Diyagnoz (teşhis) bilgileri

Sekonder hava sistemi

hata arama

Soğuk çalıştırma sırasında motor bölmesinden ıslık veya çizilme sesi geliyor mu? Hata kayıtlarında P0410 veya P0411 hata kodu mevcut mu?
Bunun neden olduğunu ve sekonder hava pompasının ve sekonder hava supabının nasıl kontrol edileceğini gösterdik.

SEKONDER HAVA SISTEMI VE OBD

Avrupa'da kullanılan EOBD'de, sekonder hava sistemi sadece elektrikli bağlantılar bakımından kontrol edilir, ancak etkisi üzerinde bir kontrol yapılmaz. Elektrik bağlantısı şasiye karşı kısa devre, besleme gerilimine karşı kısa devre ve kesinti bakımından denetlenir. Amerika'da kullanılan OBD II On-Board diyagnozda sekonder hava sisteminin etkisi de denetlenir:

Kontrol için sekonder hava pompası her sürüş döngüsünde motor çalışma sıcaklığındayken bir kez devreye sokulur. Bu sayede fazlalık oksijen bir lambda sensörü tarafından kaydedilir. Sensör sinyali, kontrol ünitesinde nominal değerler ile karşılaştırılır.


Olası OBD hata kodları:

 • P0410 Fonksiyon arızası
 • P0411 Yetersiz miktar

Açık kalan bir sekonder hava supabı, lambda sensörü sinyalinin yanlışlıkla "çok fakir" olarak değerlendirilmesine neden olabilir. Bu da aşağıdaki hata mesajının görüntülenmesine neden olabilir:

 • Lambda sensörü - Ayar sınırına ulaşıldı

HATA ARAMA ILE ILGILI FAYDALI BILGILER

Sekonder hava sistemi ile ilgili en sık görülen şikayetler şunlardır:

 • Sekonder hava pompası seslere neden oluyor
 • Sekonder hava pompası çalışmıyor

Bu durumların birçoğunda, çekvalfin veya sekonder hava pompasındaki sekonder hava supabı kumandasının arızalı olması nedeniyle egzoz gazı yoğuşuğu oluşur ve bu parçalara zarar verir. Uygulamalar, onarım (tamir) sırasında genellikle sadece sekonder hava pompasının değiştirildiğini göstermektedir. Bu nedenle kısa bir çalışma süresinden sonra şikayetler ortaya çıkar.

Sekonder hava sistemindeki tek bir ünitenin hatalı çalışması diğer bileşenlerde hasar oluşmasına neden olabilir. Bunun için bir arıza durumunda her zaman tüm bileşenlerin kontrol edilmesi gerekir.

KONTROL: SEKONDER HAVA POMPASI

Soğuk motorlarda, motor çalıştırıldıktan sonra maks. sekonder hava pompasının maks. 90 saniye süreyle duyulur şekilde çalıştırılması gerekir. Isınmış motordaki parça kontrolü için sekonder hava pompasının bağlantı soketi çıkartılabilir ve araç elektrik sisteminden besleme sağlanabilir.

BILGI
Sekonder hava pompası sürekli çalıştırılacak özellikte tasarlanmamıştır, yani 90 saniyeden uzun süre çalıştırılmamalıdır!

 • Sekonder hava pompası çalışmaya başlamıyorsa veya kazınma, ıslık ya da çatırdama sesleriyle çalışıyorsa değiştirilmesi gerekir.
 • Bu durumda sekonder hava sisteminin diğer bileşenlerini de kontrol edin.
 • Motor hava filtresinin kirlenme durumunu kontrol edin. Sekonder havanın emilmesi emme kanalından değil de doğrudan motor bölmesinden gerçekleştiriliyorsa, sekonder hava pompasının önünde tıkanmış olabilecek ayrı bir hava filtresi mevcuttur.

KONTROL: SEKONDER HAVA SUPABI

Vakum kumandalı bir sekonder hava supabının çalışması, sökülmüş durumdayken bir manuel vakum pompası ile kontrol edilebilir:

 • Vakum oluştuğunda sekonder hava supabı açılmıyorsa değiştirilmesi gerekir.
 • Vakum oluştuğunda sekonder hava supabı açılıyorsa, kumanda edilen manyetik valfin (değiştirme valfi) ve vakum hortumlarının kontrol edilmesi gerekir.
 • Manuel vakum pompası ile oluşturulan vakum düşerse sekonder hava supabının membranı sızdırıyor demektir.
 • Sekonder hava pompası tarafındaki tortulanmalar (parmak ile örnek alma, Şek.) çekvalfin sızdırdığına işaret eder.
 • Kontrol için sekonder hava pompası ile sekonder hava supabı arasındaki bağlantı hortumu sökülmelidir.

Bu durumda sekonder hava pompasında zaten aşınma olmuş olabilir: Sekonder hava pompası kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.

KONTROL: DEĞIŞTIRME VALFI

Değiştirme valfine, sekonder hava üflemesi süresince (soğuk çalıştırma evresi) besleme yapılır. Besleme mevcutsa değiştirme valfinde geçiş vardır, akımsız haldeyken ise süreklilik geçişi kesilir.

 • Süreklilik ve sızdırmazlık bir manuel vakum pompası ile kontrol edilebilir.
 • Sekonder hava üflemesi sırasında değiştirme valfinin konnektöründe araç gerilimi mevcut olmalıdır, aksi halde bir elektrik arızası mevcut demektir ve bu arızanın yeri akım şeması ile tespit edilmelidir.

KONTROL: VAKUM SISTEMI

Sızdırmalar kontrol vakum değerine ulaşılamamasına neden olabilir.

 • Örneğin manuel vakum pompasında bir manometre kullanılarak, değiştirme valfindeki ve vakum kumandalı sekonder hava supaplarındaki kontrol vakumu ("vakum") kontrol edilebilir.
 • Kontrol vakumu için en az 390 mbar değerine (610 mbar mutlak basınca karşılık gelir) ulaşılamazsa, vakum sisteminin sızdırmalara karşı komple kontrol edilmesi ve hasar gören parçaların değiştirilmesi gerekir.

OLASI HATA KAYNAKLARI

 • Arızalı hortumlar (gözenekler, sansar ısırıkları)
 • Pnömatik valflerdeki sızdıran bağlantılar
 • Sızdıran çekvalfler/vakum depoları
 • Pnömatik ayarlayıcılardaki contalar veya arızalı/gözenekli membranlar
 • Emme borusundaki sızdırmalar
 • Arızalı vakum pompası

KONTROL: EGZOZ GAZI MANIFOLDUNA BAĞLANTI

Contanın hasarlı olması, egzoz gazının bağlantı flanşından duyulur şekilde dışarı çıkmasına neden olabilir.

 • Bağlantının sızdırmazlığı kontrol edilmeli ve gerekirse yeniden izole edilmelidir.

Bunlar da ilginizi çekebilir