jumpToMain

Valfler ve valf aksesuarlari

Isiya dayanikli hassasiyet

Motorservice, yedek parça piyasası için TRW Engine Components firmasının global distribütörüdür. Gereken her yerde yüksek güvenlik sağlayan kanıtlanmış kalite.

935
18910
Technipedia Valf düzeni

Valfler

Valfler genellikle dört zamanlı motorlarda yük değişiminin kumanda edilmesi amacıyla kullanılır. Valfteki valf diski, kapalı durumdaki giriş veya çıkış kanalı ile silindir kapağındaki valf yuvası arasında sızdırmazlığı sağlar. Motor yüküne ve kullanım türüne bağlı olarak valflerde çok çeşitli ek donanımlar yer alır, örn. valf diskinde ve valf şaftı uçlarında ekstrem koşullar altında bile güvenli bir motor çalışmasını ve uzun ömürlülüğü garanti etmeyi sağlayan sertleştirme ve zırh. 

Motorservice, 8000'in üzerinde uygulama için 1100'den fazla valfin yer aldığı ve sürekli olarak genişlemeye devam eden bir ürün yelpazesine sahiptir.

925

Supap kılavuzları

Supap kılavuzunun görevi, valf şaftına etki eden yanal kuvvetleri sönümlemektir. Supap kılavuzu, valfi supap yuvası segmanına ortalar ve ısının bir kısmını valf başından valf şaftı aracılığıyla silindir kapağına gönderir. 

Motorservice, 3500'in üzerinde uygulama için 800'den fazla supap kılavuz tipinin yer aldığı geniş bir supap kılavuzu yelpazesine sahiptir.

926

Valf konik parçaları

Valf konik parçaları, emniyete alma ve kilitleme parçaları olarak kullanılır. Valf yayı çanağını sıkı alıştırma yöntemiyle valfe bağlarlar ve böylece valf yayını ön gerilim altında tutarlar. Valf konik parçaları birer aşınma parçasıdır ve valfler değiştirildiğinde bunlar da her zaman birlikte değiştirilmelidir. Motorservice tüm yaygın valf şaftı uçları için gerekli olan konik parçaları programında bulundurur.

927

Supap yuvası segmanları

Valfler ile birlikte supap yuvası segmanları da silindir kapağının yanma odası için sızdırmazlık sağlar. Burada gri (pik) döküm veya sinter metalden üretilen supap yuvası segmanları, valfin silindir kafasına girmesini/gömülmesini önler ve ısının valften uzaklaşmasını sağlar. 

Supap yuvası segmanları motor tipine göre değil, ölçülere göre seçilir. Motorservice, yelpazesindeki değişik ölçülere sahip 400'ün üzerindeki segman ile yaygın kullanılan tüm motorlar için neredeyse sınırsız bir kullanım olanağı sunar.

928

Valf kumanda elemanları

Valf düzeninde mükemmel bir onarım gerçekleştirilebilmesi için genellikle anahtarlama kolu, tablalı itecek veya hidro itecek gibi kumanda elemanlarının ve itici çubukların da değiştirilmesi gerekir. Tüm valf kumanda elemanları Motorservice'den ayrı olarak temin edilebilir.

929

Ayrıntılı bilgiler

Supap gaydı düşük sürtünme ve yüksek termal iletgenlik niteliği taşıyan malzemelerden yapılır. Bu konuda özellikle gri dökme demir, perlitli yapı ve pirinç malzemesi ile birlikte özel alaşımlı elementler kalitesi kanıtlamış malzemelerdir.

G1

Gri dökme demir ile birlikte perlitli micro yapıdadır. Bu malzeme yüksek aşınma direnci gösterir ve normal çalışma yükleri için rehbere bağlılığı uygundur.

G2

Gri dökme demir ile birlikte perlitli micro yapıdadır ve yüksek fosfor içeriğine sahiptir. Fosfidin ağ biçimindeki dağılımı yüksek aşınma direnci ve sınır değerlerindeki yağlama koşulları altında gelişmiş işlem sonucu meydana getirir. Orta düzeyde yüklemelerin söz konusu olduğu uygulamalar için uygundur.

G3

Gri dökme demir ile birlikte perlitli micro yapı, yüksek fosfor ve krom içeriklidir. Çok yüksek turbo şarjlı motorlar için uygundur.

B1

Bakır-Çinko-Alüminyum (CuZnAl) alaşımlıdır. Bu malzeme çok yüksek aşınma dirençli ve düşük sürtünmeli çalışma özelliği gösterir. Normal düzeyde yüklemelerin söz konusu olduğu supap gaydları için uygundur.

D = Dış Çap
d1 = Flanş Çapı
d = Delik Çapı
L = Toplam Uzunluk

931

Teknik Bilgi

Supap gaydı silindir kapağına tatlı sıkı veya ara geçme olarak takılır. Supap gaydı, silindir kapağın yatak boşluğuna doğru preslendiğinde, yatak deliği, çekme gerilmesine maruz kaldığı halde supap gaydı radyal olarak basma kuvveti etkisinde kalacaktır. Nihai deformasyon, yatak deliği çapı ve gaydın dış çapı ve her iki komponentin sertliğine bağlıdır. Yatak duvarı sertliğinde büyük farklar gösteriyorsa supap gaydının deformasyonu gaydın uzunluğu boyunca oldukça farklı olabilir.

Montaj

Supap gaydlarının takılması ve sökülmesi esnasında silindir kapağın doğru ısıtılmış olduğundan emin olunuz (motor imalatçısı tarafından yayınlanan talimatlara bakınız). Supap gaydlarının ilaveten soğutulması montaj işlemini kolaylaştıracaktır.

Montaj Sonrası

Supapı supap gaydına takmadan önce gayd deliğinin silindirik olduğunu ve gayd uzunluğu boyunca uygun bir çap değerine sahip olduğunu kontrol ediniz.

 

Supap Gaydı ve Supap Sapı arasındaki Açıklık değerleri:

Sap çapı Açıklık: Emme Supapı Açıklık: Egzoz Supapı
6 to 7 mm 10 - 40 μm 25 - 55 μm
8 to 9 mm 20 - 50 μm 35 - 65 μm
10 to 12 mm 40 - 70 μm 55 - 85 μm

Tanınmış motor üreticileri tarafından imal edilen yeni nesil motorlarda sinterlenmiş malzemeden yapılmış bagalar kullanılmaktadır. Yanma odasında bagalarda aşırı hararetten ve mekanik etkenlerden dolayı oluşan birim şekil değişimleri ancak uygun döküm preslerinde üretilen malzemelerle telafi edilebilir. Kolbenschmidt bu nedenden dolayı sinterlenmiş malzemeler üretmektedir. Bu noktada baga malzemesi olarak iki farklı malzeme kombinasyonunun kullanılması gelecekteki motorlarda daha çok yaygınlaşacaktır.
 

Sinterlenmiş Metal Bagalar

HM Serisi Yarı Bitmiş

(yüksek işlenebilirlik için)
Bu malzeme kombinasyonu malzemenin kusursuz işlenebilme kabiliyeti ile karakterize edilebilir. Sinterlenmiş HM baga çelik alaşıma giydirilmiş tungsten karbürden oluşmaktadır. Bu yöntem yüksek sertlik ve iyi işlenebilme gibi biraraya gelmesi olanaksız olan malzeme özelliklerini biraraya getirebilir. İlave olarak HM serisi iyi bir aşınma ve ısı direncine sahiptir. Bu özel işlenebilir malzeme doğal emişli motorlar ve turbo şarjlı motorlar için tasarlanmıştır.

HT Serisi Yarı Bitmiş

(yüksek Sıcaklık Dirençli)
Malzeme kombinasyonu yüksek sıcaklıklardaki aşınmaya karşı olan direnç ile karakterize edilir. Sinterlenmiş HT bagalar, özellikleri nedeniyle, tungsten karbürden yapılan takım çeliklerine yaklaşmaktadır. Sıkıca gömülü kayganlaştırıcı maddelerdeki yüksek miktar nedeniyle bu segmanlar yüksek performanslı, süper şarjlı ve ağır yük otto ve dizel motorlar için özellikle uygundur. Bu motorlardaki yüksek yüklenmeye rağmen valf yuvası segmanının valfe "mikro kaynaklanması" önlenmektedir. HT valf yuvası segmanının kullanım alanı özellikle ağır yük motorları kapsamaktadır. Martenzitik bir matriste iyi şekillendirilmiş özel karbürlerin yer aldığı yüksek alaşımlı bir malzemedir. CNG, LPG ve Flex Fuel gibi kuru yakıtlar için geliştirilmiştir.

HT+ Serie semi finished

(high temperature and high wear resistance - çok yüksek sıcaklık ve aşınma dayanıklılığı) 
Bu malzeme kombinasyonu aşınmaya karşı çok yüksek derecede dayanıklıdır ve ayrıca aşırı yüksek sıcaklık değerlerinde de bu dayanıklılığını korur. HT+ valf yuvası segmanlarının materyal bileşimi, yüksek aşınma dayanıklılığına rağmen, kesim materyalinde orta derecede bir zorlanma ve kolaylaştırılmış bir işleme elde edilecek şekilde ayarlanmıştır. Volfram karbürden mamul seramik alet çeliği ile sıkıca gömülü kayganlaştırıcı maddelerdeki çok yüksek miktar kombinasyonu, özellikle LPG, CNG, propan gaz ve Flex Fuel gibi gaz uygulamalarında meydana gelen kuru yanmalar için uygundur. Örneğin yüksek performanslı otto ve dizel motorlar için bir kullanım da mümkündür. Ayrıca HT+ valf yuvası segmanı çok iyi bir ısı iletkenliği ile karakterize olup, bu motorların yüksek yüklenmelerine rağmen, valf yuvası segmanının valfe "mikro kaynaklanması" önlenmektedir.

Çelik Bagalar

G1 Serisi Bitmiş

(yüksek sıcaklık dirençli) 
Krom ve molibden katkılı yüksek sıcaklıklı dökme demirden yapılmaktadır. G1 serisi oldukça geniş bir uygulama alanı için geliştirilmiştir ve temel olarak binek araçlarda kullanılmaktadır. Yapısındaki tavlanmış martenzit ve iyi şekillendirilmiş karbürle bu bagalar yoğun aşınmalar için mükemmel şekilde uyarlanmıştır. Bundan dolayı bu bagalar şekil değişimleri ve yüksek sıcaklıklar için yüksek dirençtedir.

G2 Serisi Bitmiş

(yüksek aşınma dirençli)
G2 serisi yüksek oranlarda molibden ve vanadyum katkılı yüksek aşınma dirençli dökme demir alaşımından yapılmaktadır. Bu malzeme kombinasyonu yüksek sıcaklıklardaki aşınma direnciyle bilinmektedir. 
 

  HM HT G1 G2 HT+
  Yüksek İşlenebilme Yüksek Isı Dirençli Yüksek Isı Dirençli Yüksek Aşınma Dirençli çok yüksek sıcaklık ve aşınma dayanıklılığı
Yakıt tipi / Yanma            petrol (kurşunsuz), 
dizel
petrol (kurşunsuz), 
dizel
petrol (kurşunsuz), 
dizel
petrol (kurşunsuz), 
Flex Fuel, dizel
Otto (kurşunsuz), Dizel, CNG, LPG, Propan gazı, Flex Fuel
Silindir 
kafası 
materyalleri        
Alüminyum, 
dökme demir
Alüminyum, 
dökme demir
Alüminyum, 
dökme demir
Alüminyum, 
dökme demir
Alüminyum, 
dökme demir
Motorlar      Düşükten normale kadar yüklenmeli düşük performanslı otto ve dizel motorlar Yüksek performanslı, süper şarjlı ve ağır yük otto ve dizel motorlar doğal emişli motorlar/ turbo şarjlı motorlar turbo şarjlı motorlar, 
atmosfer basınçlı binekten ağır vasıtaya araç grubu
LPG, CNG, Propan gaz, Flex Fuel gibi gaz uygulamaları; yüksek performanslı otto ve dizel motorları

Dikkat:

İlgili motora çok yüksek yüklerin uygulanması gibi zorlu kullanım koşulları, dikkate alınmalı ve motor onarımını yapan kişinin sorumluluğundadır.

Motor parçaları spesifikasyonunun seçimi, motoru onaran kişi tarafından dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir.

Emme Supaplar

  • Tek alaşım supaplar
  • Tek alaşım, oturma yüzeyi sertleştirilmiş supaplar
  • Tek alaşım, stellit dolgulu supaplar
  • Çift alaşım supaplar
  • Çift alaşım, stellit dolgulu supaplar

Egzoz Supaplar

  • Tek alaşım supaplar
  • Tek alaşım, stellit dolgulu supaplar
  • Çift alaşım supaplar
  • Çift alaşım, stellit dolgulu supaplar 

Tek Alaşım Supaplar

Tek alaşımlı supaplar, bir tane alaşımdan yapılmış supaplar olup yüksek ısıya dayanıklı veya düşük sürtünme özellikli olan alaşımdan yapılmış supaplardır.

Çift Alaşım Supaplar

Çift alaşım supaplar da yüksek ısıl dayanımlı, sertliği derecesi yüksek ve düşük sürtünme özellikli metallerin sürtünme kaynağı denilen yöntemle birleştirilmesiyle oluşan supaplardır.

Hollow supaplar

Hollow egzoz supaplarının başlıca kullanımı, özellikle hassas girinti/oyuk bölgelerindeki harareti düşürmektir ve bu nedenle içi sodyum ile dolgulanmıştır. Ağırlığın bu yöntemle hafifletilmiş olması bu durumu cazip ale getirir. Yalnızca bu sebeple bile kütlesi azaltılmış hollow, boş emme supzpları kullanılır.

Supap hararetini düşürmeyi başarabilmek için gövdenin %60’lık hacmi oyularak sodyum ile dolgulanmış ve sürtünme kaynağı işlemiyle kaynaklanmıştır. 97°C’taki sodyum eriyiği 0.97 g/cm³’lük yoğunluğa sahiptir ve mükemmel düzeyde ısı iletgenliğine sahiptir. Motorun çalışması esnasında sodyum sıvılaşarak önce geriye doğru akar ve sonra da eylemsizlik kuvvetiyle gövde içinde ileri doğru hareket eder.

Bu, tıpkı “çalkalama etkisi” gibi tercih edilen bir şeydir. Sodyum, motorun çalışması esnasında, yanmayla oluşan hararetin bir kısmını supap yüzeyinden gövdeye doğru aktarır. Oradaki hararet de supap gaydı boyunca dağıtılır. Supap yüzeyindeki sıcaklık, bu yolla, 80°C - 150°C kadar düşürülebilir.

932

Sodyum Dolgulu Hollow Supapların İşlenmesi

Sodyum dolgulu hollow supapların işlenmesi ve kesilip açılması yüksek tedbir gerektirir. Dolgu boşluğunun kazara açılmasını önlemek için özellikle dikkat edilir çünkü sodyum, suyla karıştırıldığında ya da delindiğinde şiddetli tepkime verir. Sodyum su ile tepkimeye girdiği zaman oksijen ve sodyumhidroksit açığa çıkarır.

Denetleme ve İmha

Hollow supapları ancak çok küçük miktarlarda fire verir. İzlenmesi gereken özel bir talimat yoktur. Eğer sodyum dolgulu supapları büyük miktarlarda denetlenip imha edilecekse soğutma sıvısı kullanmadan her iki sondaj deliği açılmalı ya da tam ortasından yarılarak açılmalı. Açılan supaplar so dolu bir kova içine konulmalı. Sodyumun zehirleyici/öldürü etkisini nötralize etmek için kimyasal tepkimeye girmesi ve tepkimenin bitmesi beklenmeli. Sonra da olağan biçimde çöpe ayrılarak hurdaya ayrılmalı.

Güvenlik Talimatları

Sodyum su ile tepkimeye girdiğinde yoğun bir tepkime gerçekleşeceği ve hidrojen açığa çıkacağı için nötralizasyon işlemi ya iyi havalandırılan bir odada ya da kapalı oda dışında yapılmalıdır. Cilt ve göz ile temasından her durumda kaçınılmalıdır. Sodyum, bu nedenle, ancak özel giysili-korumalı (eldiven, gözlük, vs) ve eğitimli kişilerce işlenebilir. Yıpratıcı-aşındırıcı metallerin ve patlayıcı gazların, özel güvenlik düzenlemeleri kapsamında ele alınması zorunludur.

Stellit Yüzlü ve Sertleştirilmiş Bagalar

Bilhassa egzoz supaplarında biriken termal gerilimin büyük kısmı aşağıya doğru aşınma yapar. Supap bagalarının güçlendirilmiş ya da sertleştirilmiş olması zorunluluğu bu nedenledir. Yüksek performan motorlarındaki emme supapları genellikle sertleştirilmiş indüksiyondur. Bagaların vurma ve aşınmasından bu nedenle kaçınmak gerekir.

933
3915

Supap Gövde Ucu

Supap tahriki (külbütör, dağıtıcı tabla, manivela) gerilimin büyük kısmını supap gövde ucunda biriktirir. Aşınmadan kaçınmak için supap gövde ucu olabildiğince sertleştirilmiş olmalıdır. Eğer supap gövde çeliği sertleştirilemezse stellit ile güçlendirilmeli ya da sertleştirme yastığı uç kısma kaynak yapılmış olmalıdır.

Montaj

Valflerin çalışma ömrü ve böylece motorun işlerliği önemli ölçüde doğru montaja bağlıdır. Montaj esnasında her zaman motor üreticilerinin montaj yönetmeliklerini ve ayar değerlerini de dikkate alın.

Çalışmalarda titizlik

Valfler dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Valfler, zımpara kağıdı ile işlenmemeli ve zımba ya da rakam zımbaları ile disk tabanında işaretlenmemelidir.

Montaj

Valfi silindir kafasına monte etmek için uygun bir alet kullanılmalıdır. Yeni valfler monte edildiğinde, her zaman yeni sıkma parçaları kullanılmalıdır. Valf yayı diskinin iç konisi, aşınma ve hasar olup olmadığına dair kontrol edilmelidir. Valf yayı kuvveti, motor üreticisinin sınır değer bilgilerine göre kontrol edilmelidir.

934

Maslak Mh. Büyükdere Cd. No: 237

Noramin İş Merkezi Kat: 1 / 118

34398 Sarıyer - Istanbul

Türkiye

Telefon: +90 (212) 285 42 65

Faks: +90 (212) 285 42 68

info@ms-motorservice.com.tr
© 2024 MS Motorservice İstanbul Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.