Systemy recyrkulacji spalin

Komponenty redukujące emisję substancji szkodliwych marki Pierburg sprawdziły się już w milionach egzemplarzy na całym świecie i zapewniają w nowoczesnych pojazdach czyste powietrze i ochronę środowiska naturalnego.

Dzięki systemom recyrkulacji spalin i powietrza wtórnego nawet 50% substancji szkodliwych zawartych w spalinach jest neutralizowanych, zanim dotrą do katalizatora. Komponenty te są dzisiaj przeważnie monitorowane przez system samodiagnostyki pojazdu (OBD).

Zawory EGR

 • 95 typów elektrycznych i pneumatycznych zaworów EGR w ofercie.
 • Na uszkodzenia zaworów EGR (recyrkulacji spalin) wskazują takie reklamacje klientów jak dymienie czarnym dymem, strata mocy, zła jakość biegu jałowego i brak przyspieszenia.
 • Zawory EGR marki Pierburg nie mogą być zastępowane przez produkty innych oferentów.
 • Każdy nowoczesny silnik wysokoprężny posiada zawór EGR.

Chłodnice EGR

 • Do chłodzenia recyrkulowanych spalin.
 • Chłodzony system recyrkulacji spalin obniża temperatury panujące w komorze spalania, redukując przez to powstające ilości tlenków azotu.
 • Stworzona przez firmę PIERBURG geometria płytek zmniejsza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia chłodnicy sadzą
 • Z pneumatyczną klapą obejściową albo bez.
 • Także z chłodnicą oleju i filtrem oleju w jednym elemencie.

  Czujnik przepływu powietrza

  • "Popularny produkt" o sprawdzonej jakości.
  • Bogata oferta produktów dla wielu typów pojazdów.
  • Aplikacje OE w pojazdach marki Mercedes-Benz,Opel, VW, Peugeot.
  • Czujniki przepływu powietrza Pierburg mogą zastępować takie czujniki innych producentów.
  • Szczególnie prosta wymiana dzięki czujnikom wtykowym Pierburg.

  Zawory elektropneumatyczne

  • Służą do precyzyjnego sterowania pneumatycznymi zaworami EGR.
  • Do sterowania przepustnic spalin/zaworów motylkowych.

  Systemy powietrza wtórnego

  Pompy powietrza wtórnego

  • 30 wersji w ofercie.
  • Pompy powietrza wtórnego Pierburg nie mogą być zastępowane przez produkty innych oferentów.
  • Na uszkodzenie pompy powietrza wtórnego wskazują takie reklamacje klientów jak gwiżdżący odgłos lub nierówny bieg jałowy w fazie rozgrzewania silnika.
  • Przy wymianie konieczna jest także kontrola zaworu powietrza wtórnego.

  Zawory powietrza wtórnego

  • Około 20 wariantów zaworów w ofercie.
  • Zawory powietrza wtórnego Pierburg nie mogą być zastępowane przez produkty innych oferentów.

  Zawory elektryczne

  • Zawory elektryczne do sterowania pneumatycznymi zaworami powietrza wtórnego.