya gerekli çerezler

Temel çerezler web sitesinin doğru çalışmasını sağlar. Bu çerezler olmadan, arızalar veya hata mesajları oluşabilir.

 

(2)    Fonksiyonel çerezler

İşlevsel çerezler, web sitesine rahat bir ziyareti kolaylaştırır ve örneğin ayarları kaydeder, böylece siteyi her ziyaret ettiğinizde bunları tekrar girmeniz gerekmez. Ayrıca web sitemizdeki belirli işlevlerin kullanılmasını sağlarlar.

 

(3)    Pazarlama çerezleri

Pazarlama çerezleri, web sitemizdeki kullanıcı davranışlarının değerlendirmelerini oluşturmamızı ve web sitemizin erişimini ölçmemizi sağlar. Bu bize sitenin performansını analiz etme ve sürekli olarak iyileştirme fırsatı verir.

 

2.1 Temel veya gerekli çerezler

Çerez başlığında "Yalnızca gerekli çerezler" seçeneğine tıklarsanız veya yalnızca "gerekli çerezler" seçeneğini seçerseniz ya da hiçbir seçim yapmazsanız, yalnızca gerekli çerezler kullanılacaktır. Bu, seçiminizi çerez başlığında saklayan ve böylece yeni bir alt sayfayı her çağırdığınızda veya web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde (belirli bir zaman dilimi içinde) bir seçim yapmanızın istenmesine gerek kalmayan "Kullanıcı Merkezli Onay Yönetimi Platformu" çerez başlığımızdaki çerezlerin kullanımını içerir. Bu çerezlerin "çerez seçiminin / onayının yönetimi" için kullanımı, GD Madde 6 (1) c bendine uygun olarak gerçekleştirilir. 6 (1) lit. c GDPR uyarınca kanıt ve hesap verebilirlik sağlamak için veri koruma yasası kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerçekleştirilir.

2.2 İşlevsel çerezler

Çerez başlığında "işlevsel çerezlerin" kullanımını seçerseniz, yukarıda belirtilen "temel veya gerekli çerezlere" ek olarak başka çerezler de ayarlanacaktır. Şu anda bu, yalnızca YouTube videolarının web sitemize yerleştirilmesiyle ilgili çerezleri içermektedir. Bu çerezleri seçerseniz, web sitemize yerleştirilen YouTube videolarını oynatırken YouTube çerezlerinin etkinleştirilmesi de dahil olmak üzere YouTube/Google'a veri aktarımı veya YouTube/Google tarafından veri işleme için gerekli onay artık sizden önceden istenmeyecektir. Bu işlevsel çerezlerin kullanımı, GD Madde 6 (1) a bendi uyarınca bilgilendirilmiş ve gönüllü rızanıza dayanmaktadır. 6 (1) lit. a GDPR ve § 25 (1) Alman Telekomünikasyon Telemedya Veri Koruma Yasası (TTDSG) uyarınca çerez başlığındaki açık seçiminizle bize verdiğiniz bilgilendirilmiş ve gönüllü onayınıza dayanmaktadır.

Çerez başlığındaki seçiminizden bağımsız olarak, bu işlevsel YouTube çerezleri, web sitemizde kayıtlı bir YouTube videosunu oynatmanız ve önceden görüntülenen bilgi penceresinde "Kabul Et" seçeneğine tıklayarak buna onay vermeniz durumunda da etkinleştirilecektir. Bu konuda daha fazla bilgiyi bölüm 5.1'de bulabilirsiniz.

Çerez ayarınızı uygun şekilde değiştirerek (çerez başlığı aracılığıyla) veya terminal cihazınızdaki çerezleri silerek onayınızı istediğiniz zaman gelecekte geçerli olmak üzere iptal edebilirsiniz. Bu değişikliklerin etkili olması için tarayıcınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Bu YouTube çerezlerinin farklı saklama süreleri vardır ve siz bunları manuel olarak silmediğiniz sürece en geç 24 ay sonra otomatik olarak silinir.

2.3 Pazarlama Çerezler / Google Analytics

Çerez başlığında "pazarlama çerezleri" kullanımını seçerseniz veya "tümünü kabul et" seçeneğine tıklarsanız, yukarıda belirtilen gerekli çerezlere ve işlevsel çerezlere ek olarak, özellikle web sitemizin erişimini ölçmek ve web sitemizdeki kullanıcı davranışını analiz etmek için başka çerezler de ayarlanacaktır. Burada özellikle aşağıdaki amaçlar gözetilmektedir:

-        Web sitesinin etkinliğinin ölçülmesi

-        Web sitesi ile kullanıcı etkileşimlerinin analizi

-        Web sitesinin yapısının optimizasyonu

-        Teklifin kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanması

Bu seçim, Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda; bundan böyle "Google" olarak anılacaktır) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan "Google Analytics "i de içerir. Burada Google, web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan çeşitli çerezler/teknolojiler kullanır. Bu çerezler/teknolojiler tarafından bu web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler (kısaltılmış IP adresiniz dahil) ayrıca Google LLC'nin (Google Ireland Ltd'nin ana şirketi: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD) ABD'deki sunucularına iletilir ve orada işlenir. Google bu bilgileri, web sitesini kullanımınızı bizim adımıza değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. Google ayrıca, yasaların gerektirdiği durumlarda veya söz konusu üçüncü tarafların bilgileri Google adına işlediği durumlarda bu bilgileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Google Analytics'in kullanımını etkinleştirmek için "Google Tag Manager" da etkinleştirilir. Google Tag Manager aracılığıyla, sözde etiketler bir kullanıcı arayüzü üzerinden merkezi olarak entegre edilebilir. Diğer araçların (burada Google Analytics) script kodları Google Tag Manager üzerinden entegre edilir. Etiket Yöneticisi, belirli bir etiketin ne zaman tetikleneceğini kontrol etmeyi mümkün kılar (ayrıca bkz. Bölüm II.5.2).

Google, son ziyaretinizden itibaren iki yıla kadar bir süre boyunca terminal cihazınızda çerezleri saklar. Bu çerezler, gelecekteki web sitesi ziyaretleri sırasında tanınabileceğiniz rastgele oluşturulmuş bir kullanıcı kimliği içerir. Kaydedilen veriler, rastgele oluşturulan kullanıcı kimliği ile birlikte saklanır ve bu da takma adlı kullanıcı profillerinin değerlendirilmesini sağlar. Kullanıcıyla ilgili bu veriler, web sitemizi tekrar ziyaret etmediğiniz sürece (pazarlama çerezlerini kullanarak) 26 ay sonra otomatik olarak silinir. Diğer (kişisel olmayan) veriler toplu halde süresiz olarak saklanır.

Verilerinizin Google tarafından işlenmesi genellikle anonimleştirilir, çünkü IP adresiniz Google tarafından toplandıktan sonra otomatik olarak kısaltılır ve bu kısaltılmış IP adresi temelinde sizi tanımlamak imkansız hale gelir. Bununla birlikte, Google'ın istisnai durumlarda diğer Google hizmetlerini (örneğin Android akıllı telefon, Google Chrome web tarayıcısı) kullanmanız yoluyla toplanan diğer bilgilere dayanarak kişiliğiniz hakkında sonuçlar çıkarabileceği göz ardı edilemez. Google tarafından veri işleme hakkında tüm ayrıntılar için lütfen https://policies.google.com/privacy adresindeki Google Gizlilik Merkezi'ni ziyaret edin. 

Bu pazarlama çerezlerinin (Google çerezleri dahil) kullanımı, GDPR Madde 6 (1) a bendi ve TTDSG Madde 25 (1) uyarınca sizin bilgilendirilmiş ve gönüllü rızanıza dayanmaktadır. 6 (1) lit. a GDPR ve § 25 (1) TTDSG uyarınca çerez başlığındaki açık seçiminiz aracılığıyla bize verdiğiniz bilgilendirilmiş ve gönüllü onayınıza dayanmaktadır.

ABD'ye veri aktarımına ilişkin ek not: "Pazarlama Çerezleri "ni seçerek, ayrıca GDPR Madde 49 (1) a bendi uyarınca açıkça onay vermiş olursunuz. 49 (1) lit. a GDPR uyarınca Google tarafından toplanan verilerinizin ABD'deki Google sunucularına da aktarılabileceğini açıkça kabul etmiş olursunuz. ABD, Avrupa Adalet Divanı (ECJ) tarafından AB standartlarına göre yetersiz veri koruma seviyesine sahip bir ülke olarak sınıflandırılmıştır.

Çerez ayarınızı uygun şekilde değiştirerek (çerez başlığı aracılığıyla) veya terminal cihazınızdaki çerezleri silerek onayınızı istediğiniz zaman gelecekte geçerli olmak üzere iptal edebilirsiniz. Bu değişikliklerin etkili olması için tarayıcınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Ayrıca, "Google Analytics Opt-out Tarayıcı Eklentisini" yükleyerek verilerinizin Google Analytics tarafından işlenmesini önleme seçeneğiniz vardır. Bu eklentiyi aşağıdaki Google sayfasından indirebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

2.4. Çerez kullanımını sınırlamak için tarayıcı ayarları

Tarayıcınızı uygun şekilde ayarlayarak çerez kullanımını engelleyebilirsiniz. Bu, web sitemizdeki tüm işlevleri tam olarak kullanamayacağınız anlamına gelebilir.

‑Tarayıcınızın "‑ DoNotTrack‑" işlevi etkinleştirilirse, bu elbette tarafımızdan dikkate alınacak ve hiçbir pazarlama çerezi (web analizi / izleme) ayarlanmayacaktır.

Çerez seçiminizde veya ayarınızda yapılan değişikliklerin etkili olması için tarayıcınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.

2.5 Kullanılan çerezlere genel bakış

Çerezlerle ilgili daha ayrıntılı bilgileri, özellikle web sitesini ilk kez ziyaret ettiğinizde size gösterilen veya web sitesinin alt bölümündeki mavi "parmak izi düğmesi" aracılığıyla istediğiniz zaman erişebileceğiniz çerez banner'ında bulabilirsiniz.

3. İletişim

Bizimle iletişime geçerseniz (örneğin iletişim formu, e-posta, telefon, faks yoluyla), sağladığınız bilgiler veya veriler, iletişim talebini ve talep edilen herhangi bir faaliyeti işlemek veya yanıtlamak için gerekli olduğu ölçüde işlenecektir.

Özellikle, web sitesinin "İletişim" bölümünde verilen iletişim formları aracılığıyla bize yazabilirsiniz. İlgili iletişim formunda zorunlu olarak işaretlenen bilgiler (örn. ad, soyad, e-posta adresi) sağlanmalıdır. Buna ek olarak, gönüllü olarak başka veriler de sağlanabilir. Bu, bize gönderdiğiniz mesajın serbest metin alanında belirttiğiniz tüm verileri de içerir.

İletişim formları aracılığıyla alınan tüm mesajlar ilgili posta kutusuna iletilir. Bu posta kutularına şirketimiz içinde yalnızca sınırlı sayıda yetkili kişinin erişimi vardır. Talebinizin işleme alınması için gerekli olması halinde, talebiniz şirketimiz bünyesindeki diğer departmanlara veya Rheinmetall Grubunun diğer şirketlerine iletilebilir. İstisnai durumlarda bu, Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışındaki bağlı şirketleri de içerebilir. Rheinmetall Group'un AB/AEA dışındaki bağlı şirketlerinde Madde 44 ff. uyarınca uygun bir veri koruma düzeyi sağlıyoruz. 44 ff. GDPR. Veriler, önceden açık izniniz olmadan Rheinmetall Grubu dışındaki kişilere veya şirketlere iletilmeyecektir.

Sorunuza/mesajınıza uygun şekilde yanıt vermek/cevaplamak için gerekli olan veri işleme, GDPR Madde 6 (1) f bendi uyarınca meşru menfaatimize dayanmaktadır. 6 (1) lit. f GDPR. Bu meşru menfaat, sorunuzun/mesajınızın Rheinmetall Group'un bağlı şirketlerine gerekli şekilde iletilmesini de içerir. Bizimle sözleşmeye dayalı veya sözleşme öncesi bir ilişki kapsamında bir soru/mesaj gönderirseniz, gerekli veri işleme GDPR Madde 6 (1) fıkra b'ye dayanır. 6 (1) lit. b GDPR uyarınca sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya (sözleşme öncesi) soruları yanıtlamak amacıyla işlenir.

Sorgunuz/mesajınız (iletilen veriler de dahil olmak üzere), yasal saklama süreleri veya daha fazla saklama için başka meşru nedenler (örneğin yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması) olmadıkça, genellikle tamamlandıktan 7 gün sonra silinir. İkinci durumlarda, verileriniz geçerli yasal saklama süresinin (örneğin ticaret veya vergi hukukundan kaynaklanan) sona ermesinden veya işleme için diğer meşru nedenlerin artık geçerli olmamasından sonra silinecektir (bu meşru nedenler için daha fazla saklama için yasal dayanak genellikle Madde 6 (1) f GD'dir. 6 (1) lit. f GDPR).

İş başvuruları ile ilgili özel not: Başvurular yalnızca ayrı başvuru/kariyer portalımız üzerinden yapılmalıdır. Diğer yollarla alınan tüm başvurular işleme alınmadan silinecektir.

4. Online mağaza kullanımı

Web sitemizin korumalı alanında kişisel kimlik bilgilerinizle kayıt olabilir ve oturum açabilirsiniz. Online mağaza sadece sınırlı ölçüde misafir erişimi ile kullanılabilir.

Çevrimiçi mağazayı kullanırken, istatistiksel amaçlar için günlükler oluşturulur ve işlenir:

-        IP adresi

-       Tarayıcı, işletim sistemi, yüklü eklentiler ve ekran çözünürlüğü

-       Sayfalarda geçirilen süre

-       Online mağazada oturum açın

-        Ürünler hakkında gelen soru sayısı

-        Münferit ürünler için fiyat talebi sayısı

-        Sipariş sayısı

-        Kullanılmayan/terk edilmiş alışveriş sepetleri

Yukarıda belirtilen veriler tarafımızca Madde 6 (1) p 1 f GDPR uyarınca meşru menfaatimiz temelinde işlenmektedir. 6 (1) p. 1 lit. f GDPR uyarınca aşağıdaki amaçlar için işlenmektedir:

-       İnternet varlığının sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasını sağlamak,

-       İnternet varlığımızın rahat bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

-       Sistem güvenliği ve kararlılığının değerlendirilmesi,

-       Kötüye kullanım tespiti ve

-       diğer idari amaçlar için.

Yasadışı veya işletmeye zarar veren belirli kullanım belirtilerinin farkına varırsak, bu verileri geriye dönük olarak kontrol etme hakkımızı saklı tutarız. Veriler, amaca ulaşmak için artık gerekli değilse derhal, ancak en geç 90 gün sonra silinecektir.

Çevrimiçi mağazaya kişiselleştirilmiş erişim yalnızca bizde kayıtlı olan müşteriler tarafından kullanılabilir. Erişim talebi ya çevrimiçi mağazanın kayıt formu aracılığıyla ya da sorumlu müşteri hizmetleri temsilcisine yapılan bir talep aracılığıyla yapılmıştır. Online mağazada hesap oluşturduktan sonra, müşteri ilgili giriş bilgilerini alır ve bu noktadan sonra online mağazayı kullanabilir. Online Mağazaya kaydolduktan sonra, kullanıcı ‑verilerini bağımsız olarak yönetebilir. Kayıt için gerekli veriler tarafımızca Madde 6'ya dayanarak işlenecektir. 6 Para. 1 lit. b GDPR temelinde işlenecek ve amaca ulaşmak için artık gerekli olmadıklarında derhal, ancak sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra en geç 3 yıl içinde silinecektir.

Misafir erişimi de mümkündür, ancak kullanıcıya yalnızca sınırlı seçenekler sunar. Misafir erişimi kapsamında kişisel verilerin (unvan, isim, iletişim bilgileri) sağlanması kullanıcının kendisi tarafından mümkündür, ancak zorunlu değildir. Sorgular yalnızca bağlı bir satış ortağına / bayiye yapılabilir. Çevrimiçi mağazanın diğer işlevleri kullanılamaz. Gönüllü olarak yatırdığınız verileri Madde 6'ya dayanarak işliyoruz. 6 para. 1 lit. a GDPR. Veriler, amaca ulaşmak için artık gerekli değilse derhal, ancak en geç 183 gün sonra silinecektir.

Müşterinin talebi üzerine, çevrimiçi mağazada çerezlerin ayarlanması şeklinde ek veri işleme gerektiren konfor işlevleri etkinleştirilebilir. Bu konfor işlevleri esas olarak çevrimiçi mağazaya kayıt ve alışveriş sepetlerinin kullanımı ile ilgilidir.

Kayıtlı kullanıcılar için alışveriş sepetleri süresiz olarak saklanır ve yalnızca kullanıcının kendisi tarafından silinir. Bir misafir hesabı aracılığıyla oluşturulan alışveriş sepetleri, amaca ulaşmak için artık gerekli olmadıklarında derhal, ancak en geç 183 gün sonra silinecektir.

Online mağazadaki tüm işlem verileri kaydedilir ve saklanır:

-        IP adresi

-        Tarayıcı, işletim sistemi, yüklü eklentiler ve ekran çözünürlüğü

-        Sayfalarda geçirilen süre

-        Kullanıcı hesabı

-        Alışveriş sepeti içeriği

-        Uygunluk kontrollerinin yapılması

-        Emirlerin yerine getirilmesi

Ticari işlemlerin işlenmesi için gerekli veriler tarafımızca Madde 6 (1) bendi temelinde işlenir. 6 (1) lit. b sözleşme yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için GDPR, Art. 6 (1) lit. c GDPR yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi için ve Art. 6 (1) f DSGVO. Meşru menfaatimiz aşağıdaki amaçlardan oluşmaktadır:

-        Online mağazanın sorunsuz bir bağlantı kurulumunun sağlanması,

-        Online mağazamızın rahat bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

-        Sistem güvenliği ve kararlılığının değerlendirilmesi,

-        İstismarın tespiti ve önlenmesi ve

-        İşe zarar veren eylemlere karşı koruma.

Yasadışı veya işletmeye zarar veren belirli kullanım belirtilerinin farkına varırsak, bu verileri geriye dönük olarak kontrol etme hakkımızı saklı tutarız. Veriler, amaca ulaşmak için artık gerekli olmadığında derhal silinecektir. Kullanılabilirlik kontrolleri durumunda, bu en geç 2 yıl sonradır. Başarılı siparişler durumunda, veriler ERP sistemine taşınacak ve en geç 3 yıl sonra çevrimiçi mağazadan silinecektir. Diğer tüm durumlarda, verileriniz yukarıda belirtilen ilgili amaçlar için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler en geç sözleşme ilişkisinin sona ermesinden ve yasal saklama sürelerinin sona ermesinden sonra silinecektir.

Online mağazada şikayetleri girebilir, şikayetin işlenmesini takip edebilir ve sitemizdeki sorumlu irtibat kişisiyle iletişim kurabilirsiniz. Şikayet sürecinin kaydı tutulur.

Şikayetlerin işlenmesi için gerekli veriler tarafımızca Madde 6'ya dayanarak işlenir. 6 para. 1 lit. b GDPR ve Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Meşru menfaatimiz, şikayetlerin uygun şekilde işlenmesini sağlamak ve kötüye kullanıma karşı korumaktır.

Veriler, amaca ulaşmak için artık gerekli olmadığında derhal, ancak şikayet kapatıldıktan sonra en geç 90 gün içinde silinir. "Taslak" durumundaki şikayetler 28 gün sonra zaten silinir.

Online mağaza için sipariş işleme sözleşmesi imzaladığımız hizmet sağlayıcıları kullanıyoruz.

Yukarıda belirtilen amaçları yerine getirmek için kişisel verilerinizin Rheinmetall Group bünyesindeki diğer şirketlere aktarılması gerekebilir. Veri aktarımı aşağıdakiler temelinde gerçekleşir

Madde 6'ya göre meşru menfaatimiz. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR uyarınca size hizmetlerimizin bütünsel bir yelpazesini sunabilmek.

5. "myMotorservice" müşteri portalı

Web sitemizin korumalı alanına kaydolabilir ve kişisel kimliğinizi kullanarak giriş yapabilirsiniz.

myMotorservice kullanılırken aşağıdaki verilerin günlükleri oluşturulur ve işlenir:

-        IP adresi

-        Tarayıcı, işletim sistemi, yüklü eklentiler ve ekran çözünürlüğü

-        Sayfalarda geçirilen süre

-        myMotorservice'te oturum açın

İndirme alanından görüntüleri indirdiğinizde, aşağıdaki veriler de toplanır:

-        İndirme tarihi

-        myMotorservice kullanıcı adı

-        Dosya adı

-        Dosya başlığı

-        Yol

Yukarıda belirtilen veriler tarafımızca Madde 6 (1) p 1 f GDPR uyarınca meşru menfaatimiz temelinde işlenmektedir. 6 (1) p. 1 lit. f GDPR uyarınca aşağıdaki amaçlar için işlenmektedir:

-        İnternet varlığının sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasını sağlamak,

-        İnternet varlığımızın rahat bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

-        Sistem güvenliği ve kararlılığının değerlendirilmesi,

-        Suistimal tespiti ve önlenmesi

-        İş dünyasına zarar veren eylemlere karşı koruma ve

-        diğer idari amaçlar için.

Buna ek olarak, indirme davranışına ilişkin günlük verileri de şirket içi istatistiksel amaçlar için anonimleştirilmiş biçimde işlenir.

Yasadışı veya işletmeye zarar veren belirli kullanım belirtilerinin farkına varırsak, bu verileri geriye dönük olarak kontrol etme hakkımızı saklı tutarız. Veriler, amaca ulaşmak için artık gerekli olmadıklarında derhal silinecek, ancak en geç 10 yıl sonra her yılın sonunda adresinden silinecektir.

myMotorservice'e kişiselleştirilmiş erişim sadece bizde kayıtlı olan müşteriler tarafından kullanılabilir. Erişim, ya müşteri portalındaki kayıt formu aracılığıyla ya da sorumlu müşteri danışmanına bir talep göndererek talep edilir. Müşteri portalında hesap oluşturulduktan sonra, müşteri ilgili giriş bilgilerini alır ve bu noktadan itibaren müşteri portalını kullanabilir. Müşteri portalına giriş yaptıktan sonra, kullanıcı verilerini bağımsız olarak yönetebilir. Kayıt için gerekli veriler tarafımızca Madde 6 Para. 6 Para. 1 lit. b GDPR temelinde işlenir ve amaca ulaşmak için artık gerekli olmadığında derhal, ancak sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra en geç 3 yıl içinde silinir.

Müşterinin talebi üzerine, müşteri portalında çerezlerin ayarlanması şeklinde ek veri işleme gerektiren konfor işlevleri etkinleştirilebilir. Bu konfor fonksiyonları temel olarak dil seçimi veya çerez banner'ları gibi ayarlarınızı kaydetmekle ilgilidir, böylece bunları tekrar tekrar yapmak zorunda kalmazsınız. Veriler, amaca ulaşmak için artık gerekli olmadığında derhal, ancak en geç 90 gün sonra silinir.

"myMotorservice" için sipariş işleme sözleşmesi imzaladığımız hizmet sağlayıcıları kullanıyoruz.

Yukarıda belirtilen amaçları yerine getirmek için kişisel verilerinizin Rheinmetall Group bünyesindeki diğer şirketlere aktarılması gerekebilir. Veri aktarımı, Madde 6 uyarınca meşru menfaatimiz temelinde gerçekleşir. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR uyarınca size kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunabilmek için.

6. Eklentiler ve gömülü işlevler / içerik

6.1 Ekli YouTube videosu

Seçilen YouTube videolarının doğrudan web sitemizde oynatılmasını sağlamak için YouTube video platformunun işlevsel ve içerik öğelerini web sitemize entegre ediyoruz. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulmasını ve YouTube çerezlerinin kullanılmasını gerektirir (ayrıca bkz. Bölüm II.2.2).

YouTube'un (https://www.YouTube.com) hizmet sağlayıcısı, ana şirketi ABD merkezli Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD) olan Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda) şirketidir. Sağlayıcının gizlilik bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir: https://policies.google.com/privacy .

YouTube videoları, YouTube'un genişletilmiş veri koruma modu olarak adlandırılan modda gömülüdür. Bu mod, YouTube ile bağlantının yalnızca video aktif olarak oynatıldığında kurulmasını sağlar. Bundan önce YouTube ile bağlantı kurulmaz ve dolayısıyla YouTube'a veri aktarımı olmaz.

Gömülü bir YouTube videosuna tıkladığınızda, video oynatımı için gerekli olan veri aktarımı ve çerez kullanımına açık onayınızı verebileceğiniz ayrı bir bilgi penceresi gösterilecektir ("KABUL ET" düğmesi). Çerez başlığındaki işlev çerezlerinin veya tüm çerezlerin/işlevlerin kullanımını daha önce kabul ettiyseniz, bu ayrı bilgi penceresi artık görüntülenmeyecektir. Bilgi penceresindeki veya çerez başlığındaki seçiminiz, sonraki web sitesi ziyaretleri için de kaydedilecektir. Saklama süresi hakkında daha fazla bilgiyi YouTube altındaki çerez başlığında bulabilirsiniz.

Ekli YouTube videosunu oynatırken, YouTube ile bir bağlantı kurulur ve bu sırada diğer şeylerin yanı sıra IP adresiniz iletilir. Buna ek olarak, terminal cihazınızda YouTube çerezleri de ayarlanır ve bunlar YouTube tarafından pazar araştırması ve pazarlama amacıyla kullanım davranışınızı analiz etmek için de kullanılabilir. Aynı zamanda YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube'un gezinme davranışınızı kişisel profilinize atamasını sağlayabilirsiniz. Bunu, diğerlerinin yanı sıra, YouTube hesabınızdan çıkış yaparak önleyebilirsiniz. Kullanılan çerezlerle ilgili ayrıntıları çerez başlığında bulabilirsiniz.

Ekli YouTube videosunu oynatarak (çerez başlığında veya bildirim penceresinde önceden ilgili seçim yapıldıktan sonra), Madde 6 (1) lit a GDPR ve Madde 25 (1) TTDSG uyarınca açık ve gönüllü onayınızı vermiş olursunuz. 6 (1) lit. a GDPR ve § 25 (1) TTDSG uyarınca bu veri işleme ve YouTube tarafından bu çerez kullanımı için açık ve gönüllü onayınızı vermiş olursunuz. YouTube'un bu veri işlemesi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

ABD'ye veri aktarımı hakkında not: YouTube, ABD şirketi Google'ın bir hizmeti olduğundan, verilerinizin ABD'ye aktarılması göz ardı edilemez. Bu nedenle, bağlantılı YouTube videosunu oynatarak, aynı zamanda Madde 49 (1) lit. a GDPR uyarınca açıkça onay vermiş olursunuz. 49 (1) lit. a GDPR uyarınca YouTube veya Google tarafından toplanan verilerinizin Google tarafından ABD'de de işlenebileceğini açıkça kabul etmiş olursunuz. ABD, Avrupa Adalet Divanı (ECJ) tarafından AB standartlarına göre yetersiz veri koruma seviyesine sahip bir ülke olarak sınıflandırılmıştır. 

6.2 Google Etiket Yöneticisi

Bu web sitesi ayrıca Google Analytics kullanımını etkinleştirmek için Google Tag Manager'ı kullanır. Ancak, bu yalnızca çerez başlığında önceden açık seçiminizle gerçekleşir (Madde 6 (1) lit a GDPR ve Madde 25 (1) TTDSG uyarınca onay). 6 (1) lit. a GDPR ve § 25 (1) TTDSG uyarınca onay). Bu konuda daha fazla bilgiyi bölüm II.2.3'te bulabilirsiniz.

Google Tag Manager, web sitesi etiketleri olarak adlandırılan etiketleri yönetebilir. Google Tag Manager, Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda) tarafından işletilmektedir. Google Etiket Yöneticisi yalnızca etiketleri uygular, ancak kendisi herhangi bir kişisel veri toplamaz. Google Etiket Yöneticisi diğer etiketleri tetikler ve bunlar da veri toplayabilir (burada: Google Analytics, bkz. Bölüm II.2.3).

6.3 CV Eşleştirme Aracı

Kariyer sayfamızda, CV'nizi ilan edilen iş pozisyonlarımızla eşleştirmek için bir CV eşleştirme aracı kullanma seçeneğiniz vardır. Özgeçmişinizi orada verilen yükleme düğmesini kullanarak yükleyebilirsiniz. Bu CV eşleştirme aracının kullanımı için, burada gösterilen veri koruma bilgileri ek olarak ve özellikle geçerlidir.

7. İş ilanları ve kariyer- sayfaları

"Kariyer" bölümümüzde Rheinmetall Group'taki kariyer fırsatları hakkında birçok bilginin yanı sıra açık pozisyonlara ve giriş seviyesi fırsatlara genel bir bakış bulacaksınız. Diğer şeylerin yanı sıra, iş başvurusunda bulunma seçeneğiniz de vardır. İlgili ilanın başvuru düğmesine ("Şimdi Online Başvur!" / "Jetzt Online Bewerben!") tıkladığınızda, ayrı bir Veri Koruma Bilgisinin geçerli olduğu ayrı kariyer / işe alım platformumuza (bağımsız web sitesi) yönlendirileceksiniz ve buna buradan da erişebilirsiniz.

İş başvuruları sadece kariyer platformumuz üzerinden kabul edilmektedir!

8. Verilerinizin silinmesine ilişkin genel bilgiler

Genel olarak, tarafımızdan işlenen veriler, işleme amacına ulaşmak için artık gerekli olmadığında, işleme amacı yerine getirildiğinde veya artık geçerli olmadığında veya vermiş olabileceğiniz herhangi bir izni iptal ettiğinizde yasal gerekliliklere uygun olarak silinecektir. Buna ek olarak, Madde 17 GDPR uyarınca ilgili bir silme talebinde bulunmanız halinde verilerinizi sileceğiz. 17 GDPR uyarınca veya - GDPR Madde 6 (1) f bendi uyarınca meşru menfaatlere dayalı işleme durumunda. 6 (1) lit. f GDPR uyarınca meşru menfaatlere dayalı işleme durumunda - bu işleme Madde 21 uyarınca itiraz ederseniz. 21 GDPR (haklarınız hakkında daha fazla bilgi bu veri koruma bilgilerinin IV. bölümünde bulunabilir).

Ancak, verilerinizin silinmesi yasal saklama süreleri veya tarafımızca saklanması için diğer haklı nedenlerle engellenebilir. Yasal olarak saklamakla yükümlü olduğumuz veriler, bu saklama süreleri sona erdikten sonra silinecektir. Çelişen meşru saklama nedenleri nedeniyle saklamaya devam ettiğimiz veriler (örneğin, GDPR Madde 17 (3) lit. e veya GDPR Madde 21 (1) uyarınca yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için), bu meşru saklama nedenlerinin geçerliliği sona erdikten sonra silinecektir.

Verilerinizin yasal olarak izin verilen başka saklama amaçları nedeniyle silinmemesi durumunda, işlenmesi bu amaçlarla sınırlı olacaktır, işlenmesi bu amaçlarla sınırlı olacaktır.

Verilerinizin belirli bir şekilde saklanması veya silinmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgileri Bölüm II "Web sitemizdeki veri işleme faaliyetleri "nin münferit bölümlerinde bulabilirsiniz.

9. Bağlantılar

Bu web sitesinde, Rheinmetall Group'un çevrimiçi veya sosyal medya varlıklarına bağlantılar bulabilirsiniz (web sitesinin altbilgi/alt bölümündeki ilgili simgelere bakın).

İlgili simgeye veya bağlantıya tıklamak sizi ilgili harici çevrimiçi veya sosyal medya platformuna götürür. Burada saklanan veri koruma bilgileri ilgili mevcudiyet için geçerlidir. İlgili simgeye/bağlantıya tıklamak, tarafımızdan platformların harici operatörlerine herhangi bir veri aktarımına neden olmaz.

Sosyal medya varlıklarımız için gizlilik bilgileri de burada bulunabilir.

 

III. Teknik ve organizasyonel önlemler

Riske uygun bir güvenlik düzeyi sağlamak için, teknolojinin geldiği noktayı, uygulama maliyetlerini ve işlemenin niteliği, kapsamı, bağlamı ve amaçlarının yanı sıra gerçek kişilerin hakları ve özgürlükleri için değişen olasılık ve ciddiyetteki riskleri göz önünde bulundurarak, yasal gerekliliklere uygun olarak uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygularız.

Bu önlemler, özellikle, verilere fiziksel ve elektronik erişimin yanı sıra verilere erişim, girdi, ifşa, kullanılabilirlik ve ayırma işlemlerini kontrol ederek verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumayı içerir. Ayrıca, veri sahiplerinin haklarının kullanılabilmesini, verilerin silinebilmesini ve verilere yönelik tehditlere yanıt verilmesini sağlamak için prosedürler oluşturduk. Bunlara ek olarak, donanım, yazılım ve prosedürlerin geliştirilmesi veya seçilmesi sürecinde gizlilikle ilgili hususları Tasarımda Gizlilik ve Varsayılan Gizlilik ilkelerine uygun olarak zaten dikkate almaktayız.

SSL şifreleme (https): Aktarılan verilerinizi düzgün bir şekilde korumak için bu web sitesi SSL şifrelemesi olarak adlandırılan bir yöntem kullanmaktadır. Bu tür şifrelenmiş bağlantıları, tarayıcınızın adres satırındaki sayfa bağlantısındaki (URL) "https://" ön ekinden tanıyabilirsiniz. Şifrelenmemiş sayfaların önünde "http://" ibaresi bulunur.

Bu SSL şifrelemesi sayesinde, bu web sitesine ilettiğiniz hiçbir veri - örneğin sorularınız için - başka önemli çabalar olmadan üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

IV. Sizin haklarınız

Bir veri sahibi olarak, GDPR kapsamında, özellikle GDPR'nin 15 ila 21. maddelerinden kaynaklanan çeşitli haklara sahipsiniz:

Bilgilendirilme ve erişim hakkı (GDPR Madde 15): Yasal hükümlere uygun olarak, kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimiz ve ne ölçüde işlediğimiz konusunda bilgi talep etme hakkına sahipsiniz.

Düzeltme hakkı (GDPR Madde 16): Yasal hükümlere uygun olarak, kendinizle ilgili yanlış veya eksik verilerin düzeltilmesini veya tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Silme hakkı (GDPR Madde 17): Yasal hükümlere uygun olarak, kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Not: Verilerinizin derhal silinmesine, yasal saklama yükümlülükleri veya daha fazla işleme için diğer haklı nedenler karşı çıkabilir.

Veri işlemeyi hakkı (GDPR Madde 18): Yasal hükümler uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği hakkı (GDPR Madde 20): Yasal hükümlere uygun olarak, kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve - teknik olarak mümkün olduğu ölçüde - başka bir denetleyiciye aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

İtiraz hakkı (GDPR Madde 21): Yasal hükümler uyarınca, veri işlemenin meşru menfaatler temelinde gerçekleştirilmesi koşuluyla, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle kişisel verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz (bkz. 6 (1) lit. e veya lit. f GDPR).

Kişisel verileriniz doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa, bu tür doğrudan pazarlama ile bağlantılı olduğu sürece profil oluşturma da dahil olmak üzere bu tür işlemlere istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Onaylar için geri çekme hakkı (Madde 7 paragraf 3 GDPR): Vermiş olduğunuz herhangi bir onayı, neden belirtmek zorunda kalmadan, gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir rızanın geri çekilmesi, geri çekme zamanına kadar rıza temelinde gerçekleşen işlemenin yasallığını etkilemez.

 

Haklarınızı kullanmak için lütfen iletişime geçin:

MS Motorservice International GmbH Wilhelm-Maybach-Strasse 14-18
74196 Neuenstadt, Almanya
E-posta adresi: info@rheinmetall.com

Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı (GDPR Madde 77 (1)): Yasal hükümlere uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesinin GDPR'yi ihlal ettiğini düşünüyorsanız, özellikle ikamet ettiğiniz, çalıştığınız veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devlette seçtiğiniz bir veri koruma denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

V. Diğer

Yasal durumdaki veya tarafımızca gerçekleştirilen veri işlemedeki değişikliklerin gerekli kılması halinde bu Veri Koruma Bilgilerini uyarlayabiliriz.

Ziyaretiniz sırasında halihazırda görüntülenen Veri Koruma Bilgileri geçerlidir. Gerektiğinde ve mümkün olduğunda, katılımınızı (örneğin yenilenmiş onay) veya bireysel bildiriminizi gerektiren herhangi bir değişiklik olması halinde sizi bilgilendireceğiz.

Bu gizlilik bilgilerinde diğer şirket ve kuruluşların adreslerini ve iletişim bilgilerini verdiğimiz durumlarda, adreslerin zaman içinde değişebileceğini lütfen unutmayın.

Bu gizlilik bilgilerinin durumu: 20 Mart 2023

 

Newsletter

You have the option to order our newsletter. We use the so-called double opt-in procedure to prove your consent. For this purpose, you enter your e-mail address, whereupon you will receive an e-mail from us for further confirmation. After the registration process, you will receive information according to your selection, e.g. about products, services, events and other interesting information from our company. Should you wish to unsubscribe from the newsletter, you will receive a corresponding link in each newsletter. For the dispatch we use the service provider "Inxmail", Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Germany. We have concluded an order processing agreement with this provider.

For the registration of the newsletter we process the following personal data from you:

-        E-mail address

Optionally, you can specify the following:

-       Title

-       First name

-       Last name

-       Company

-       Street

-       Postal code

-       City

-       Company

-       Country

Within the scope of the newsletter, e.g. cookies or so-called web beacons are used (e.g. tracking pixels). This measures the reach of our newsletter. We can track how you react to our newsletter, e.g. which link you click on within our newsletter. 

The legal basis for the processing of this personal data is your consent pursuant to Art. 6 (1) a) GDPR. Likewise, this is the legal basis for the range measurement.

For the implementation of the double opt-in procedure, we process the following personal data:

-       IP address

-       Timestamp

We need this data to be able to provide proof of your consent. We have a legitimate interest in this according to Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. In addition, we have an interest in protecting our newsletter mailing from misuse.

Your registration data for the newsletter dispatch will be stored until you revoke your consent or until the purpose of the newsletter dispatch has been achieved.

In case of unsuccessful registration, your data will be deleted after 7 days at the latest.

Right of withdrawal: You can withdraw your consent at any time. To do this, click the link in a newsletter.

You are under no legal or contractual obligation to provide the data. However, failure to provide the data may result in you not being able to use the service or not being able to use it to its full extent.

Automated decision-making does not take place, nor are profiles created from the data (so-called profiling).


Status of this privacy information: March 20, 2023

Selvili Sokak No 2

Helis Beyaz Ofis İş Merkezi / A Blok - No 311

Yeşilbağlar Mahallesi

34893 Istanbul

Türkiye

Telefon: +90 216 488 18 70

Faks: +90 216 488 18 72

Erdinc.Oerencik@de.kspg.com
© 2024 BF Engine Parts L.C