Informacje dotyczące diagnostyki

OBD i system recyrkulacji spalin

Odszukiwanie i usuwanie błędów

Diagnoza OBD wskazuje usterkę w systemie recyrkulacji spalin, jednak co oznacza wyświetlany kod błędu? Tutaj dowiedzą się Państwo, co oznaczają kody błędu P0400, P0401, P0402, P0403, P0404, P0405, P0406, P0407 i P0408, a także jakie działania można podjąć w razie wystąpienia usterki.

PRODUKTY MARKI PIERBURGDIAGNOZA OBD
01 Chłodnica EGR09 Sterownik silnika
02 Kolektor dolotowy10 Lampka kontrolna błędu (MIL)
03 Czujnik przepływu powietrza (LMS)11 Wtyk diagnostyczny
04 Pneumatyczny zawór EGR (silniki benzynowe)12 Czytnik OBD (skaner)
05 Elektryczny zawór EGR (silniki benzynowe)
06 Elektromotoryczny zawór EGR (silniki wysokoprężne)
07 Pneumatyczny zawór EGR (silniki wysokoprężne)
08 Przetwornik ciśnienia (EPW) do pneumatycznych
zaworów EGR

 

Z PRAKTYKI


ODSZUKIWANIE I USUWANIE BŁĘDÓW OBD

KOD BŁĘDUP0400P0401P0402
WYŚWIETLANE BŁĘDYSystem EGR – nieprawidłowy
przepływ

Zawór EGR nie otwiera się:
• Brak recyrkulacji spalin lub
recyrkulacja spalin nie jest
rozpoznawana
• Nie jest osiągana moc końcowa
• Silnik przechodzi w tryb awaryjny
• Pogorszone właściwości jezdne
• Nierówny bieg jałowy
System EGR – za niska prędkość
przepływu

Recyrkulowana jest za mała ilość
spalin:
• Zawór EGR nie otwiera się
dostatecznie
• Zwężenie przekroju przez
zanieczyszczenia (nagar)
• Zbyt krótki czas otwarcia zaworu
EGR
• Przepływomierz powietrza
uszkodzony lub zanieczyszczony
System EGR – za wysoka prędkość
przepływu

Recyrkulowana jest za duża ilość
spalin:
• Zawór EGR otwiera się niezgodnie
z wartościami zadanymi
• Zawór nie zamyka się całkowicie
• Przepływomierz powietrza
uszkodzony lub zanieczyszczony
NASTĘPNE KROKI/
MOŻLIWE CZYNNOŚCI
ZARADCZE
• Sprawdzić pneumatyczny zawór EGR
przy użyciu ręcznej pompy
podciśnieniowej:
jeżeli podciśnienie nie jest
utrzymywane, wymienić zawór EGR;
sprawdzić przepustowość
i szczelność przewodów
podciśnieniowych
• Sprawdzić zawór EGR, czy nie
wykazuje widocznych uszkodzeń
lub przebarwień:
   - Za wysokie przeciwciśnienie spalin
albo nieprawidłowe wysterowanie
   - Sprawdzić swobodny przepływ
przez układ wydechowy
• W razie sklejenia wymienić zawór
EGR i sprawdzić układ wtryskowy
oraz separator aerozolu olejowego
(separator przedmuchów)
• Sprawdzić zasilanie elektryczne
zaworu EGR i EPW
• Sprawdzić wysterowanie
elektryczne
• Sprawdzić wysterowanie
pneumatyczne (podciśnienie)
• W razie sklejenia wymienić zawór
EGR i sprawdzić układ wtryskowy
oraz separator aerozolu olejowego
(separator przedmuchów)
• Szczególnie w przypadku
elektrycznych zaworów EGR
sprawdzić wysterowanie i czujniki
• Sprawdzić i w razie potrzeby
wymienić przepływomierz
powietrza
• Sprawdzić czujniki i wysterowanie
• W razie sklejenia wymienić zawór
EGR i sprawdzić układ wtryskowy
oraz separator aerozolu olejowego
(separator przedmuchów)
• Sprawdzić i w razie potrzeby
wymienić przepływomierz
powietrza

 


KOD BŁĘDUP0403P0404P0405 - P0408
WYŚWIETLANE BŁĘDYSystem EGR – wadliwe działanie
obwodu sterującego

Nieprawidłowe lub niespójne
sygnały EGR:
• Zużycie/zanieczyszczenie
potencjometru zaworu EGR,
czujnik temperatury
System EGR – problem z pomiarem/
działaniem obwodu sterującego

• Recyrkulacja spalin poza zakresem
zadanym
• Nieprawidłowe lub niespójne
sygnały EGR
• Zużycie/zanieczyszczenie
potencjometru zaworu EGR, czujnik
ciśnienia, czujnik temperatury,
przepływomierz powietrza,
elektryczne złącza wtykowe
i przewody
System EGR – czujnik obwodu
sterującego A/B za mały/za duży

• Nieprawidłowe lub niespójne
sygnały EGR
• Zużycie/zanieczyszczenie
potencjometru zaworu EGR, czujnik
ciśnienia, czujnik temperatury,
przepływomierz powietrza,
elektryczne złącza wtykowe
i przewody
NASTĘPNE KROKI/
MOŻLIWE CZYNNOŚCI
ZARADCZE
• Sprawdzić sygnały i porównać
z wartościami zadanymi
• Sprawdzić sygnały i porównać
z wartościami zadanymi
• Sprawdzić przewody, złącza
wtykowe i części
• Sprawdzić sygnały i porównać
z wartościami zadanymi
• Sprawdzić przewody, złącza
wtykowe i części

 

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.