Ideał Motorservice

WIZJA

Wspólnie z naszymi klientami i dostawcami chcemy być liderem na rynku części silnikowych IAM, OES i SOE.

MISJA

Realizujemy globalnie dostawy innowacyjnych produktów naszych marek na wolnym rynku części zamiennych (IAM), fabrycznych części zamiennych (OES) i specjalistycznego wyposażenia fabrycznego (SOE). Oczekiwania naszych klientów spełniamy dzięki wysokim kompetencjom technicznym i osobistemu doradztwu.

WARTOŚCI

  • Klient: Serwis to nasze życie! Odznaczamy się niezawodnością i techniczną wiedzą fachową.
  • Komunikacja: Rozmawiamy ze sobą! Istotne informacje rozprowadzamy szybko i do właściwych adresatów.
  • Koledzy: Jesteśmy zespołem! Poczucie wspólnoty, wartości i uczciwość piszemy wielkimi literami.
  • Szybkość: Jesteśmy szybcy! Na wyzwania rynku reagujemy przewidująco, kreatywnie i elastycznie.
  • Otwartość: Rozwijamy się ciągle! Kontakt ze zmianami i innymi kulturami postrzegamy jako osobiste wzbogacenie.
  • Efekty: Dążymy do konkretnych celów! Istotną częścią naszego podejścia do pracy jest przyjmowanie odpowiedzialności.
  • Zysk: Działamy z nastawieniem na sukces! Ale nie chcemy zysku za wszelką cenę. 

MS Motorservice International GmbH

Tobias Kasperlik
Przewodniczący
zarządu działu
Aftermarket

Hansjörg Rölle
Członek
zarządu działu
Aftermarket

Stefan Ives
Członek
zarządu działu
Aftermarket