Diyagnoz (teşhis) bilgileri

Sizdirmazlik sorunlari ve piston segmani hasarlari

Yakit taşmasi

Aşırı yakıt dolması genellikle piston segmanlarında hasara neden olur. Aşınmış piston segmanlarına neden olan durumlar neden genellikle yanlış yorumlanır? Aşırı yakıt dolması durumunun nasıl oluştuğunu bu makalede okuyabilirsiniz.

Kirden kaynaklanan hasarlardan sonra, motora aşırı yakıt dolması nedeniyle oluşan hasarlar ve aşınmalar piston segmanlarında en sık görülen ikinci hasar sebebidir. Motora aşırı yakıt dolduğunda, silindir duvarındaki yağ tabakası, piston segmanları silindir duvarında metal metale sürtecek ve dvar kalınlığında çok hızlı bir kayıp olacak derecede etkilenir. Piston segmanlarının silindir duvarı ile metal teması (Şek. 1) sadece kısa süreli olarak ve istisnai durumlarda (örneğin soğuk çalıştırmada) gerçekleşebilir ve motorun diğer işletim durumları için yasaktır. Pistonların, piston segmanlarının ve silindir deliklerinin çalışma ömrü ciddi şekilde etkilenir ve önemli derecede kısalır. Normal durumda, silindir içinde kayan parçalar yağ tabakası sayesinde (metal teması olmayacak şekilde) birbirinden ayrılmıştır (Şek. 2). Buradaki yağ tabakası, silindir içinde kayan parçaların yüzeylerindeki pürüzlerden daha kalın olmak zorundadır. 

Motor çalışırken, yanma bozuklukları nedeniyle silindir duvarında sıklıkla yakıt birikir ve yakıt yoğuşması da görülebilir. Böylece yağ tabakası inceltilir veya yıkanır. Bu şekilde oluşan karışık sürtünme, piston segmanlarının birkaç bin kilometre sonra tamamen aşınmasına yol açar. Performans düşer ve motorun yağ tüketimi artar.


Karışık sürtünme, piston segmanlarında ve silindir yüzeyinde çok yüksek radyal aşınmaya neden olur. Bu aşınma, yağ sıyırma segmanının her iki sıyırma kenarında çok kolay görülebilir. Şek. 3'te bir tane yeni segman ve bir tane de karışık sürtünme sonucu aşınmış olan yağ sıyırma segmanı gösterilmiştir. Her iki sıyırma kenarı tamamen kaybolmuştur. Segmanın çıkarıldığı motorda aşırı yüksek yağ tüketimi söz konusu olmuştur. Sadece yağ sıyırma segmanları ile sınırlı kalmayan bu tür radyal aşınmalar, neredeyse her zaman motora aşırı yakıt dolması sonucu oluşur. 

Aşınma özellikle tüm pistonlarda eşit düzeyde olmadığı zaman, aşınmanın motora aşırı yakıt dolması nedeniyle oluşan karışık sürtünmeden kaynaklandığı söylenebilir. Hatta bu durum çok sık meydana gelir ve segmanların muhtemelen kötü malzeme kalitesi veya silindirin hatalı şekilde işlenmesi nedeniyle aşınmadığının bir göstergesidir. O zaman aşınma, sadece belli silindirlerde değil tüm pistonlarda ve piston segmanlarında eşit şekilde görülürdü.


Motora aşırı yakıt dolmasından dolayı karışık sürtünme aşınması hem benzinli hem de dizel motorlarda görülen bir hasardır. 

Benzinli motorda (özellikle de karbüratörlü eski motorlarda) sık olarak gerçekleşen kısa mesafeli sürüşler ve motor teklemesi ana nedenlerdir. Benzinli motorlar ilk çalışmada ve ısınma safhasında, çalışma sıcaklığındaki durumlarına kıyasla çok daha fazla yakıta ihtiyaç duyar. Sık olarak yapılan kısa mesafeli sürüşlerde, bazı durumlarda silindir duvarında yoğuşan ve yapışan yakıtın buharlaşamaması ve motor yağı ile birleşmesi söz konusu olabilir. Bunun sonucunda yağ incelir ve motor yağındaki viskozite kaybından dolayı karışık sürtünme meydana gelir. Benzinli motorda arızalı bujiler veya ateşleme bobinlerinden dolayı da motora aşırı yakıt dolar, çünkü yakıt ateşlenmez ve yakılamaz. 

Dizel motorlarda içeri püskürtülen yakıt, yanma odasında yüksek düzeyde sıkıştırılmış havada ateşlenir. Sıkıştırma olmadığında (kötü dolum) veya yakıt kalitesi kötü olduğunda ateşleme gecikmesi gerçekleşir, yakıt tam olarak yakılmaz ve yanma odasının içinde sıvı yakıt birikir.


Dizel motorda motora aşırı yakıt dolmasının diğer sebepleri

 • Hatalı ve sızdıran enjeksiyon memeleri
 • Enjeksiyon pompasında arıza ve hatalı pompa ayarı
 • Hatalı şekilde yerleştirilmiş ve monte edilmiş enjeksiyon hatları (titreşim oluşumu)
 • Sızdırmazlık yüzeylerinde sonradan işlem yapılması ve yanlış kalınlıkta silindir kapağı contalarının kullanılması sonucu oluşan yanlış piston çıkıntı ebadı nedeniyle mekanik arızalar (pistonun silindir kapağına çarpması)
 • Tıkanmış hava filtreleri nedeniyle kötü dolum
 • Bozuk veya aşınmış turbo nedeniyle kötü dolum
 • Aşınmış veya kırılmış piston segmanları nedeniyle kötü dolum
 • Kötü yakıt kalitesi (kötü kendiliğinden ateşleme ve yakıtın tam olarak yanmaması)

DIKKAT

Bu tür hasarlarda da, aşınmanın sadece belirli silindirlerde mi yoksa tüm silindirlerde mi olup olmadığı ayırt edilmelidir. Tüm silindirlerde hasar varsa, yakıt kalitesinin veya dolumun kötü olması gibi genel bir neden söz konusu olabilir. Münferit silindirlerde daha ziyade hatalı enjeksiyon memeleri, enjeksiyon hatları, bujiler veya yüksek gerilim hatları arıza sebebi olabilir.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çerez kullanım ve veri gizliliği

Motorservice Grubu, web sayfalarını en iyi şekilde tasarlayabilmek, sürekli olarak iyileştirebilmek ve ayrıca istatistik tutabilmek amacıyla cihazlarınızda çerezler kullanır. Çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz, künyemizi ve veri gizliliği bilgilerimizi de incelemenizi rica ederiz.

Tamam üzerine tıkladığınızda çerezler, gizlilik beyanı ve künye ile ilgili bilgileri okuduğunuzu onaylamış olursunuz. Bu web sitesi için olan çerez ayarlarını ne zaman isterseniz değiştirebilirsiniz.

Gizlilik ayarları

Veri gizliliği konusu ile ilgili bilgilerin şeffaf şekilde aktarılmasına büyük önem veriyoruz. Hangi ayarları seçebileceğiniz ve bunların nasıl etkili olacağı ile ilgili ayrıntılı bilgileri sayfalarımızda bulabilirsiniz. Ayar tercihlerinizi ne zaman isterseniz değiştirebilirsiniz. Ayarlar ile ilgili yaptığınız tercihlerden kim olduğunuzun anlaşılması mümkün değildir (örn. iletişim formlarında bilgilerinizi kendiniz açıkça girmediğiniz sürece). Çerezleri nasıl sileceğinizi tarayıcınızdaki Yardım fonksiyonunu kullanarak öğrenebilirsiniz. Ayrıntılı bilgiler için bkz Veri Koruma.

İlgili düğmelere tıklayarak Gizlilik ayarlarınızı değiştirin

Zorunlu

Sistemin zorunlu kıldığı çerezler, web sayfasındaki fonksiyonların doğru şekilde çalışmasını sağlar. Bu çerezler olmadan bazı fonksiyonların çalışmaması veya hata mesajlarının görüntülenmesi söz konusu olabilir.

Bu web sayfasında:

 • Sistemin zorunlu kıldığı çerezlerin kaydedilmesi
 • Bu sayfa üzerinde yaptığınız ayarların kaydedilmesi

Bu ayar ile bu web sayfasında hiçbir zaman çalışmayacak fonksiyon:

 • Dil seçimi veya çerez bilgilendirme bandı gibi ayarlarınız kaydedilerek bu ayarları tekrar yapmak zorunda kalmanızın önlenmesi.
 • Ziyaretlerinizin anonim olarak değerlendirilmesi ve bu ziyaretlerden web sayfamızın optimizasyonuna yönelik çıkarımlar yapılması.
 • Kim olduğunuza ilişkin kimlik bilgilerinizin anlaşılması (örn. iletişim formlarında bilgilerinizi kendiniz açıkça girmediğiniz sürece)

Kolaylık

Bu çerezler web sayfasını daha konforlu şekilde ziyaret etmenizi kolaylaştırır ve örneğin yaptığınız ayarları kaydederek sayfayı her ziyaret ettiğinizde tekrar ayar yapmak zorunda kalmanızı önler.

Bu web sayfasında:

 • Sistemin zorunlu kıldığı çerezlerin kaydedilmesi
 • Dil seçimi veya çerez bilgilendirme bandı gibi ayarlarınız kaydedilerek bu ayarları tekrar yapmak zorunda kalmanızın önlenmesi.

Bu ayar ile bu web sayfasında hiçbir zaman çalışmayacak fonksiyon:

 • Ziyaretlerinizin anonim olarak değerlendirilmesi ve bu ziyaretlerden web sayfamızın optimizasyonuna yönelik çıkarımlar yapılması.
 • Kim olduğunuza ilişkin kimlik bilgilerinizin anlaşılması (örn. iletişim formlarında bilgilerinizi kendiniz açıkça girmediğiniz sürece).

İstatistik

İstatistik çerezleri, anonim bir şekilde yani kim olduğunuzun anlaşılmasına olanak sağlamadan bize web sayfamızın nasıl kullanıldığı ile ilgili değerlendirmeler yapma olanağı sunar. Bu sayede sayfamızın performansını ölçebilir ve size daha iyi bir kullanım deneyimi sunabilmek için bu özellikleri daha da iyileştirebiliriz.

Bu web sayfasında:

 • Sistemin zorunlu kıldığı çerezlerin kaydedilmesi
 • Dil seçimi veya çerez bilgilendirme bandı gibi ayarlarınız kaydedilerek bu ayarları tekrar yapmak zorunda kalmanızın önlenmesi.
 • Ziyaretlerinizin anonim olarak değerlendirilmesi ve bu ziyaretlerden web sayfamızın optimizasyonuna yönelik çıkarımlar yapılması.

Bu ayar ile bu web sayfasında hiçbir zaman çalışmayacak fonksiyon:

 • Kim olduğunuza ilişkin kimlik bilgilerinizin anlaşılması (örn. iletişim formlarında bilgilerinizi kendiniz açıkça girmediğiniz sürece)

Elbette ki tarayıcınızdaki Do-not-track (DNT) ayarını da genel olarak dikkate almaktayız. Bu durumda bilgisayarınıza İzleme çerezleri yerleştirilmez ve İzleme fonksiyonları yüklenmez.