Informacje dotyczące diagnostyki

Przetworniki ciśnienia

Problem: niewystarczające osiągi, hałasy

Przetwornik ciśnienia pracuje głośno? Turbosprężarka nie ma mocy? Jakie są przyczyny? Czy przetwornik ciśnienia jest niesprawny? Dlaczego bardzo sztywne węże łączące mogą być przyczyną pozornej niesprawności przetworników ciśnienia? Tutaj się tego dowiesz.

OPIS PRODUKTU

Przetworniki ciśnienia są używane w dużych ilościach w układach recyrkulacji spalin (EGR) w turbosprężarkach VTG (o zmiennej geometrii łopatek). Przetworniki te działają w podobnysposób, jak ściemniacze: z niskiego ciśnienia oraz ciśnienia atmosferycznego przetwornik przetworniki ciśnienia wytwraza ciśnienie mieszane (sterujące), które można dowolnie regulować poprzez siłownik pneumatyczny.


PROBLEM

 • Przetworniki ciśnienia wydaje głośny hałas.
 • Słabe osiągi turbosprężarki.
 • Brak recyrkulacji spalin, tzn. zwiększony poziom tlenku azotu w spalinach.

PRZYCZYNY

Nasze badania wykazały, że źródłem nieprawidłowego działania nie może być usterka przetworniki ciśnienia. Słup powietrza uwięziony w przewodach łączących siłownik i przetworniki ciśnienia może drgać, w szczególności w przypadku bardzo sztywnych przewodów oraz przewodów o niewielkim przekroju wewnętrznym. W niektórych przypadkach może wystąpić rezonans, który spowoduje nieprawidłowe działanie przetworniki ciśnienia.

"Odpowiedni EPW nie uległawarii. Jego działanie jest jedynie pogorszone ze względu na rezonans wywołany drgającym powietrzem w przewodzie."

ŚRODKI ZARADCZE

 • Wymień wąż łączący na nieco dłuższy lub krótszy wąż łączący.
 • Użyj węża łączącego o większej średnicy wewnętrznej lub mniejszej sztywności.
 • Zamień złącza węża łączącego: ściągnij ewentualny zamontowany element kątowy ze złącza „OUT” przetwornika ciśnienia i zastąp go łącznikiem przy nastawniku.
 • W razie potrzeby zamocuj dodatkowy tłumik.

01 Siłownik pneumatyczny (czujnik ciśnienia, zawór EGR)
02 Przewód łączący
03 Przetworniki ciśnienia
04 Połączenie elektryczne
05 Do pompy próżniowej
06 Świeże powietrze


UWAGA

Upewnić się, że nie występują załamania przewodów. Zapobiec stykaniu się przewodów z rozgrzanymi częściami silnika. W takich wypadkach występuje zagrożenie pożarem. Opisane powyżej prace może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.


PRZETWORNIK CIŚNIENIA I EOBD

W pojazdach wyposażonych w układy OBD, urządzenia przetworniki ciśnienia są monito-rowane elektrycznie

Możliwe kody błędów EOBD
P0033 Zawór regulacji ciśnienia doładowania - błąd działania obwodu
elektrycznego
P0245 Zawór regulacji ciśnienia doładowania A - sygnał za niski
P0034 Zawór regulacji ciśnienia doładowania - sygnał za niskiP0246 Zawór regulacji ciśnienia doładowania A - sygnał za wysoki
P0035 Zawór regulacji ciśnienia doładowania - sygnał za wysokiP0247 Zawór regulacji ciśnienia doładowania B - błąd działania obwodu
elektrycznego
P0234 Doładowanie silnika - przekroczona wartość granicznaP0248 Zawór regulacji ciśnienia doładowania B - błąd zakresu lub działania
P0235 Doładowanie silnika - wartość graniczna nieosiągniętaP0249 Zawór regulacji ciśnienia doładowania B - sygnał za niski
P0243 Zawór regulacji ciśnienia doładowania A -
błąd działania obwodu elektrycznego
P0250 Zawór regulacji ciśnienia doładowania B - sygnał za wysoki
P0244 Zawór regulacji ciśnienia doładowania A -
błąd zakresu lub działania
Pośrednie monitorowanie przetwornika ciśnienia jest realizowane przez nadzór działania zaworu EGR
P0400 Recyrkulacja spalin - nieprawidłowa prędkość przepływuP0405 Zawór EGR - czujnik A - sygnał wejściowy za niski
P0401 Recyrkulacja spalin - stwierdzona niewystarczająca prędkość
przepływu
P0406 Zawór EGR - czujnik A - sygnał wejściowy za wysoki
P0402 Recyrkulacja spalin - stwierdzona nadmierna prędkość przepływuP0407 Zawór EGR - czujnik B - sygnał wejściowy za niski
P0403 Recyrkulacja spalin - błąd działania obwodu elektrycznegoP0408 Zawór EGR - czujnik B - sygnał wejściowy za wysoki
P0404 Recyrkulacja spalin - błąd zakresu lub działania

 

To może Cię również zainteresować

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.