Informacje o produkcie

Kompletowanie nowych głowic cylindrów (silniki OHV)

Jak wymieniać głowice cylindrów? Czy można ponownie zastosować używane dźwigienki zaworowe? Jak można przetestować używane zawory? Jak się mierzy luz prowadnicy zaworu? Z tego artykułu dowiesz się, jak ponownie zmontować głowice cylindrów.

Kontrola komponentów

Przygotowanie

Usunąć z nowych głowic cylindrów wosk, umyć je i sprawdzić pod kątem uszkodzeń zewnętrznych. Wyczyścić kanały olejowe i prowadnice zaworów szczotką.

Wskazówka
Starannie wyczyścić części, które będą użyte ponownie i wymienić uszkodzone części na nowe.

Kontrola używanych zaworów

Gniazda zaworowe nie mogą być rozbite. Wymienić zawory albo wyszlifować gniazda zaworów przy użyciu szlifierki do zaworów.

Końcówki trzonków zaworów nie mogą być uszkodzone. Uszkodzone powierzchnie końcówek trzonków zaworów należy odpowiednio obrobić, jeżeli to niemożliwe, należy wymienić zawory.

Przylgnie i rowki stożków zaworów muszą być równe, nieuszkodzone i pozbawione zadziorów. Musi być zapewnione idealne połączenie kształtowe tych elementów. Stożki zaworów należy zawsze wymieniać na nowe ze względów bezpieczeństwa.

Dokładność ruchu obrotowego powierzchni gniazda zaworu należy sprawdzić przy użyciu pryzmatu i miernika zegarowego. Wygięte zawory należy koniecznie wymienić.

Również trzonki zaworów nie mogą wykazywać widocznych oznak zużycia. Średnice trzonków zaworów i długości zaworów muszą być zgodne z wymaganiami producenta (podręcznik warsztatowy).

Kontrola dźwigienek zaworowych

Używane dźwigienki zaworowe nie mogą być wygięte ani pęknięte. Kanały olejowe zapewniające smarowanie dźwigienki zaworowej i jej wału muszą być drożne.

Powierzchnie przenoszące siły napędowe zaworów i panewki kuliste nie mogą wykazywać żadnych uszkodzeń, takich jak otarcia czy odciski. Warunkiem uzyskania prawidłowego luzu osiowego jest zgodność średnic osi dźwigienek zaworowych i ich otworów z wartościami zadanymi podanymi przez producenta silnika (podręcznik warsztatowy).

Kontrola luzu prowadnicy zaworu

Średnice trzonka zaworu i prowadnicy zaworu należy odjąć od siebie i porównać z wartościami zadanymi podanymi przez producenta. Jeżeli luz jest za duży, może to oznaczać zużycie i konieczność wymiany zaworu. Jeżeli luz jest za mały, należy wytoczyć prowadnicę zaworu przy użyciu rozwiertaka.

Wartości orientacyjne luzu prowadnicy zaworu

Trzonek zaworu Ø

Zawory wlotowe

Zawory wylotowe

6 – 7 mm

10 ... 40 μm

25 ... 55 μm

8 – 9 mm

20 ... 50 μm

35 ... 65 μm

10 – 12 mm

40 ... 70 μm

55 ... 85 μm

 

Pomiar wgłębienia zaworu

Wgłębienie zaworu musi być zgodne z wartościami podanymi przez producenta (podręcznik warsztatowy). Jeżeli wgłębienie zaworu jest zbyt duże, konieczna jest wymiana zaworu.
Jeżeli wgłębienie zaworu jest za małe, należy sprawdzić, czy użyty został prawidłowy zawór. Jeżeli to koniecznie, wymienić zawór albo obrobić gniazdo zaworowe tak, by została uzyskana wymagana wartość wgłębienia.

Uwaga
Zbyt duże wgłębienie zaworu uniemożliwia prawidłowe sprężanie. Zbyt małe wgłębienie zaworu może być przyczyną kolizji zaworu z tłokiem podczas pracy silnika.


Kontrola szczelności zaworu

Próba podciśnieniowa

Wymaganą kontrolę szczelności zaworu można przeprowadzić na podstawie próby podciśnieniowej od strony kanału. Inną możliwością jest wlanie niewielkiej ilości płynu (benzyny, nafty) do miski komory spalania.

Szlifowanie zaworów

W razie nieszczelności przed obróbką gniazda zaworowego lub oszlifowaniem zaworu należy sprawdzić zawory pod kątem niedokładności ruchu obrotowego i uszkodzeń.

Wskazówka
Nowe zawory mogą już wykazywać niedokładności ruchu obrotowego wskutek uszkodzeń transportowych. Kontrolę dokładności ruchu obrotowego zaleca się więc również w przypadku nowych zaworów.


Montaż komponentów

Montaż uszczelnienia trzonka zaworu

Przed ostatecznym montażem trzonki zaworów należy naoliwić, a następnie wprowadzić zawory do prowadnic zaworów. Zamontować podstawki sprężyn zaworowych lub rotatory zaworów (jeżeli są przewidziane).

Nasunąć uszczelki trzonków zaworów na trzonki zaworów przy użyciu naoliwionej tulei ochronnej.

Wcisnąć uszczelki trzonków zaworów przy użyciu odpowiedniego narzędzia montażowego na prowadnice.
Uszczelnienia trzonków zaworów posiadające plastikowe wsporniki można wciskać ręcznie. Uszczelnienia trzonków zaworów posiadające metalowe wsporniki należy ostrożnie wbijać, lekko uderzając młotkiem z tworzywa sztucznego. Zmieniony (pełny) odgłos uderzenia młotka oznacza, że uszczelka została prawidłowo osadzona.

Wskazówka
Zaleca się stosowanie tulei ochronnych, aby nie uszkodzić sfazowanych krawędzi uszczelek przy naciąganiu na ostre krawędzie rowków stożka zaworu.

Montaż sprężyn zaworowych

Sprawdzić sprężyny zaworowe pod kątem długości i prostopadłości. Włożyć sprężyny zaworowe z miskami sprężyn, zamontować stożki zaworów przez ich dociśnięcie odpowiednim narzędziem lub przyrządem.