Informacje dla użytkowników

NIESZCZELNE POMPY WODY WSKUTEK STOSOWANIA NIEPRAWIDŁOWEGO ŚRODKA CHŁODZĄCEGO

Czy nieprawidłowy płyn chłodzący może uszkodzić pompę wody?
Tak, użycie nieprawidłowego płynu chłodzącego może poważnie wpływać na niezawodność pracy pomp płynu chłodzącego. W większości przypadków powoduje to ich rozszczelnienie, wskutek czego tracą płyn chłodzący.

Sytuacja

W przypadku pomp wody znaczny wpływ na niezawodność eksploatacji silnika może mieć używanie niewłaściwego środka chłodzącego.

Przyczyna Uszkodzenia

Uszczelnienia pierścieniem ślizgowym w pompie wody są najczęściej niszczone przez skorodowane cząstki stałe, odrywane od powierzchni wewnętrznych układu chłodzenia. Główną przyczyną wewnętrznej korozji układu chłodzenia są niedostateczne właściwości antykorozyjne płynu chłodzącego.

Środki Zaradcze

Do przygotowywania płynu chłodzącego używać tylko środków chłodzących zatwierdzonych przez producenta. Unikać wody o wysokiej twardości (> 20°dH) oraz wody z odsalarni wody morskiej.

Należy pamiętać, że płyn chłodzący należy przygotować w oddzielnym pojemniku poza układem chłodzenia. Ważnym warunkiem zapewnienia dostatecznej i optymalnej całorocznej ochrony antykorozyjnej oraz żywotności pompy wody jest prawidłowy stosunek mieszania środka chłodzącego i wody. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy stosunek mieszania równy 50:50.

Korozja w układzie chłodzenia powstaje wskutek używania przestarzałych albo nieodpowiednich środków chłodzących. Z tego względu pompy wody o dużym stopniu korozji nie są objęte gwarancją

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.