Zawory elektryczne

Zawory elektryczne marki Pierburg spełniają w pojazdach najróżniejsze zadania. W zależności od wersji są one stosowane do uruchamiania nastawników pneumatycznych, przełączania pomiędzy dwoma lub kilkoma stanami lub ciągłego utrzymywania pozycji. Są to więc ważne elementy konstrukcyjne, przeznaczone do przełączania i sterowania w kolektorach dolotowych, przepustnicach spalin, klimatyzacji, zaworach powietrza wtórnego i EGR, a także do realizowania funkcji związanych z komfortem i bezpieczeństwem.

Przetwornik ciśnienia

  • Sterują pneumatycznymi zaworami EGR, turbosprężarkami o zmiennej geometrii, przewodami obejściowymi chłodnic EGR.
  • Na uszkodzony przetwornik ciśnienia wskazuje dymienie czarnym dymem, brak mocy, szarpanie pojazdu lub przejście silnika w tryb awaryjny.

Zawory przełączające

Zawory przełączające są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest prosta funkcja otwierania i zamykania nastawników pneumatycznych. Są one spotykane na przykład w klapach obejściowych chłodnic EGR, przepustnicach spalin, zaworach powietrza wtórnego, klapach kolektora dolotowego i zaworach regulacyjnych ciśnienia doładowania (upustach spalin).

Zawory filtrów węglowych (AKF)

  • Zawory odcinające filtrów węglowych: Służą do zamykania króćca świeżego powietrza filtrów węglowych podczas kontroli szczelności zbiorników (OBD II).
  • Zawory regeneracyjne filtrów węglowych: służą do płukania filtra węglowego

Zawory odcinające dopływ paliwa

Służą do włączania i wyłączania przewodów paliwa (jako immobilizer) i zapobiegają wyciekowi paliwa przy wyłączonym silniku.

Zawory recyrkulacji powietrza

Są montowane w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych w turbosprężarce, gdzie minimalizują efekt "turbodziury".