Informacje dla użytkowników

Montaż i demontaż pierścieni tłokowych

Czy wolno naciągać pierścienie tłokowe ręcznie? Co może się stać?  Dlaczego należy uważać, żeby podczas usuwania zwęglonego oleju w żadnym wypadku nie uszkodzić ścianki rowka? Tutaj dowiesz się, w jaki sposób i w jakiej kolejności powinno się montować pierścienie tłokowe.

 • Dokładnie wyczyścić używany tłok z pokrywającego go brudu. Zwracać szczególną uwagę na usunięcie zwęglonego oleju i brudu z rowków pierścieniowych. Jeśli to konieczne, wyczyścić otwory odprowadzające olej za pomocą wiertła lub innego stosownego narzędzia.
 • Zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić ścianek rowków podczas usuwania zwęglonego oleju. Dolna ścianka rowka to powierzchnia uszczelniająca. Zadrapania i podobne uszkodzenia mogą w czasie pracy silnika powodować zwiększone zużycie oleju lub większe ilości gazów przedmuchowych.
 • Do montażu i demontażu pierścieni tłokowych koniecznie należy używać szczypiec do pierścieni tłokowych. Inne środki, jak pętle z drutu czy śrubokręty mogą uszkodzić zarówno pierścień tłokowy, jak i tłok.
 • Nigdy nie naciągać pierścieni ręcznie (wyjątek: stalowe wielowarstwowe pierścienie olejowe). Zachodzi nie tylko niebezpieczeństwo pęknięcia pierścienia, jego wygięcia i rozciągnięcia, ale także ryzyko zranienia przy przełamaniu pierścienia lub skaleczenia się od jego ostrych krawędzi.

UWAGA

Szybkie ręczne naciągnięcie pierścienia tłokowego bez złamania go świadczy co prawda o sprawności ręki mechanika, lecz powoduje uszkodzenie pierścienia tłokowego najczęściej już podczas montażu.


 • Nigdy nie naciągać pierścienia na tłok w sposób pokazany na Rysunek. Kiedy pierścień się wygnie i nie będzie leżał płasko w rowku, wtedy nie będzie się także obracał w rowku, będzie się zużywał jednostronnie i nie zapewni prawidłowego uszczelnienia. Jeszcze gorsze w przypadku pierścienia z powłoką molibdenową jest odpadanie lub pękanie warstwy molibdenowej. Nawet jeśli utrata powłoki ślizgowej nie nastąpi już podczas montażu, to nastąpi ona najpóźniej podczas pracy silnika. Powłoka ta odpada, uszkadza tłok i cylinder, a tłok będzie się wgryzał w otwór cylindra, bowiem pomiędzy tłokiem a ścianą cylindra będą przedostawały się gorące gazy spalinowe. Luźne części będą prowadziły do uszkodzeń tłoka i gładzi cylindra.
 • Unikać zbędnego nakładania i zdejmowania pierścieni tłokowych. Pierścienie wyginają się odrobinę przy każdym montażu. Nie zdejmować pierścieni z zamontowanych tłoków np. celem ich ponownego pomiaru.
 • Zachować kolejność montażu pierścieni: Najpierw należy zamontować pierścień zgarniający olej, potem drugi pierścień uszczelniający, na koniec pierwszy pierścień uszczelniający.

Zwracać uwagę na oznaczenia montażowe. Napis „Top” oznacza, że ta strona pierścienia musi być skierowana ku górze, w stronę komory spalania. W razie niepewności lub braku oznaczenia „Top”, należy zamontować pierścień napisem do góry.


Upewnić się, że pierścienie mogą się swobodnie obracać w rowkach pierścieniowych.


Upewnić się, że pierścień całym obwodem znika w rowku pierścieniowym, tj. powierzchnia bieżna pierścienia nie może wystawać ponad trzonek tłoka. Jest to bardzo istotne,
bowiem w razie braku luzu w dnie rowka (przyczyna: nieodpowiedni pierścień lub nagar w dnie rowka), nie jest zapewniona prawidłowa praca pierścienia.


Przy montażu dwuczęściowych pierścieni zgarniających olej należy zwracać zawsze uwagę na położenie sprężyny śrubowej. Końcówki sprężyny śrubowej muszą zawsze leżeć po stronie przeciwległej do zamka pierścienia.


W pierścieniach trzyczęściowych prawidłowe położenie sprężyny rozprężnej jest nieodzowne dla zapewnienia zgarniania oleju. Również w tłokach z już zamontowanymi pierścieniami należy zawsze sprawdzić położenie sprężyn rozprężnych przed montażem tłoka. Końcówki sprężyny w czasie transportu nie są naprężone i mogą się nasunąć na siebie. Obydwa kolorowe oznaczenia na końcach sprężyny muszą być widoczne. Jeśli nie są one widoczne, oznacza to, że końcówki nachodzą na siebie i pierścień nie działa poprawnie. Wszystkie zamki trzyczęściowego pierścienia zgarniającego olej (obie taśmy stalowe oraz sprężyna rozprężna) należy zamontować obrócone względem siebie o 120°.


Zamki pierścieni tłokowych tłoka gotowego do montażu obrócić tak, aby były obrócone względem siebie o ok. 120°. Pomaga to tłokowi lub pierścieniom przy pierwszym uruchomieniu silnika. Przyczyna: Przy pierwszym uruchomieniu silnika zdolność uszczelniania jest nieco obniżona, bowiem pierścienie tłokowe nie są dotarte. Obrót zamków względem siebie ma zapobiec sytuacji, w której przy pierwszym uruchomieniu silnika powstaje zbyt duży przedmuch, przez co silnik źle się uruchamia.

To może Cię również zainteresować

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.