Informacje dla użytkowników

Moduły wewnątrzzbiornikowe dla pojazdów Mercedes-Benz

Rozwiązanie zamienne dla modeli klasy CLS i E

Mercedes Benz klasy CLS i E (W211): Czujnik poziomu paliwa i moduł paliwowy wyglądają inaczej. Czy mogę je mimo to zamontować? Czy wężyki będą pasować? Jak przeprowadzić montaż?
Te czujniki poziomu paliwa i moduły paliwowe różnią się co prawda wyglądem, ale można je bez problemu wymieniać. Wskazówki na temat montażu części znajdziesz w poniższym tekście.

Pojazdy:

Mercedes-Benz
CLS 280, CLS 300, CLS 350 (CGI), CLS 500, CLS 55 AMG Kompressor, E 200 (CGI/Kompressor/NGT), E 230, E 240, E 280, E 320, E 350, E 500

Produkt: moduł doprowadzania paliwa, moduł czujnika zbiornikowego

Nr PIERBURGNr ref. *
7.02701.71.0A 211 470 14 94, A 211 470 29 94, A 211 470 41 94
7.02701.72.0A 211 470 14 41, A 211 470 39 94

Moduł doprowadzania paliwa i moduł czujnika zbiornikowego, które firma Motorservice oferuje dla wymienionych wyżej pojazdów, różnią się od części montowanych fabrycznie.

Różnice są wynikiem zarówno kwestii patentowych, jaki i ciągłego rozwoju technicznego:

 • Moduł doprowadzania paliwa firmy Motorservice posiada funkcję komutacji węglowej i może pracować z paliwem E10.
 • Moduł doprowadzania paliwa firmy Motorservice wykazuje mniejszy pobór prądu przy jednakowej mocy (4,4 bar przy 13,5 V).
  Motorservice: 100 W, 7 A
  Producent: 162 W, 12 A
 • W przypadku modułu czujnika zbiornikowego firmy Motorservice oba przewody powrotne połączone są trójnikiem w jeden przewód.

Wskazówka:
Zarówno moduł doprowadzania paliwa, jak i moduł czujnika zbiornikowego mogą być wymieniane osobno lub razem na odpowiednią część firmy Motorservice. Możliwe są w związku z tym 4 sytuacje montażowe (patrz S. 3 i 4).

Przy wymianie należy pamiętać, że:

Moduł doprowadzania paliwa (4) znajduje się, patrząc w kierunku jazdy (F), po prawej stronie zbiornika.
Moduł czujnika zbiornikowego (1) znajduje się, patrząc w kierunku jazdy (F), po lewej stronie zbiornika.

Przewody paliwowe i elektryczne łączą moduł doprowadzania paliwa (4) oraz moduł czujnika zbiornikowego (1) przez przewężenie obu boków zbiornika.
W przypadku wymiany modułu czujnika zbiornikowego konieczne jest więc otwarcie także tej strony, po której znajduje się moduł doprowadzania paliwa.

Moduł doprowadzania paliwa (4) posiada złącze elektryczne w pokrywie kołnierza. Zasilanie prądem elektrycznym zapewnia wtyczka (2) modułu czujnika zbiornikowego (1).

W przypadku modułu czujnika zbiornikowego firmy Motorservice oba przewody powrotne połączone są trójnikiem (3) w jeden przewód.

Wskazówka:
Moduł doprowadzania paliwa i moduł czujnika zbiornikowego należy umieścić w zbiorniku tak, by strzałka na pokrywie kołnierza wskazywała na znacznik zbiornika (rys. 5).

Przy wymianie modułu czujnika zbiornikowego (1) wąż (6) przewodu dopływowego należy skrócić do ok. 80 mm i zamontować dołączony łącznik Quick- Connector 90° (5) (rys. 5).

Przy zamawianiu należy podać dokładne oznaczenie typu silnika i ewentualne uściślenie według numeru podwozia, kodu silnika i roku produkcji!

Sytuacje montażowe

Moduł doprowadzania paliwa: producent pojazdu
Moduł czujnika zbiornikowego: producent pojazdu

Jeżeli nie nastąpiła jeszcze wymiana, występuje taka sytuacja montażowa (rys. 6):

 • 2 przewody powrotne (2) są przymocowane zatrzaskami do modułu doprowadzania paliwa.
 • Przewód ciśnieniowy jest przymocowany przy użyciu łącznika Quick-Connector 90° (3) bezpośrednio do pompy paliwowej.
 • Wtyczka (1) przewodu elektrycznego modułu czujnika zbiornikowego znajduje się pod obydwoma przewodami powrotnymi (2).

Moduł doprowadzania paliwa: Motorservice
Moduł czujnika zbiornikowego: producent pojazdu

Ta sytuacja montażowa występuje przy wymianie samego modułu doprowadzania paliwa      (rys. 7):

 • Przymocować przewód ciśnieniowy przy użyciu łącznika Quick-Connector 90° (7) do prostego fragmentu węża (5) pompy paliwowej.
 • Przymocować 2 przewody powrotne (4) zatrzaskami do modułu doprowadzania paliwa.
 • Podłączyć wtyczkę (6) przewodu elektrycznego modułu czujnika zbiornikowego do modułu
  doprowadzania paliwa.

Sytuacje montażowe (ciąg dalszy)

Moduł doprowadzania paliwa: producent pojazdu
Moduł czujnika zbiornikowego: Motorservice

Ta sytuacja montażowa występuje przy wymianie samego modułu czujnika zbiornikowego    (rys. 8):

 • Podłączyć wtyczkę (10) przewodu elektrycznego modułu czujnika zbiornikowego do gniazda pod przewodem powrotnym (8).
 • Przewód ciśnieniowy jest przymocowany przy użyciu łącznika Quick-Connector 90° (9) bezpośrednio do pompy paliwowej.
 • Przymocować 1 przewód powrotny (8) przy użyciu prostego łącznika Quick- Connector do jednego z dwóch wolnych uchwytów modułu doprowadzania paliwa.

Moduł doprowadzania paliwa: Motorservice
Moduł czujnika zbiornikowego: Motorservice

Ta sytuacja montażowa występuje przy wymianie modułu doprowadzania paliwa i modułu czujnika zbiornikowego razem (rys. 9):

 • Przymocować przewód ciśnieniowy przy użyciu łącznika Quick-Connector 90° (12)
  do prostego fragmentu węża (11) pompy paliwowej.
 • Przymocować 1 przewód powrotny (14) przy użyciu prostego łącznika Quick- Connector do jednego z dwóch wolnych uchwytów modułu doprowadzania paliwa.
 • Podłączyć wtyczkę (13) przewodu elektrycznego modułu czujnika zbiornikowego do modułu doprowadzania paliwa.

* Podane numery referencyjne służą tylko do celów porównania i nie mogą być umieszczane na fakturach dla odbiorców końcowych.