Informacje dotyczące diagnostyki

Uszkodzenia wału korbowego

przyczyny i sposoby ich unikania

Jakie są najczęstsze przyczyny pękania wałów korbowych? Jak należy prawidłowo zamontować wał korbowy, aby uniknąć uszkodzeń? Opis montażu krok po kroku oraz rady i sposoby uzyskania dużej żywotności wału korbowego znajdziesz tutaj.


01 Strefa zahartowania03 Kanał olejowy05 Czop łożyska korbowego07 Przeciwciężary
02 Ramię korby04 Skok x 206 Czop łożyska głównego08 Czop

 

JAK ZAPEWNIĆ DŁUŻSZĄ ŻYWOTNOŚĆ WAŁU KORBOWEGO JUŻ PRZY MONTAŻU

 • Fachowo usunąć ewentualny stwierdzony brak współosiowości łożysk głównych oraz istniejące uszkodzenia korbowodów.
 • Odpowiednio ułożyć panewki łożysk skrzyni korbowej i pokrywy łożysk. Uważać przy tym na drożność i czystość otworów olejowych oraz średnicę czopów łożysk głównych i korbowych.
 • Dokładnie wyczyścić kanały olejowe w skrzyni korbowej sprężonym powietrzem.
 • Dobrze naoliwić powierzchnie bieżne panewek łożyskowych zaaprobowanym olejem.
 • Założyć pokrywy łożyska głównego. Uważać przy tym na numerację pokryw łożyska głównego. Lekko naoliwić śruby łożyska głównego i dokręcić je przepisowymi momentami dokręcającymi.
 • Sprawdzić swobodę ruchu wału korbowego. Sprawdzić i w razie potrzeby odpowiednio dopasować luz osiowy wału korbowego.

PRZYCZYNĄ PĘKNIĘĆ WAŁU KORBOWEGO RZADKO JEST ZMĘCZENIE MATERIAŁU PO DŁUŻSZYM CZASIE EKSPLOATACJI

Znacznie częściej pęknięcia wału korbowego są spowodowane przez:

 • Mechaniczne przeciążenie wału korbowego wskutek zakłóceń spalania, uderzenie wody itd.
 • Nagłe zablokowanie silnika wskutek uszkodzenia skrzyni biegów, poluzowania przeciwciężarów itd.
 • Nadmierne drgania skrętne, np. spowodowane uszkodzonymi amortyzatorami drgań, uszkodzeniami kół zamachowych czy sprzęgieł.
 • Osłabienie materiału po wcześniejszym uszkodzeniu łożyska albo przez wyżarzone czopy łożyskowe itd.
 • Niedozwoloną obróbkę łożysk wału korbowego.
 • Mechaniczne uszkodzenia wału przed montażem.

BŁĘDY MONTAŻOWE SĄ NAJCZĘSTSZYMI PRZYCZYNAMI USZKODZEŃ I ZUŻYCIA WAŁÓW KORBOWYCH I ŁOŻYSK

 • Utrata zahartowania czopów łożysk wskutek wcześniejszych uszkodzeń łożysk albo nieprawidłowej obróbki, np. nadmiernego oszlifowania.
 • Używanie nieprawidłowych panewek łożysk, np. normalnych łożysk trójmetalowych zamiast łożysk metalizowanych metodą napylania katodowego, nieprawidłowe albo brakujące otwory olejowe.
 • Niezachowywanie przepisowego luzu łożyskowego. Przyczyna: zużyta albo zdeformowana skrzynia korbowa, za duże lub za małe czopy łożyskowe albo wady geometrii, takie jak stożkowatość lub baryłkowatość czopów łożyskowych.
 • Niedobór oleju smarnego przy rozruchu, wskutek nienapełnienia obiegu smarowania olejem i braku ciśnienia.
 • Nieusunięcie wszystkich wiórów z obiegu oleju silnikowego po uszkodzeniu łożyska.
 • Niedokonanie wymiany chłodnicy oleju, oleju silnikowego i filtra oleju.
 • Niesprawdzenie i nieprzywrócenie średnicy otworów łożysk wału korbowego w skrzyni korbowej po uszkodzeniu.
 • Zamiana łożysk głównych i pokryw łożysk korbowodów lub ich montaż w odwróconej pozycji.
 • Zastosowanie nieprawidłowych momentów dokręcających i/lub starych śrub pokryw łożysk.
 • Nieuwzględnienie wymagań producenta przy pierwszym rozruchu silnika po naprawie.

RADY I SPOSOBY – JAK ZAPEWNIĆ DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ WAŁU KORBOWEGO

 • Dostateczna ilość oleju w silniku (zgodnie z wytycznymi producenta)
 • Olej o prawidłowej specyfikacji, nieużywanie brudnego lub starego oleju.
 • Wykluczenie kontaminacji oleju silnikowego przez płyn chłodzący albo paliwo.
 • Wykluczenie uszkodzeń w obiegu oleju silnikowego, które prowadzą do problemów z ciśnieniem oleju (na przykład: uszkodzona pompa oleju, uszkodzony zawór nadciśnieniowy oleju, wadliwe dysze natryskowe lub obudowa filtra oleju, niedrożne przewody i kanały itd.).
 • Wykluczenie przegrzania silnika, które powoduje zerwanie filmu smarnego.
Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.