Informacje dla użytkowników

Elektryczna pompa paliwowa E1F

jako pompa dodatkowa lub część doposażeniowa

Nie możesz już znaleźć mechanicznej pompy paliwowej dla swojego oldtimera lub youngtimera? Potrzebna ci dodatkowa pompa w samochodzie terenowym, agregacie prądotwórczym, pojeździe sportowym czy jednostce pływającej?
Brakuje Ci pompy wstępnej?
Twoim rozwiązaniem mogą być elektryczne pompy paliwowe typu E1F.
Jako pompy uniwersalne są przystosowane do ciśnień systemowych od 0,1 do 1,0 bar i mogą być stosowane w wielu aplikacjach.

Pojazd: Uniwersalne zastosowanie

Produkt: Elektryczna pompa paliwowa E1F

Nr Pierburg: 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Elektryczne pompy paliwowe typu E1F można wszechstronnie stosować:

 • jako część zamienną dla mechanicznej pompy paliwowej (w oldtimerach i starszych samochodach)
 • jako pompę dodatkową, równolegle do istniejącej pompy paliwowej
 • jaką włączaną w miarę zapotrzebowania pomocniczą pompę paliwową (np. w pojazdach terenowych, sportowych)
 • w agregatach prądotwórczych albo łodziach
 • jako pompę wstępną


Wersje – patrz tabela.

Ogólne wskazówki montażowe

Pompę E1F (3) montuje się w przewodzie. Jest ona przystosowana do ciśnień systemowych
od 0,1 do 1,0 bar. Maksymalna wysokość ssania przy pełnych przewodach wynosi 500 mm.
Z tego względu pompa paliwowa musi być zamontowana nisko, poniżej poziomu
cieczy oraz w pobliżu zbiornika (1). Unikać dużych wysokości ssania i zwężeń przewodów paliwowych po stronie ssania. Filtr paliwa (4) (mikrofi ltr, fi ltr papierowy) musi się zawsze znajdować pod stronie ciśnienia, tzn. za pompą paliwową (w kierunku przepływu).
Gdy fi ltr paliwa znajduje się po stronie ssania, grozi niebezpieczeństwo „pracy na sucho“. Praca na sucho prowadzi do uszkodzenia zespołu tłoczącego. Przed pompą paliwową można zainstalować wstępny fi ltr sitowy (2) (szerokość siatki 60 do 100 μm) (patrz str. 4).
Pompy paliwowe typu E1F posiadają po stronie ssania niewielki wkład sitowy
(wyjątek: 7.21440.68.0). Wkład sitowy należy usunąć, jeżeli pompa jest montowana w pojazdach z silnikiem wysokoprężnym.

Przykład: dozbrajanie jako pompa dodatkowa

Przy stosowaniu pompy E1F jako pompy dodatkowej należy ją przyłączyć tak, by obie pompy (3) i (6) mogły swobodnie zasysać i tłoczyć paliwo.
Zasysanie lub tłoczenie z jednej pompy paliwowej przez drugą nie jest możliwe. Rys. 4: W celu pokonania odległości do istniejącej pompy paliwowej (6) można zastosować pompę E1F jako włączaną w miarę zapotrzebowania pompę wstępną. Aby zapewnić poprawne zasysanie paliwa przez istniejącą pompę przy wyłączonej pompie E1F, należy przeprowadzić przewód obejściowy (7) dookoła pompy E1F (3).

Rys. 5: Pompa E1F zainstalowana równolegle do istniejącej mechanicznej lub elektrycznej pompy paliwowej zwiększa przepływ objętościowy. Istniejącą pompę paliwową (6) należy ominąć przewodem obejściowym (8).
W celu wykluczenia powrotu paliwa w obu przewodach obejściowych (7) i (8) musi być zainstalowany zawór zwrotny (5).

Przyłącze elektryczne

Elektryczna pompa paliwowa E1F jest dostępna dla instalacji elektrycznych 12 V i 24 V (patrz tabela str. 1). W instalacjach 6 V, np. w oltimerach, zalecamy model E1F 7.21440.53.0.
W takim układzie ciśnienie i przepływ objętościowy zmniejszają się o mniej więcej połowę.
Jeżeli pompa E1F włączana jest przez oddzielny włącznik, to włącznik ten należy zainstalować w przewodzie plusowym. Przekrój przewodów elektrycznych: co najmniej 1,0 mm².

Przykład: Zastosowanie dla mechanicznej pompy paliwowej (rys. 6)

Starsze pojazdy posiadają przeważnie mechaniczną, membranową pompę pali wową (9). Jest ona zamontowana bezpośrednio przy silniku i napędzana przez krzywki oraz popychacze lub
dźwignie. W przypadku usterki mechanicznej pompy paliwowej można ją w wielu sytuacjach zastąpić elektryczną pompą paliwową E1F.
„Starą” pompę paliwową (9) można przy tym ominąć albo wymontować. Jeżeli pompa została wymontowana, otwór od strony silnika należy zamknąć olejoszczelnie. Jeżeli pompa została ominięta, wejście i wyjście należy połączyć wężykiem (10), aby wykluczyć dostawanie się do wnętrza zanieczyszczeń. W celu wykluczenia powrotu paliwa należy zainstalować w przewodzie
dopływowym (11) zawór zwrotny (5).

W oldtimerach zalecany jest powrót paliwa (12) (1 do 3 mm Ø, zależnie od zużycia przy pełnym obciążeniu). Aby uniemożliwić pompowanie paliwa z powrotem do zbiornika należy zainsta lować w przewodzie powrotnym paliwa (12) dyszę* zapewniającą opór przepływu.
Przekrój otwarcia tej dyszy należy skalibrować w taki sposób, by było zapewnione zasilanie paliwem także przy pełnym obciążeniu silnika. Problemy spowodowane przegrzewaniem
można wyeliminować przez montaż separatora pneumatycznego* (13).
Aby wykluczyć opróżnienie przewodu powrotnego (12), należy zainstalować zawór zwrotny (5).
W przypadku niektórych gaźników zaleca się instalację regulatora ciśnienia* (14).

Legenda do rys. 3-6

 1. zbiornik paliwa
 2. fi ltr sitowy (wstępny)
 3. elektryczna pompa paliwa E1F
 4. fi ltr paliwa (mikrofi ltr)
 5. zawór zwrotny
 6. istniejąca pompa paliwowa
 7. przewód obejściowy omijający pompę podatkową E1F
 8. przewód obejściowy omijający istniejącą mpompę paliwową
 9. mechaniczna pompa paliwowa
 10. przewód łączący wejście i wyjście mechanicznej pompy paliwowej
 11. przewód dopływowy/obejście (bypass) omijający mechaniczną
 12. pompę paliwową
 13. separator pneumatyczny* albo dysza kalibracyjna*
 14. regulator ciśnienia*

  *Element nie jest objęty ofertą.

  Akcesoria

  Sitowy fi ltr paliwa 4.00030.80.0
  Ten sitowy fi ltr paliwa chroni pompę paliwową przed brudem i innymi cząstkami obcymi. Instaluje się go w przewodzie paliwowym między zbiornikiem paliwa i pompą
  paliwową.
  Sitowy fi ltr paliwa ma średnicę 8 mm na króćcu ssącym i powinien być wymieniany w tych samych przedziałach czasowych co fi ltr paliwa.

  Zawory zwrotne paliwa
  Zawory zwrotne paliwa instaluje się w przewodach paliwowych. Pozwalają one na przepływ paliwa tylko w jednym kierunku, co zapobiega przepełnieniu zbiorników lub opróżnieniu przewodów. Wersje i dane techniczne – patrz Pierburg Product Information PI 0033.

  Wyłącznik bezpieczeństwa*
  W przypadku doposażenia układu w elektryczną pompę paliwową obowiązkowy jest montaż wyłącznika bezpieczeństwa. Jeżeli nastąpi zatrzymanie silnika, ale zapłon pozostanie włączony (np. zgaśnięcie silnika, wypadek), przekaźnik odłączny* (1) wyłącza pompę paliwową.

  1. przekaźnik odłączny* (dostępny w handlu specjalistycznym)
  2. cewka zapłonowa
  3. elektryczna pompa paliwowa E1F
  4. bezpiecznik (10 A)

  * Element nie jest objęty ofertą.

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Prace przy układzie paliwowym mogą być wykonywane tylko przez wykwalifi kowany personel.
  • Instalować tylko czyste części. Wykluczyć dostanie się zanieczyszczeń do układu paliwowego.
  • Opakowania i zabezpieczenia transportowe, np. korki w nowych pompach paliwowych, usuwać
  • dopiero bezpośrednio przed montażem.
  • Aluminiowa obudowa pompy E1F nie może się zetknąć ze słoną wodą.
  • Nie stosować połączeń materiałów, które wywołują korozję stykową: Pompa E1F nie może się zetknąć np. z ocynkowanymi powierzchniami.
  • Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i wskazówek producenta pojazdu.
  • Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa w zakresie obchodzenia się z paliwem i parami paliwa.
  • Do zabezpieczania przewodów paliwowych na króćcach używać opasek zaciskowych.
  • Po zakończeniu wymiany należy sprawdzić szczelność układu paliwowego i ważność dopuszczenia do eksploatacji.
  • Nasze pompy paliwowe nie są przeznaczone do stosowania lotnictwie!

  To może Cię również zainteresować

  Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

  Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

  Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

  Ustawienia prywatności

  Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

  Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

  Wymagane

  Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

  Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

  • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
  • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

  Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

  • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
  • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
  • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

  Komfort

  Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

  Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

  • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
  • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

  Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

  • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
  • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

  Statystyka

  Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

  Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

  • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
  • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
  • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

  Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

  • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

  Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.