Informacje o produkcie

Krótki przegląd zaworów powietrza wtórnego

Pompa powietrza wtórnego generuje nietypowe odgłosy? Dlaczego przy nierozgrzanym silniku dochodzi do wahań prędkości obrotowej? Co jest przyczyną wyświetlania kodów błędu P0410 i P0411? W tym artykule dowiedzą się Państwo, dlaczego konieczna jest kontrola sterującego elektrycznego zaworu przełączającego i zaworu powietrza wtórnego.

Podczas fazy zimnego rozruchu w pojazdach z układem powietrza wtórnego mogą wystąpić następujące problemy:

 • hałasy pompy powietrza wtórnego (SLP)
 • SLP nie działa
 • powtarzające się awarie SLP po krótkim działaniu
 • zmiany obrotów przy zimnym silniku Ewentualne kody błędów OBD: P0410; P0411

Źródło usterki pozostaje w pojeździe i może prowadzić do powtarzającej się awarii pompy powietrza wtórnego. Przy wymianie pompy elektryczny należy sprawdzić szczelność zaworu zmiany kierunku przepływu i zaworu powietrza wtórnego. 

Zawór powietrza wtórnego można szybko i łatwo sprawdzić:

 • Poluzować przewód łączący zawór zwrotny powietrza wtórnego z pompą. Patrz punkt przeglądu „P” na rysunku na odwrocie.
 • Jeśli po tej stronie zaworu są osady (sprawdzić placem, patrz rysunek 1), zawór zwrotny jest nieszczelny i musi zostać wymieniony. W tym przypadku pompa już mogła ulec uszkodzeniu.
 • Sprawdzić pompę powietrza wtórnego i wymienić w razie konieczności.

W prawie wszystkich przypadkach uszkodzenie jest spowodowane przez skraplanie się spalin w pompie powietrza wtórnego. Przy naprawie często wymieniana jest tylko sama pompa.


WSKAZÓWKA

Rzeczywistą przyczyną uszkodzenia nie jest jednak pompa powietrza wtórnego.01 pompa powietrza wtórnego
02 zawór zmiany kier. przepł. (EUV)
03 zawór zwrotny wyłączający (ok.1995 )
04 zawór wyłączania powietrza wtórnego (ok. 1993 1997)
05 zawór zwrotny powietrza wtórnego (ok. 1993 1997)
P punkt szybkiego przeglądu


Zawory powietrza wtórnego stanowią integralną część układu pow. wtórnego. Montowane są pomiędzy pompą pow. wtórnego (1) a kolektorem wylotowym. Zapobiegają one uszkadzaniu układu powietrza wtóronego przez szczyty ciśnienia oraz przedostawaniu się spalin lub skroplin do pompy powietrza wtórnego. 

Istnieją różne konstrukcje tych zaworów: Zawory zwrotne wyłączające (3) są ogólnie sterowane próżnią. Późniejsze konstrukcje (od ok. 1998 do teraz ) otwiera ciśnienie powietrza wtórnego. Eliminuje to sterowanie pneumatyczne elektrycznym zaworem przepływu wstecznego (2). Zawory zwrotne powietrza wtórnego (5) są otwierane ciśnieniem przepływu powietrza wtórnego.

Krótki przegląd zaworu powietrza wtórnego w BMW 520i (zaznaczony)

To może Cię również zainteresować

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.