Ürün bilgileri

Polimer kaplamalı kaymalı yataklar

Yeni sistemler yeni teknolojiler gerektirir - Start-Stop sistemleri, kaymalı yataklarda yeni gerekliliklere yol açıyor. Polimer kaplama ile örneğin sürtünme azaltılıyor ve aşınmaya karşı dayanıklılık arttırılıyor. Düşük sürtünmeli plastik kaplaması olan kaymalı yatakların avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Avrupa otomobil üreticilerinin hedefi, binek otomobil filolalarındaki ortalama CO2 emisyonunu 2020 yılına kadar 95 g/km seviyesine düşürmektir. Motor teknolojileri alanında örneğin Start-Stop modu veya ataletinde seyretme modu gibi çeşitli çözüm yaklaşımları hayata geçirilmektedir. Yeni nesil Kolbenschmidt kaymalı yataklar, CO2 hedef değerlerine ulaşılması konusunda bu çözüm yaklaşımlarını destekler. İlk kaymalı yatak setleri artık Motorservice'ten de yedek parça olarak temin edilebilir.

ÖZELLIKLER

Alüminyum alaşımları şimdiye kadar genellikle sadece çift katmanlı yataklarda yatak metali olarak kullanılmaktaydı. Burada çelik sır sadece gövdeye sabit oturma fonksiyonunu üstlenir. Alüminyum alaşımı yatak metali olarak görev yapar ve bu nedenle kaymalı yatağın diğer tüm görevlerini yerine getirmesi gereken bir karşı parça niteliğindedir.

Yeni kaymalı yataklarda ilave bir polimer üst katman mevcuttur, böylece yatak metali ve polimer katman farklı görevleri üstlenebilir. Adapte edilebilirlik, aşınma dayanıklılığı ve yüklenebilirlik birbirleriyle çelişkili
gereksinimlerdir.

Yatak metali olarak, özel geliştirilen ve yüklenebilirliği yüksek olmasına rağmen aşınmaya karşı da son derece dayanıklı olan silisyum içerikli alüminyum alaşımları kullanılır. Bu alüminyum alaşımı üzerine karmaşık bir boyama işlemi uygulanarak bir polimer katman püskürtülür. Bu katman, yüksek oranda sürtünme ve aşınma azaltıcı dolgu maddelerine sahip olan ısıya ve kire dayanıklı bir poliamid reçineden oluşur.

Yeni metal ve polimer kombinasyonunun sonucu olarak klasik çift katmanlı yataklara kıyasla %20 daha fazla yüklenilebilirlik, daha yüksek aşınma dayanıklılığı ve daha az sürtünme elde edilmektesırt dir.

1 Çelik sırt
2 AlSnSi yatak metali
3 Polimer üst katman