Informacje dla użytkowników

Poprawna kontrola poziomu i zużycia oleju

Jak poprawnie mierzyć poziom oleju i zużycie oleju? Czy istnieją różne metody pomiaru zużycia oleju? O czym należy pamiętać po wymianie oleju? I dlaczego w przypadku ilości oleju należy koniecznie rozróżniać pomiędzy ilością przy pierwszym napełnianiu i przy wymianie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Pomiar poziomu oleju

Przy kontroli poziomu oleju często popełniane są błędy odczytu, które prowadzą do niewłaściwej interpretacji rzeczywistego zużycia oleju.

 • Warunkiem poprawnego pomiaru poziomu oleju jest ustawienie pojazdu na poziomej powierzchni.
 • Po wyłączeniu rozgrzanego silnika należy odczekać pięć minut, aby olej silnikowy spłynął z powrotem do miski olejowej.
 • Po wyjęciu miarki oleju należy ją trzymać końcem w dół, aby olej nie spłynął do góry miarki, zafałszowując odczyt.

 

Jeżeli ilość oleju silnikowego jest za mała, należy go powoli uzupełniać w krokach po 0,1 l. Zapobiegnie to zbyt szybkiemu wlaniu do silnika zbyt dużej ilości oleju silnikowego, wskutek czego poziom oleju stałby się z kolei za wysoki.
Po wymianie oleju nie należy od razu wlewać całej wymaganej ilości oleju, lecz napełnić miskę olejową tylko do wysokości znacznika poziomu minimalnego. Potem należy uruchomić silnik i wytworzyć normalne ciśnienie oleju. Po wyłączeniu silnika należy ponownie odczekać kilka minut, aby olej spłynął z powrotem do miski olejowej. Dopiero teraz należy ponownie sprawdzić poziom oleju i uzupełnić olej do wysokości znacznika poziomu maksymalnego.


Pomiar zużycia oleju w trakcie eksploatacji pojazdu

 • Prawidłowo zmierzyć poziom oleju i uzupełnić olej do wysokości znacznika poziomu maksymalnego.
 • Przejechać pojazdem 1000 km, dokumentując przy tym także zużycie paliwa.
 • Po przejechaniu 1000 km zmierzyć ponownie poziom oleju, uzupełnić olej do wysokości znacznika poziomu maksymalnego. Uzupełniona ilość odpowiada zużyciu oleju na 1000 km.
 • Dokładna metoda to podzielenie dolanej ilości oleju przez udokumentowane zużycie paliwa i porównanie wyniku z wymienionymi wyżej wartościami.


Ilości oleju

Przy wymianie oleju w silniku pozostaje pewna ilość oleju (w przewodach, kanałach, chłodnicach oleju, pompie oleju, agregatach i wskutek adhezji do powierzchni). W podręcznikach warsztatowych lub instrukcjach obsługi nie rozróżnia się często między ilością oleju potrzebną do pierwszego napełnienia silnika (suchego, niezawierającego oleju) oraz ilością potrzebną przy wymianie oleju (z wymianą filtra lub
bez wymiany filtra).
Jeśli przy wymianie oleju do silnika zostanie wlana ilość wymagana przy jego pierwszym napełnieniu, poziom oleju będzie za wysoki. Może także dojść do sytuacji odwrotnej. Jeżeli ilość oleju użyta do wymiany będzie za mała, po uruchomieniu silnika będzie się w nim znajdować niedostateczna ilość oleju. Jeżeli poziom oleju nie zostanie sprawdzony i uzupełniony, zostanie to błędnie uznane za zużycie oleju.

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.